Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nagrade i benefiti

Nagrade i benefitiNaša privlačnost kao kompanije prema novim i postojećim zaposlenima ne leži samo na finansijskim nagradama i benefitima koje nudimo. Privlačnost našeg imena sažima sve kompanijske vrednosti i poverenje koje imamo prema našim zaposlenima. Ponosni smo na snažne veze između rukovodstva i zaposlenih. Nudimo globalno, raznovrsno i inspirativno radno okruženje. Nudimo nebrojene mogućnosti za učenje i razvijanje. Svi ovi faktori - Pravilnik o nagradama i benefitima - kako ga mi nazivamo – doprinosi našoj privlačnosti.

Naravno, nagrade i benefiti nisu standardizovani. Razlikuju se od tržišta do tržišta, reflektirajući razlike u očekivanjima kandidata od nas, takođe i po onome što naši zaposleni na određenom tržištu vide kao dodanu vrednost za njih same.

Pravilnik o nagradama i benefitima dizajniran je na način da daje jasnu sliku kako o poslovanju tako i našim zaposlenima, o principima na kojima se zasnivaju.

Osnovni principi koje sadrži su:

• Pružaju globalne okvire sa fleksibilnošću da svako tržište kreira kompetitivne programe koji su u saglasnosti sa lokalnom zakonodavstvom

• Fokusirani su na privlačenje i zadržavanje talentovanih zaposlenih, izgradnji kulture dostizanja ciljeva u vrlo visokoj meri i osiguravaju visoko motivišuću i posvećenu radnu snagu koja postiže konstantne i održive poslovne rezultate

Iako postoje razlike između tržišta u onome što zaposleni vide kao dodatnu vrednost za njih, takođe postoje neki elementi koji su svima zajednički:
• Osnovna plata
• Varijabilni deo plate
• Benefiti i nagrade
• Lični rast i razvoj
• Balans između poslovnog i privatnog života

Očekujemo od svih zaposlenih da razumeju specifične karakteristike Pravilnika o nagradama i benefitima i na koji način su postavljeni i kako se sprovode kroz sve poslovne jednince u okviru grupe. Našem Pravilniku o nagradama i benefitima cilj je da se proširi znanje i objasni na koje sve načine se Nestlé obvezao da pruži priliku svakom zaposlenom da raste, razvija se i  doprinosi kompaniji.