Cat Chow


CAT CHOW Special Care pruža 100% kompletnu i balansiranu ishranu mačkama, a pri tome  zadovoljava njihove specifične potrebe shodno njihovim različitostima: život u stanu,  sterilizacija ..

Vašoj mački možete ponuditi sledeće CAT CHOW proizvode:

Cat CHOW – Hairball control- Kompletna suva hrana za odrasle mačke.

Hrana sadrži prirodna vlakna, što omogućava kontrolu stvaranja kuglica dlake u organima za varenje. Pogodna za mačke koje žive u stanu.

Cat CHOW – UTH- Kompletna suva hrana za odrasle mačke.

Obezbeđuje optimalan pH urina, što predupređuje nastanak urinarnih problema.

Cat CHOW – Sterilized - Kompletna suva hrana za odrasle sterilisane/kastrirane mačke.