Nestlé otvara najnapredniju laboratoriju u prehrambenoj industriji za izučavanje štetnih patogena u hrani

To Press Releases listBeograd,jun 13, 2013

Otvaranje fabrikeNestlé je otvorio laboratoriju za proučavanje patogena štetnih za zdravlje ljudi, a koji nastaju u hrani. Novootvorena laboratorija je najnaprednija laboratorija te vrste u industriji. 

Prostorije koje se nalaze u Nestlé istraživačkom centru u Švajcarskoj, imaće delove sa ograničenim pristupom, dostupne samo za osoblje koje je prošlo trening. Ulaz je dozvoljen isključivo sa zaštitnim odelima, a ponašanje mora biti u skladu sa striktnim higijenskim procedurama.

Cilj kompanije Nestlé je korišćenje svih raspoloživih naučnih metoda kako bi se još više unapredio proces uništavanja patogenih mikroorganizama u hrani, uz zadržavanje hranljivih vrednosti proizvoda.

„Stalno se suočavamo sa poznatim patogenima kao što su salmonela, ali kako patogeni evoluiraju javljaju se i nove pretnje. Moramo uvek da budemo korak ispred“ rekao je tehnološki direktor Nestlé-a Verner Bauer.

Verner Bauer je istakao da su istraživanja koja se sprovode veoma značajna za Nestlé, ali u Nestléu smatraju da imaju odgovornost da se rezultati komuniciraju i podele sa naučnom zajednicom i potrošačima, kako bi svako mogao imati koristi od toga. Zdravlje i bezbednost nalaze se u samoj osnovi svega što se danas radi i svega što se radilo u prošlosti u kompaniji Nestlé, ali potrebno je još vrhunskih tehnologija i podataka kako bi i dalje unapređivali proizvode koji će biti potpuno bezbedni.