Ko je kreativniji, deca ili njihovi roditelji?

Ko je kreativniji, deca ili njihovi roditelji?