Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gaetan, kontrolor poslovanja za Nespresso

Gaetan, kontrolor poslovanja za NespressoNestlé Group Audit (NGA) je brza traka sa malo mesta za netačnosti. Tim je ekskluzivno sačinjen od visoko motivisanih pojedinaca, od kojih svaki želi po nečemu da se istakne.U ovom kontekstu, pritisak sa kojim se suočavate je izazov sam po sebi. Oslanjati se na moje jake strane bio je dobar način da ostavim otisak na ovom poslu. Sledeći veliki izazov, bio je način života. Ukoliko morate da viđate prijatelje i porodicu često, onda bi ovaj posao mogao biti pretežak za Vas. Sa druge strane, ukoliko u jednoj godini možete da budete na putu 9 meseci, imaćete priliku da otkrijete svet.

NGA mi je ponudio jedinstvenu priliku da shvatim različitost procedura, kultura, klijenata i poslovnih modela sa kojima se Nestlé kao multinacionalna kompanija susreće svaki dan. Bio sam u prilici da se upoznam sa značajnim brojem ljudi u vrlo kratkom vremenskom periodu, što je gotovo nemoguće na nekom drugom „običnom poslu“. Ovaj posao takođe mi je pružio priliku da sarađujem sa top menadžerima u Nestlé grupaciji što je uzrokovalo neverovatnu krivu učenja.

Treninzi u okviru NGA su uvek bili veliki faktor uspeha. Jednom godišnje, NGA organizuje desetodnevna događanja na kojima imamo priliku da razgovaramo sa svim članovima upravnog odbora i dobiti njihovo mišlenje o poslovanju i izazovima koji bi nas mogli čekati. NGA takođe organizuje treninge koje drže stručnjaci iz različitih područja kao što su komunikacione i pregovaračke veštine, rezivija prilikom zloupotrebe. Deo treninga drže same kolege revizori. Tokom mog upoznavanja sa poslom, sa kolegama sam uvežbavao kako se koristi Nestlé ERP sistem za revizije. Takođe sam pohađao treninge koji se odnose na određene specifične procese unutar revizije (npr. revizija mirovinskog sistema, medija...).

U NGA naučite efikasno da radite pod visokim nivoom vremenskog pritiska. Dobio sam iskustvo, samouverenost u kvalitet onoga što radim, kao i samopouzdanje. Naučio sam kako da iskoristim stres pritiska u svoju korist, kako da komuniciram sa drugima u teškim situacijama, kako da istaknem svoje mišljenje bez da uzrujam svoje sagovornike. Naučio  sam kako da vodim ljude i kako da ih postavim u pozicije u kojima će moći najbolje da se ostvare i daju najbolje rezultate, što je prioritet u poslu kontrolora poslovanja.

Ukoliko ste ambiciozni, volite da putujete i želeli biste da saznate kako se posluje na drugom kraju planete, ukoliko možete da uzmete neko vreme da biste bili daleko od kuće, ne bi trebalo da oklevate!

Gaetan, kontrolor poslovanja za Nespresso, Nestlé Group Audit alumni 2011