Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Clara, revizor internacionalnog poslovanja

Clara, revizor internacionalnog poslovanjaOvo je druga godina da sam u kompaniji Nestlé u odeljenju revizije. Najviše mi se sviđa mogućnost  saradnje sa različitim odeljenjima u kompaniji, kao i diskusije sa rukovodstvom na svakodnevnoj bazi.

Tokom ovog zadatka u reviziji, imate sastanke sa zaposlenima različitih sektora kako biste razumeli procese i kontekst u kome se pojedina tržišta nalaze. Posle podne, radite izveštaje i pregled zapisa kako biste to sledeći dan podelili sa ljudima koji donose odluke i kako biste ih upoznali sa potencijalnim problemima. Iz mog iskustva, lična odgovornost i samostalnost u ovom poslu je ono što se od Vas očekuje.

Najveći izazov do sada predstavljala mi je revizija poslovanja u Hong Kong-u, jer je to bio prvi put da sam se upoznala sa azijskom kulturom. Morala sam da prilagodim svoj način komunikacije i aktivno slušanje sagovornika. Nekada je to bilo jako teško, pogotovo kada sagovornici nisu dobro poznavali engleski jezik. Upravo zbog toga smatram da je sektor revizije izvrstan, ne samo profesionalno nego i lično, pruža Vam mogućnost da upoznate različita tržišta i kulture širom sveta.

Clara, revizor internacionalnog poslovanja