Inicijativa kompanije NESTLÉ „Savez za mlade“ uposliće 100.000 mladih

To Press Releases listBeograd,sep 18, 2014

Kompanija Nestlé Adriatic predstavila je inicijativu „Savez za mlade“, koja je pokrenuta  sa ciljem da mobiliše i uključi kompanije koje su spremne da odigraju pozitivnu ulogu u zapošljavanju mladih. Predstavljanju Inicijative prisustvovali su predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu, kompanija partnera, kao i dosadašnji polaznici projekta. 

Kompanija Nestlé je krajem 2013. godine pokrenula Inicijativu za zapošljavanje mladih, kojom se obavezala da će do 2016. godine otvoriti 20.000 radnih mesta u Evropi. Podstaknuta uspehom, kompanija je sa svojim partnerima pokrenula „Savez za mlade“, koja će za osobe mlađe od 30 godina u toku trajanja projekta kreirati 100.000 radnih mesta i pozicija za praksu. 

U sklopu Inicijative za zapošljavanje mladih, kompanija Nestlé je do sada otvorila 32 radne pozicije u Srbiji, kako u sedištu kompanije, tako i u svojim fabrikama u Surčinu i Staroj Pazovi, dok je u program praksi i pripravništva do sada uključeno 59 mladih ljudi. 

U toku diskusije koja je usledila nakon predstavljanja Inicijative, Ansgar Bornemann, generalni direktor kompanije Nestlé Adriatic, naglasio je značaj aktivnog delovanja kompanija i uputio poruku mladima u Srbiji i regionu.
  „Nacionalne vlade se bore da reše problem zapošljavanja mladih, ali mi smo svesni da je potrebna veća angažovanost kompanija i industrije. Nestlé je društveno odgovorna kompanija i svojim primerom želimo da postignemo „domino efekat“ koji će stvoriti preduslove za povećanje zaposlenosti mladih u Evropi. Želimo da poručimo mladim ljudima na tržištu rada da, uprkos problemima sa kojima se suočavaju, ne smeju da odustaju, da uvek pokušavaju najbolje da iskoristite nove mogućnosti i prilike“, rekao je Bornemann. 

Predstavljanju inicijative prisustvovali su i mladi praktikanti uključeni u program, predstavnici partnerskih kompanija Nielsen, Bosis, Milšped i Mitsides Point, kao i Dragana Okanović iz Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata i Vesna Fabian, direktorka sektora za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere iz Nacionalne službe za zapošljavanje.   

„Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje mladi danas čine četvrtinu nezaposlenog stanovništva u Srbiji, a postoje i brojni problemi kada je reč o njihovom zapošljavanju. Poslodavci uglavnom traže radnike sa određenim radnim iskustvom, dok osoba koja tek izađe iz procesa obrazovanja ne može da ispuni uslove tržišta rada. Upravo zbog toga su ovakve inicijative značajne i zaista mogu uticati na pozitivnu promenu pozicije mladih kada je reč o traženju posla i zapošljavanju “, objašnjava Vesna Fabian. 

Od početka 2014. godine do sada u Inicijativu za zapošljavanje mladih je uključeno više od 4.000 osoba širom Evrope, od kojih je 1.500 ljudi dobilo stalan posao, dodatnih 1.500 postali su pripravnici ili su upisani u programe obuke, a njih više od 1.100 dobilo je privremene ugovore u kompaniji Nestlé.