Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Regrutacija i selekcija

Gde god da se u svetu prijavite na konkurs, naš tim koji se bavi regrutacijom i selekcijom odgovoriće Vam na profesionalan način i u najkraćem mogućem roku.

Regrutacija i selekcija

Prijava

Naš globalni elektronski sistem putem koga se prijavljujete, pruža Vam mogućnost prijave u okviru 48 zemalja.  Ukoliko Vam potraga koju ste ukucali ne pruži željene rezultate, ili jednostavno tražite prilike u drugim zemljama van našeg tržišta, pretražite naše globalne stranice vezane na područje karijere.

Selekcija

Nakon prijema Vaše prijave, analiziraćemo Vašu biografiju i radno iskustvo i uporediti ga sa traženim profilom otvorene pozicije za koju ste se prijavili. Nakon toga, kontaktiraće Vas osoba iz našeg tima za selekciju.
Sledeća faza je sprovođenje niza individualnih intervjua sa našim stručnjacima iz područja regrutacije i selekcije – bilo putem telefona ili ličnim dolaskom na intervju. Nakon početne faze, sledeći korak je intervju sa vođom odeljenja za koji tražimo osobu. Važno je napomenuti da nam je  procena ličnosti i  da li biste  se uklopili u našu korporativnu kulturu bitna u jednakoj meri kao i vaša dosadašnja profesionalna dostignuća, iskustvo i  radna motivacija.
Kroz ceo proces primenjujemo metodu tehnike intervjuisanja baziranu na proceni kompetencija koje se naslanjaju na realne primere iz Vašeg profesionalnog života.
Ukoliko se prijavljujete na studentske pozicije i nakon inicijelnog intervjua uđete u najuži izbor, pozvaćemo Vas na daljnje testiranje metodom centra procene (Assessment Centar). Ovde ćemo Vas procenjivati zajedno sa nekoliko drugih kandidata i  imaćete priliku pokazati da baš Vi posedujete znanje, veštine i sposobnosti koje će vas izdvojiti od ostalih.

Poslovna ponuda

U ovoj fazi Vam pre svega čestitamo što ste do nje došli. Pripremićemo Vam dobrodošlicu u Nestlé tim i proslediti više informacija vezanih za Vaš program prilagođavanja i upoznavanja sa kompanijom. Celokupan proces od početka do ponude za posao uglavnom traje oko 2 meseca ali varira od pozicije do pozicije i od tržišta do tržišta.

Upoznavanje i uvođenje u posao

Program upoznavanja i uvođenja u posao različito je koncipiran od tržišta do tržišta. Međutim, svi uključuju dobrodošlicu u odeljenje u kojem ste se zaposlili, opšti presek poslovanja i  upoznavanje sa Vašom ulogom i funkcijom unutar poslovne jedinice.Tokom celokupnog procesa dobićete svu podršku i pomoć koja vam bude potrebna kako biste se uspešno integrisali.

eRecruiting Obaveštenje o čuvanju privatnosti podataka o ličnosti pri podnošenju aplikacija za posao