Kompanija Nestlé podržala kampanju protiv bacanja hrane

Kompanija Nestlé podržala kampanju protiv bacanja hrane