Nestlé smanjuje potrošnju vode za 40 % u poslovanju širom Evrope

To Press Releases listBeograd,mar 31, 2014

Nestlé smanjuje potrošnju vode za 40 % u poslovanju širom EvropeKompanija Nestlé se obvezala da će značajno srezati korišćenje vode u Evropi, pa će tako potrošnju vode u svojim evropskim proizvodnim pogonima redukovati za čak 40 % do 2020. godine, u poređenju sa 2010. U tom je smislu, već u periodu od 2004. do 2010. potrošnja vode u poslovanju na evropskom tržištu smanjena za 36 %.

„Iako se nestašica vode uglavnom povezuje sa južnim područjima, ovaj problem značajan je i u Evropi. Postavljene ciljeve ostvarićemo kombinujući edukaciju, promene u ponašanju, brza i efikasna rešenja i indirektne investicije“ izjavio je Loran Freks (Laurent Freixe), izvršni potpredsednik kompanije Nestlé za Evropu.

Potrebe za vodom i dalje rastu, a prema podacima kojima raspolaže Evropska komisija, nestašicom vode pogođena je jedna od deset osoba koje žive u Evropi.

Na globalnom nivou, Nestlé je već smanjio korišćenje vode po toni proizvoda za jednu trećinu od 2005. godine i ulaže u smanjenje potrošnje vode od 40 % do kraja 2015. Radi se, takođe, na sistematskoj reviziji vodnih resursa i identifikovanju „žarišta“ koja će biti prioritet za investiranje.

Kako bi obveze preuzete na nivou Grupe prenela na lokalna tržišta, kompanija Nestlé je napravila značajne investicije u svoje dve fabrike u Srbiji.

„Tokom prethodne dve godine u fabriku u Surčinu investirano je blizu milion evra u prečišćivač tehnoloških i sanitarnih otpadnih voda. Trenutni maksimalni kapacitet iznosi 160m3/dan, što omogućava da se nakon proizvodnog procesa čista voda vraća u prirodu“ rekao je Georgios Galanos, direktor fabrike u Surčinu. 

„U fabrici u Staroj Pazovi smanjenje potrošnje vode po toni proizvoda od 2010. godine, iznosi 40%. U ovoj godini planiramo i dodatne investicije od oko 300.000 evra u Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, čiji maksimalni kapacitet iznosi 200 kubnih metara na dan“ naveo je Mileta Popov, direktor fabrike u Staroj Pazovi.  
U La Penilla fabrici u Španiji, kompanija je smanjila upotrebu vode po toni proizvedenog proizvoda za gotovo dve trećine u periodu kraćem od 12 meseci. Ovo je postignuto zahvaljujući programu efikasnog korišćenja vode i ulaganjem od milion evra, koje uključuje i nove rashladne pogone.

 
Istovremeno fabrika Gurvan u Velikoj Britaniji ima cilj da reciklira pola miliona litara vode ekstrahovane iz mleka, koje se koristi za proizvodnju čokolade svaki dan. Od 2009. godine fabrika je sačuvala 40 % vode, a do kraja tekuće godine planira da smanji potrošnju vode za čak 84 %.