Razumevanje potreba i nedostataka u ishrani dece

Poznato nam je da je ishrana u ranom detinjstvu temelj dugoročnog zdravlja i dobrobiti.

Kroz program Nestlé za zdraviju decu želimo da produbimo naše razumevanje o ishrani, navikama u načinu života i zdravstvenom stanju odojčadi i dece.

Rezultati naših projekata sveobuhvatnih istraživanja, kao što su Ishrana odojčadi i male dece (FITS) i Studije ishrane i zdravlja dece (KNHS), pomažu u definisanju razvoja naših proizvoda, komunikaciji sa potrošačima i razvoju obrazovnih programa, kao i informisanom dijalogu sa naučnim i medicinskim krugovima.