Termički obrađeni probiotici su učinkovitiji od svojih živih ekvivalenata

Termički obrađeni probiotici su učinkovitiji od svojih živih ekvivalenata