Kompanija Nestlé održala panel diskusiju o povećanju zapošljivosti mladih

Kompanija Nestlé održala panel diskusiju o povećanju zapošljivosti mladih