Promocija dobre ishrane za roditelje i staratelje

Usvajanje dobrih navika u ishrani u ranom uzrastu od suštinskog je značaja za zdrav razvoj.

Međutim, uspostavljanje zdravog načina korišćenja jela i pića i formiranja navika nije uvek lako, niti je njihovo usvajanje intuitivno za roditelje i staratelje.
Nestlé program Počni zdravo ostani zdrav pomaže roditeljima da razumeju šta i kako treba davati njihovoj bebi  u prvih 1000 dana ishrane. U saglasnosti sa preporukama SZO, promoviše se isključivo ishrana majčinim mlekom tokom prvih šest meseci života, a zatim uvođenje hranljivih sastojaka koji dopunjavaju ishranu majčinim mlekom do dve godine starosti, pa i duže.

Za decu i adolescente naša široka ponuda originalnih i programa na mreži pruža roditeljima i starateljima praktične alate i rešenja koja će im pomoći u podizanju zdrave dece. U saradnji sa više od 300 partnera širom sveta, naš modul namenjen školama podržava predavače i decu u obrazovanju o ishrani i promoviše zdrav način života u školskom okruženju.

Marketinška komunikacija sa decom
Naša komunikacija je podržana kao vodeća u grani Politikom o komunikaciji sa decom (Nestlé Politika za marketinšku komunikaciju sa decom.pdf). Sva komunikacija se pridržava principa odgovornog marketinga i ograničena je na hranu i piće koji odgovaraju specifičnim profilima ishrane.

 

ZdravoRastimo u Srbiji

U sklopu globalne inicijative "Healthy Kids", Nestlé i regionalno edukuje učenike o pravilnoj ishrani i važnosti bavljenja fizičkom aktivnošću

Nestlé je najveća prehrambena kompanija na svetu, koja u svom asortimanu ima više od
10 000 različitih proizvoda, posluje u 86 zemalja sveta i poseduje 468 fabrika i 34 sopstvena centra za istraživanje i razvoj.

Svestan uticaja koji industrija ima kada je reč o prehrambenim navikama potrošača, još 2008.godine Nestlé je, zajedno sa predstavnicima najvećih svetskih kompanija koje se bave proizvodnjom hrane i bezalkoholnih pića, potpisao globalnu obavezu u kojoj se preduzimaju dalje aktivnosti kako bi se implementirala Globalna strategija za ishranu, fizičku aktivnost i zdravlje, izdata 2004. godine od strane Svetske zdravstvene organizacije.

U skladu sa tim, Nestlé na globalnom nivou 2009. pokreće inicijativu "Healthy Kids Programme" koja ima za cilj edukaciju dece uzrasta osnovne škole o važnosti pravilne ishrane i bavljenja fizičkom aktivnošću, a u kojem je promocija proizvoda internim politikama strogo zabranjena. Globalnim projektom "Healthy Kids" pokrenutim 2009.godine do danas je obuhvaćeno više od 21,5 miliona dece iz 68 zemalja širom sveta,a u planu je uključivanje još dodatnih 17 zemalja do kraja 2015. U trećoj sezoni "Healthy Kids" projekta, školske godine 2013/2014 bilo je obuhvaćeno skoro 7 miliona dece širom sveta.

Stvaranje zajedničke vrednosti – od Nestlé školske atletske lige do "Healthy Kids"

Healthy Kids se u Adriatic regiji razvio iz Nestlé Školske Atletske Lige (NŠAL) - inicijative koja je započeta 2006. godine u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, a koja je u regiji obuhvatila gotovo 45.000 dece koja su se takmičila u 6 atletskih disciplina. Cilj Nestlé školske atletske lige je stvaranje pozitivnih navika kroz podsticanje dece školskog uzrasta na bavljenje fizičkom aktivnošću.2011. godine NŠAL se transformiše u "Healthy Kids" projekat te osim fizičkog,dobija i edukativni deo. Tako se u saradnji sa Hrvatskih školskim sportskim savezom, Savezom za školski sport Srbije i Atletskim savezom BiH pokrećulokalni projekti pod nazivim "Vrtim zdravi film“ u Hrvatskoj, "ZdravoRastimo“ u Srbiji i "Zdravo“ u BiH.

U saradnji s ekspertima, a u skladu sa potrebama lokalne zajednice, zaključeno je kakoposebnu pažnju treba posvetiti učenicima 7. razreda kao najprikladnijoj ciljnoj grupi za ovu temu, jer ulazeći u pubertet, sve više počinju da razmišljaju o ishranii svom telu. To je razdoblje u kom deca formiraju navike koje ih kasnije prate kroz život.

Pri izradi što kvalitetnijeg edukativnog i deci primerenog sadržaja za potrebe projekta, kompanija Nestlé angažovalaje nezavisne stručnjake i nutricioniste iz kompanije Vitaminoteka koji su pripremili stručne, ali izabavne materijale kako za učitelje tako i za učenike(prezentacija za profesore, edukativna brošura, interaktivne igre i majica). Pre edukacije učenika profesori fizičkog vaspitanja i biologije takođe prolaze kroz edukaciju vođeni stručnjakom nutricionistom.Nadalje, edukacija učenika se sastoji od 4 edukativna predavanja tokom 4 školska časa i 1 završne svečanosti. Kao deo edukacije, pripremljeni su zabavni, ali i edukativni videomaterijali uz predavanja. Na završnoj svečanosti deca imaju priliku da razgovaraju sa poznatim sportistima, pogledaju video materijale koji su na temu ishrane pripremili njihovi vršnjaci i da čuju predavanja stručnjaka iz oblasti medicine.

Obzirom na to da je edukacija vršnjaka bitan segment projekta, učenici, učesnici projekta, podstiču se na kreiranje video snimaka na temu pravilne ishrane ivažnosti fizičke aktivnosti kako bi svojim vršnjacima preneli ono što su tokom edukacije naučili.

Kako bi ključne poruke dodatno približili ciljnoj grupi, za edukaciju su posebno izrađeni video snimci koji deci na zanimljiv način saopštavaju glavne poruke projekta. Dodatno je u trećoj sezoni projekta ostvarena saradnja sa najčitanijim časopisima za tinejdžere u regiji ,"OK'' i "HEJ“ koji kroz 6 izdanja obrađuju tematiku prema modulima iz edukativne brošure.

Treća sezona projekta "ZdravoRastimo" obuhvatila 2800 srpskih učenika sedmih razreda

Nestlé "ZdravoRastimo" projekat je prvi put pokrenut u Srbiji 2011. godine, a deo je globalne Nestlé inicijative „Healthy Kids“. "ZdravoRastimo" ima za cilj edukaciju učenika osnovnih škola o zdravim životnim navikama s fokusom na pravilnu ishranu i važnost svakodnevnog bavljenja fizičkom aktivnošću.

Prva sezona (šk. god. 2011/2012) projekta obuhvatila je 9 škola i 915 dece, a znanje o pravilnoj ishrani učenika sedmih razreda je poraslo za 20%.
Druga sezona (šk. god. 2012/2013.) projekta obuhvatila je više od 2000 učenika iz 18 škola, projekat imao nacionalnu pokrivenost, a znanje učenika je poboljšano za više od 11%.
U trećoj sezoni (šk. god.2013/2014.) projekat se sprovodi nacionalno, u 27 škola i obuhvata 2800 dece širom Srbije. Znanje o pravilnoj ishrani je poraslo za više od 14% među učenicima sedmih razreda osnovnih škola.

Projekat svake godine obuhvata sve veći broj učenika širom Srbije te se unapređuje u zavisnosti od povratnih informacija dobijenih od profesora koji sprovode edukaciju, rezultatima anketa koje provodi IPSOS Puls
i smernicama relevantnih institucija - Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva omladine i sporta, koje su uključene u projekat od samog početka.

Podršku projektu dali su vrhunski srpski sportisti: Emir Bekrić, Mihail Dudaš i Nemanja Kojić.

Projekat je do treće sezone sproveden u saradnji sa Atletskim savezom Srbije, a od 4.Sezone sprovodi se sa Savezom za školski sport Srbije.