Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tehnička služba, istraživanje i razvoj

Tehnička služba, istraživanje i razvojAko imate jaku osnovu u procesnom, mašinskom ili hemijskom inženjeringu, stećićete neverovatan uvid  u različite tehnologije, procese i instalacije. Produktivan i fokusiran timski rad će biti ključan za vaš razvoj. Biće puno prilika da delite znanje i ekspertizu sa kolegama. Bićete uključeni u procese razvoja rešenja, od razvoja novih proizvoda do puštanja u rad linija, razvoj inovativnih prehrambenih metoda, kao i pružanje podrške u procesima investiranja i tehničke pomoći fabrikama širom sveta.

Nestlé Centri za proizvodne tehnologije

Kao što i samo ime govori, naši Centri za proizvodne tehnologije pružaju razvojnu ekspertizu za procese proizvodnje i pakovanja. Ove aktivnosti igraju važnu ulogu u obezbeđenju našeg dugoročnog rasta. Zato naša globalna mreža centara za proizvodne tehnologije ima tako jak renome u poslovanju.
Centri za proizvodne tehnologije čine deo pojedinog sektora. Svaki Centar za proizvodne tehnologije je povezan sa pojedinim Nestlé biznisom i pruža ekspertizu za određene kategorije proizvoda. Kao takav, postaje globalni centar za tu vrstu proizvoda i razvoja procesa. Na primer, iz Švajcarske se pruža podrška po pitanju ekspertize za kafu, napitke, žitarice, mlečne proizvode svim lokacijama u svetu.

Nestlé aplikacione grupe

Povezane sa svakom od fabrika, naše aplikacione grupe vode brigu da naši proizvodi odražavaju lokalne ukuse. Takođe blisko sarađuju sa Centrima za proizvodne tehnologije na testiranju naučnih aplikacija i njihovom približavanju potrošačima. Ako razmišljate gde bi bilo najbolje započeti karijeru u okviru fabrike, aplikaciona grupa može biti pravo rešenje. Imaćete uvid u veliki broj kategorija, od hrane za kućne ljubimce (Purina), kafe (Nespresso ili Nescafé), vode (Vittel ili SanPellegrino), do čokolade (KitKat).

Pakovanje

Pakovanje je ključno za bezbednost i svežinu hrane, a takođe pruža potrošačima informacije o nutrutivnim vrednostima i zaštiti okoline na mestu kupovine. Sa obrazovanjem u srodnoj oblasti (materijali ili mašine), bićete uključeni u razvoj pakovanja koji zahtevaju manje energije i emituju manje izduvnih gasova, smanjuju težinu, uvode nove procese proizvodnje, reciklažne materijale za pakovanje, uključujući alternativne materijale iz obnovljivih resursa. Ovaj posao uključuje razvoj, dizajn, održavanje mašina, instalaciju podrške mašinama itd.

Sistemski specijalista i specijalista za istraživanje i razvoj

Sa Masterom iz oblasti tehničkih nauka, kao i iskustvom od dve do tri godine, ili nekoliko praksi, doprinećete svojim znanjem. Znanje može biti iz oblasti dinamike fluida, prenosa mase i toplote, proizvodnje, istraživanja i razvoja, sistema, upravljanja projektima ili pakovanja (fleksibilna, aluminijumska, livena ili slično). Ako ste zainteresovani da razvijate “soft” i tehničke veštine, imaćete priliku da integrišete projektni tim i razvijate se u pravu upravljanja projektima.

Povezane informacije:
Internacionalni program za inženjere