Snažan početak Nestlé inicijative za zapošljavanje mladih

To Press Releases listjun 3, 2014

Snažan početak Nestlé inicijative za zapošljavanje mladihOd početka godine više od 4 000 mladih ispod 30 godina starosti imalo je benefit od ‘Nestlé needs YOUth’, programa osmišljenog da pomogne u rešavanju problema nezaposlenosti mladih u Evropi.

 

 

 

Skoro 1500 ljudi dobilo je stalno zaposlenje. Drugih 1500 postali su pripravnici ili su upisani u programe obuke, a više od 1100 mladih je dobilo privremene Nestlé ugovore.

Nestlé se obavezao da će pronaći mogućnosti zapošljavanja za više od 20 000 mladih ljudi ispod 30 godina u Evropi, jačajući njihove profesionalne sposobnosti koje će im pomoći da pronađu posao - u okviru kompanije, kod dobavljača, ili na nekom drugom mestu.

Doprinos

"Prvi rezultati našeg programa su više nego ohrabrujući", rekao je Laurent Freixe, izvršni potpredsednik Nestlé-a i direktor Zone Evrope.

"Mi smo tek na početku. Uveren sam da će mogućnosti koje pružamo osigurati da hiljade mladih ljudi iz Evrope steknu veštine koje su im potrebne."

Kada je pokrenut prošle godine ‘Nestlé needs YOUth’ je podržan od strane Evropske komisije i nacionalnih vlada, kao i od strane Nestlé partnera i dobavljača.

ALLiance for YOUth

Sledećeg meseca Nestlé će pokrenuti drugi korak programa: ALLiance for YOUth (Savez za Vas; ALL for YOU – Sve za Vas).

Ovo ima za cilj da stvori još više mogućnosti da se pomogne u rešavanju problema nezaposlenosti mladih u Evropi uključivanjem partnera kompanije i njenih dobavljača.

Događaj, koji će se održati u Lisabonu u Portugalu, će uključiti predstavnike Evropske Komisije i drugih političara, kao i visoke poslovne ličnosti iz cele Evrope.