Pripajanje Nestlé Ice Creama Nestlé Adriatics Foodsu

Dokument o pripajanju kompanije Nestle Ice Cream doo kompaniji Nestle Adriatic Foods doo možete pronaći ovde.