Učenici iz Čačka u okviru programa ZdravoRastimo za 45% unapredili znanje o pravilnoj ishrani

To Press Releases listČačak,maj 8, 2014

Učenici iz Čačka u okviru programa ZdravoRastimo za 45% unapredili znanje o pravilnoj ishraniU osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Čačku, održana je završna svečanost u sklopu projekta ZdravoRastimo, na kojoj su predstavljeni rezultati edukacije za Srbiju. Nakon sprovođenja završnih anketa koje je obradila agencija Ipsos i koje služe kao pokazatelj usvojenog znanja, učenici osnovne škole Sveti Sava iz Čačka su pokazali najveći napredak i za 45% unapredili znanje o temama koje su učenici prolazili u okviru projekta.

Projekat ZdravoRastimo edukuje učenike sedmih razreda o važnosti pravilne ishrane i svakodnevne fizičke aktivnosti, kako bi se sprečila gojaznost kod mladih kao i stvorila osnova za kreiranje zdravih navika.  Treća sezona projekta, koju sprovode Atletski savez Srbije i kompanija Nestlé Adriatic, obuhvatila je blizu 2.800 učenika iz 9 gradova i 27 škola u Srbiji.

„Kao i u prethodnim sezonama, i u trećoj sezoni projekta dolazimo do saznanja da samo 40% anketiranih trećina učenika ima 5 obroka na dan, tek nešto više od 50 % svakodnevno unosi preporučenu količinu voća, a samo trećina unosi dovoljno serviranja povrća na dan. Pored toga, pre edukacije samo je 14 % učenika znalo koji su to izvori energije u hrani, a njih manje od polovine znalo je koje su to osnovne grupe namirnica. Ovi rezultati ukazuju na važnosti edukacije i zajedničke saradnje javnog i privatnog sektora kako bi uticali na promene navika dece i njihovih roditelja, i time doprineli prevenciji gojaznosti koja je jedna od vodećih zdravstvenih problema današnjice“ rekla je Aleksandra Malešević, nutricionista kompanije Nestlé za region.

Rezultati anketa pokazali su i kako je samo petina od ukupnog broja učenika koji su učestvovali u projektu zadovoljavajuće fizički aktivna, minimalno 60 minuta dnevno. Sa druge strane, oko 80% anketiranih učenika provodi pred televizorom ili računarom, odnosno na Internetu, dva ili više sati dnevno.

„Ovi rezultati podsticaj su nam da i dalje nastavimo sa edukacijom i motivacijom učenika da se bave sportom. Atletski savez Srbije aktivno radi na tome da što veći broj mladih pristupi klubovima, a verujem da ćemo uz pomoć ovakvih projekata zainteresovati decu da se uključe i zavole sport, bilo da se sportom bave rekreativno ili u lokalnim klubovima“ izjavio je Dragan Urošević, direktor Atletskog kluba „Sloboda“.

Projekat ZdravoRastimo je sproveden u školama u Beogradu, Kragujevcu, Kruševcu, Nišu, Novom Pazaru, Čačku, Zrenjaninu, Novom Sadu i Somboru.  Profesori fizičkog vaspitanja su kroz četiri modula učenicima preneli znanje koristeći edukativne brošure i materijale koji su uključivali i aktivno učestvovanje učenika putem kreativnog angažovanja kao što je osmišljavanja predstava i kratkih filmova. Sedmaši su na ovaj način učili o osnovnim postavkama pravilne ishrane, planiranju ishrane, telu i hrani, kao i načinima na koje mogu poboljšati svoje navike u ishrani.

Važnost projekta prepoznali su i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i  Ministarstvo i sporta i omladine koja su i ove godine podržala projekat ZdravoRastimo.