Nestlé je prva prehrambena kompanija koja je stupila u partnerstvo sa Udruženjem protiv zloupotreba na radu (FLA)

nov 27, 2011

Kompanija Nestlé  pokrenula je saradnju sa Udruženjem protiv zloupotreba na radu (Fair Labor Association - FLA) kako bi se utvrdilo da li na poljima kakaa sa kojih se snabdevaju fabrike kompanije rade deca. 

Udruženje protiv zloupotrebe na radu (FLA) je neprofitna inicijativa koja sarađuje sa velikim kompanijama kako bi se poboljšali uslovi rada u njihovim lancima snabdevanja.

U prvoj fazi ove saradnje, u januaru 2012. FLA će poslati nezavisne stručnjake u Obalu slonovače kako bi se ispitalo funkcionisanje lanaca snabdevanja kakaom kompanije Nestlé.

Ukoliko se bude utvrdilo da postoje dokazi za dečiji rad, FLA će prvo raditi na identifikaciji uzroka problema na osnovu kojih će zatim kompaniji Nestlé predložiti načine za održivo i trajno rešavanje ovog pitanja.

Zadatak FLA je da preporuči stručne savete kako bi napori kompanije Nestlé u cilju potpunog sprečavanja dečijeg rada, bili efikasniji i transparentniji.

Rezultati ovog istraživanja biće objavljeni na proleće 2012, i predstaviće dalje smernice za buduće poslovanje Nestlé-a.

“U našem lancu snabdevanja dečiji rad ne sme da postoji” izjavio je izvršni podpredsednik za kompanijske poslove u kompaniji Nestlé, José Lopez (Hoze Lopez). „Nismo u mogućnosti da samostalno rešimo ovaj problem, ali u saradnji sa partnerom kao što je FLA osiguraćemo da naši napori uloženi u rešavanje ovog pitanja budu usmereni na pravi način.”
 
Saradnja sa zainteresovanim stranama u cilju rešavanja problema

FLA predstavlja saradnju društveno odgovornih kompanija, nevladinih institucija i stručnjaka, koji udruženo rade na promovisanju međunarodnih standarda rada.

Kompanija Nestlé je prva prehrambena kompanija koja je podnela zahtev da postane
član ovog Udruženja. 

U drugoj fazi ove inicijative, Nestlé će raditi sa FLA i drugim zainteresovanim organizacijama, kompanijama i institucijama, uključujući i Vladu Obale slonovače, kako bi skrenuli pažnju na identifikovane probleme.

FLA će takođe raditi na proceni uticaja uloženih napora i redovno će obaveštavati javnost o napretku.

 

Auret van Heerden (Oret fon Herden), predsednik FLA, pozdravio je priliku da sarađuje sa Nestlé-om po pitanju rešavanja problema rada: „Pored revizije i inspekcije, naš pristup stavlja naglasak prvenstveno na defisanju uzroka samog problema. U mogućnosti smo da pomognemo pri formiranju kapaciteta Obali slonovače na licu mesta, kako bismo se izborili sa uočenim problemima, a potom i da utvrdimo da li rešenja koja primenjujemo imaju efekta.”

Nestlé Kakao plan 

Saradnja sa FLA će pojačati napore kompanije Nestlé u promovisanju održivosti i kreiranju bolje radne prakse u lancu snabdevanja kakaom, koji je utemeljen u Nestléovom Kakao planu.

Kakao plan je desetogodišnji program vredan 110 miliona švajcarskih franaka, koji ima za cilj da se poljoprivrednicima obezbede sadnice kakaa najboljeg kvaliteta, kao i da se omogući da sam lanac snabdevanja kakaom bude pojednostavljen i lak za praćenje.

Na ovaj način se pomaže poljoprivrednicima, njihovim porodicama i zajednicama u kojima žive.

Kako bi osigurali da kakao koji se koristi dolazi iz pouzdanih i održivih izvora, u Obali slonovače, Nestlé sarađuje sa još dve relevantne organizacije, UTZ i Fairtrade. 

U Obali slonovače Nestlé Kakao planom do sada su obuhvaćene 22 poljoprivredne zadruge, a broj se iz godine u godinu povećava. 

Dugačak i složen lanac snabdevanja

Lanac snabdevanja kakaom je dugačak i kompleksan, što prehrambenim kompanijama otežava mogućnost provere odakle kakao stiže i pod kojim uslovima je ubran.

Sertifikat organizacija kao što su UTZ i Fairtrade predstavlja dokaz da su poljoprivrednici koji rade za zadruge iz lanca snabdevanja, imali obuku kreiranu na principima zabrane iskorišćavanja dečijeg rada.

Ustanovljen je i proces nagledanja zadruga kako bi se utvrdilo da li poštuju sve zadate procedure. Zadruge jednom godišnje imaju obaveznu eksternu reviziju.

Iako Nestlé Kakao plan obuhvata poslovanje Nestlé-a u nekoliko zemalja, projekat saradnje sa FLA započeće u Obali slonovače odakle kompanija kupuje najviše kakaa.  

U zemlji postoji preko 800.000 plantaža kakaa, od kojih su skoro sve u posedu porodica koje na njima i rade.

„U prošlosti nismo bili u mogućnosti da pronađemo partnera od poverenja koji ima kapacitet da nam pomogne sa ovakvim projektom”, rekao je José Lopez (Hoze

Lopez). „Sada smo pronašli oranizaciju koja nam može pomoći da doprinesemo borbi za suzbijanje dečijeg rada.”

Dodatne informacije:

Kakao plan
http://www.nestle.com/CSV/CreatingSharedValueCaseStudies/AllCaseStudies/Pages/The-Cocoa-Plan.aspx

Održivi kakao: Obala slonovače
http://www.nestle.com/Media/MediaLibrary/MediaVideos/Pages/VideoNewsSingle.aspx?guid=43AA181E-78E5-427C-AD79-59D468D2ABA2

Nestlé pokreće Kakao Plan
http://www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/Nestle-launches-The-Cocoa-Plan.aspx