Uspesi i izazovi

Aktivnosti koje smo preduzeli

 • Unapredili smo naš Due Dilligence Program ljudskih prava koji sada uključuje osam osnovnih načela: obvezu izvršavanja politika, uključivanje zainteresovanih strana, obuku, procenu rizika, vrednovanje učinka, Nestlé radnu grupu za ljudska prava, partnerstva i razgovore, kao i praćenje i izveštavanje.
 • Složili smo se da ćemo podržati EU Obvezu (EU Pledge) o promovisanju hrane za decu mlađu od 12 godina kako bi obuhvatili 'online' oglašavanje trećih strana, kao i web stranice robne marke - brenda.
 • Naporno smo radili kako bi uticali na naše trgovce na malo i distributere kako bi se oni pridržavali Kodeksa Svetske zdravstvene organizacije o oglašavanju mlečnih formula.
 • Postupno smo primenili naš Nestlé sistem integrisanog izveštavanja u okviru cele Grupe.
 • Alat koji koristimo za obuku o sprečavanju korupcije održava poziciju koju Nestlé ima u zabrani svih oblika podmićivanja, bez obzira da li su takva plaćanja prema lokalnim zakonima dopuštena.
 • Upitnik CARE (Compliance Assessment of Human Resource, Safety & Health, Environment) revizije je preispitan i njegov doseg je proširen kako bi on uključivao i deo vezan za Sigurnost.

Izazovi  sa  kojima smo se suočili

 • Ove godine smo fokusirali naša nastojanja na pet izazovnih područja vezanih za ljudska prava: prilagođavanje, podizanje svesti, razvoj mehanizma prigovora, eksterna komunikacija i poštovanje.
 • Nejasnoće vezane za Kodeks Svetske zdravstvene organizacije dovele su do kašnjenja u njegovoj primeni pa smo morali izgraditi konstruktivan dijalog kako bi mogli napraviti sledeći korak. Ovde pročitajte više o tome.
 • Primena Nestlé Sistema integrisanog izveštavanja prema principu 'Tržište po tržište' značila je da se zaštiti podataka i drugim pravnim preprekama moralo pristupiti na pojedinačnoj osnovi od slučaja do slučaja, što je dovelo do dužeg procesa uspostavljanja.
 • Povećana kontrola zakonodavaca na području korupcije zahteva poboljšanje internih programa usklađenosti (npr. Zakon protiv podmićivanja u Velikoj Britaniji).
 • Bili smo jedna od prvih velikih kompanija koje su počele da izbacuju Bisfenol A (BPA) iz hrane za odojčad.

Naši rezultati

 • Mogli smo da izveštavamo i pokažemo napredak prema osnovnim ključnim pokazateljima Globalne inicijative za izveštavanje o ljudskim pravima za sledeća područja: Prakse koje se koriste u investiranju i nabavki, nediskriminacija, sloboda udruživanja i kolektivnog pregovaranja, dečji rad, prisilni i obavezni rad, sigurnosne prakse, prava starosedelaca, procena i ispravljanje.
 • Ove godine smo sproveli 150 CARE revizija i nisu utvrđena kritična kršenja odredbi.
 • Nestlé Sistem integrisanog izveštavanja je prisutan na 24 tržišta i u 2012. godini zaprimljeno je 185 žalbi.
 • 657 jedinica je trenutno ovlašćeno prema našem Sistemu za upravljanje kvalitetom.
 • Povukli smo 11 proizvoda zbog brige o kvalitetu i sigurnosti.

Priznanja drugih

 • Pozvali su nas da predstavimo naš Due Dilligence program o ljudskim pravima na brojnim međunarodnim i regionalnim događanjima.