Voda i održivost životne sredine

NESTLÉ: Voda i održivost životne sredine
Porast stanovništva, povećanje bogatstva i životnog stila na globalnom nivou daleko prevazilaze sposobnosti planete da snosi posledice ljudskih aktivnosti. Verujemo da ćemo se u narednim godinama suočavati sa ozbiljnim nedostatkom izvora vode, što će imati ozbiljne posledice za bezbednost hrane.

Lanac ishrane, od poljoprivrede do proizvodnje i potrošnje, značajno doprinosi kvalitetu i dostupnosti vode, klimatskim promenama, korišćenju energije, biodiverzitetu i kvalitetu zemljišta. Kvalitet vazduha, u isto vreme, veoma zavisi od ovih prirodnih resursa. Raspoloživost i dostupnost sveže vode već utiče na naše poslovanje i mi takođe očekujemo da u narednim decenijama osetimo posledice klimatskih promena na naše poslovanje.

Naši ciljevi

Naša ambicija je proizvodnja ukusnih i hranljivih proizvoda sa najmanjim uticajem na životnu sredinu. U skladu sa tim, nastojimo da neprekidno poboljšavamo našu operativnu efikasnost i smanjujemo uticaj na životnu sredinu. Težimo efikasnom korišćenju prirodnih resursa u svim fazama životnog ciklusa proizvoda i time doprinosimo boljoj budućnosti i stvaranju zajedničke vrednosti za Nestlé i društvo u celini.

Naše aktivnosti

Nestlé kompanija je tokom 2009. godine uložila preko 220 miliona švajcarskih franaka za razvoj programa i inicijativa koji se zalažu za održivost životne sredine.

Nestlé kontinuirano nastoji da identifikuje i sprovodi politiku smanjenja upotrebe vode, neobnovljivih izvora energije i drugih prirodnih resursa. Težimo minimaliziranju otpada i emisije gasova, a ambalaže Nestléovih proizvoda garantuju visoke standarde kvaliteta, kako bi se sprečio nastanak nepotrebnog otpada.  U saradnji s našim dobavljačima, a posebno sa poljoprivrednicima, aktivno radimo na promovisanju očuvanja voda i njene dostupnosti.

Naš nastup

Nestlé kontinuirano radi na smanjenju potrošnje vode i emisije gasova kroz smanjenu upotrebu energije, uz korišćenje obnovljivih izvora energije.

Više otpada se preusmerava iz deponija i spalionica bez obnavljanja energije. Prioritet predstavlja kontinuirano smanjenje obima i težine ambalaže Nestléovih proizvoda.

Rezime Stvaranja Zajedničke Vrednosti:

  • Vrednost za Nestlé: Kontinuirano unapređenje životne sredine; produktivne fabrike; smanjen rizik; smanjenje troškova; dugoročna dostupnost sirovina i vode; održiv i profitabilan rast;
  • Vrednost za društvo: Podizanje standarda životne sredine; veći prihodi; bolji životni standard.