Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stvaranje zajedničke vrednosti


Stvaranje zajedničke vrednosti osnova je našeg poslovanja, prema kojoj, u cilju stvaranja dugoročne vrednosti za naše deoničare, moramo da stvorimo i društvenu vrednost.

Svako preduzeće koje ima dugoročnu viziju i sledi temeljna načela poslovanja, svojim aktivnostima stvara vrednost i za deoničare i za zajednicu, npr. u smislu radnih mesta, poreza za finansiranje javnih usluga i ekonomske aktivnosti u celini.

Međutim, stvaranje zajedničke vrednosti ide i korak dalje. Kompanija svesno identifikuje najbitnija područja gde se  interesi deoničara i zajednice u velikoj meri preklapaju i stvaranja vrednosti koja ima koristi i za jedne i za druge. Kompanija stoga ulaže sredstava, u smislu talenta i u smislu kapitala, u ona područja koja imaju najveći potencijal za stvaranje zajedničke vrednosti i traži saradnju sa relevantnim stranama u zajednici.

U Nestléu smo analizirali lanac vrednosti i utvrdili da su ishrana, vode i ruralni razvoj područja s najvećim potencijalom za zajedničku optimizaciju vrednosti u zajednici. Te su aktivnosti u središtu naše poslovne strategije i od ključnog su značaja za dobrobit ljudi u zemljama u kojima poslujemo.
Aktivno tražimo saradnju i partnerstva sa spoljnim zainteresovanim stranama koje mogu da optimizuju pozitivan uticaj u navedenim područjima interesa. Međutim, kod stvaranja zajedničke vrednosti ne radi se o filantropiji. Reč je o usklađivanju naših osnovnih delatnosti i partnerstva u svrhu zajedničke dobrobiti.

Nestlé pri tome zadržava dugoročnu perspektivu razvoja poslovanja i rado sarađuje sa spoljnim zainteresovanim stranama koje se zalažu za dosledno ponašanje i konstruktivnu saradnju. To uključuje vladina i regulatorna tela, međuvladine organizacije, nevladine organizacije, akademska i stručna tela, te lokalne zajednice.