Sort by
Sort by

Thomy i Univerexport vas nagrađuju!

Nagradna igra Thomy i Univerexport

Član 1

Organizator nagradnog konkursa pod nazivom „Thomy i Univerexport vas nagradjuju’’ (dalje: Konkurs) je Nestlé Adriatic S d.o.o. Beograd-Surčin, Železnička 131, 11 271 Beograd-Surčin, PIB: 20736704 (dalje: Organizator). Konkurs se sprovodi u svrhu promocije Oranizatora i proizvoda njegovog brenda „Thomy“. Osoba koja se prijavi radi učestvovanja na Konkursu dalje u tekstu se naziva Učesnik. Konkurs nije ni na koji način povezan, sponzorisan ili promovisan od strane društvenih mreža koja se spominju u Pravilima. Ova pravila Konkursa (dalje: Pravila) biće objavljena na www.nestle.rs stranici.

Član 2

Nagradni konkurs traje od 03.07. u 00:00h do 30.07.2023. godine u 23:59h i odvija se putem „Thomy“ Facebook stranice (https://www.facebook.com/THOMYSrbija/ ).

Član 3

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji na dan započinjanja nagradnog konkursa. Za učestvovanje maloletnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlašćena da se stara o njemu i da ga zastupa.  Maloletnik je dužan da prilikom prijave da tražene podatke svog roditelja odnosno staratelja kako bi Organizator prikupio potrebnu saglasnost za učešće maloletnog lica. Maloletnik može biti dobitnik nagrade odnosno primiti osvojenu nagradu prema zakonu, odnosno ukoliko je zakonski zastupnik ili staratelj maloletnika prihvatio i izrazio svoju saglasnost sa Pravilima te nagradu u ime maloletnika i preuzima.

U Konkursu ne mogu učestvovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, naročito zaposleni kod Organizatora i agencija koje učestvuju u organizaciji, kao i članovi njihovih užih porodica.

Član 4 

Za učešće na Konkursu Učesnik mora da ispuni sledeće uslove:

 • kupi jedan od Thomy soseva[1] u Univerxport objektima ili Elakolije online prodavnici u periodu trajanja Konkursa,
 • sačuva fiskalni račun do momenta proglašenja pobednika,
 • uslika i postavi fotografiju svog omiljenog jela začinjenog sa Thomy sosem tokom trajanja Konkursa u komentar objave ovog Konkursa na „Thomy“ Facebook stranici (https://www.facebook.com/THOMYSrbija/ ), a najkreativnija rešenja osvajaju vredne poklone.

Učesnici koji se ne prijave u skladu sa Pravilima biće automatski isključeni iz učešća na Konkursu, odnosno neće biti uzeti u obzir za dobijanje nagrade. Isto će se postupiti i prema onim učesnicima koji su dali netačne podatke. Ukoliko se ova činjenica utvrdi, ta lica odmah gube pravo na dalje učešće, odnosno dodelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoje. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir predloge koji odražavaju rasnu, polnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Srbije. Svako korišćenje lažnih glasova ili dvostrukih i lažnih prijava ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionisaće se eliminacijom Učesnika iz Konkursa.

Organizator ne može znati koji lični podaci će biti preneti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišćeni od strane istih. Preporučuje se Učesniku da se u tu svrhu upozna sa pravilima zaštite podataka stranice Facebook.

Član 5

Cilj Konkursa je promocija brenda „Thomy“ u Univerexport objektima i Elakolije online prodavnici. Učesnici čije fotografije, koje su postavljene na Facebook stranici kako je navedeno u članu 4. ovog Pravilnika, budu najkreativnije biće nagradjeni po izboru tročlanog žirija koji čine zaposleni Organizatora u sastavu: Filip Arsović, Zoran Babić, Slaven Tuškan. Osnovni kriterijumi komisije za odabir pobednika Konkursa su inovativnost, originalnost i kreativnost.

Nagrade su sledeće:

 • Deset (10) nakreativnijih fotografija dobijaju po 1 Weber rostilj,
 • Narednih pedeset (50) najkreativnijih fotografija dobija po jedan poklon paket Nestle proizvoda u maloprodajnoj  vrednosti okvirno 5000 rsd.

Imena dobitnika nagrada biće objavljena u roku od sedam (7) radnih dana nakon završetka nagradnog Konkursa i to na gore navedenoj „Thomy“ Facebook stranici, u komentaru ispod objave Konkursa.

Učesnici mogu poslati koliko god fotografija žele, ali mogu osvojiti samo jednu nagradu. Nagrada nije prenosiva, niti se može dati drugoj osobi u zamenu za novac.

Dobitnici nagrada dužni su da se jave putem inboxa svog Facebook profila. Dobitnik je dužan poslati svoje podatke o ličnosti (ime i prezime), adresu i broj telefona, kao i sliku fiskalnog računa kao dokaz o kupovini. Dobitnik je dužan da na zahtev Organizatora dostavi original fiskalni račun kao potvrdu o kupovini. Ako se dobitnici sami ne jave, Organizator će kontaktirati dobitnike putem inboxa na njihovom Facebook profilu. U odgovoru na tu poruku dobitnik je dužan dostaviti svoje lične podatke u roku od 96 sati kako bi potvrdio preuzimanje nagrade. Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti ponuđena drugom Učesniku po izboru žirija.

Nagrade će biti preuzete lično u dogovoru sa Organizatorom ili poslate na kućne adrese Dobitnika. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da kurirska služba ne može da stupi u kontakt sa Dobitnikom, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora. Organizator nije u mogućnosti da utiče na raspored dostave nagrada i ne snosi odgovornost ukoliko Dobitnik nije na adresi u trenutku dostave. Ukoliko Dobitnik ne bude dostupan kurirskoj službi u dva pokušaja, smatraće se da Dobitnik ne prihvata nagradu i Organizator nije u obavezi da mu istu naknadno dostavi. 

Preuzimanjem nagrade od strane Dobitnika prestaju sve obaveze Organizatora prema Učesniku odnosno Dobitniku. Dobitnik ne može zahtevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrada nije zamenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.

Sve reklamacije dobitnik moze prijaviti na mail adresu [email protected] .

Član 6

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljeni sadržaj, u opsegu u kojem je postavljeni sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Za maloletna lica pristanak za korišćenje prava mora dati roditelj odnosno osoba ovlašćena da se brine o maloletniku. Učesnik jamči da sa prijavljenim sadržajem u celosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik koji je postavio sadržaj (u bilo kom obliku). Prijavom sadržaja na Konkurs, Učesnik pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika na Konkursu te osniva i prenosi na Organizatora neograničeno besplatno pravo iskorišćavanja postavljenog sadržaja u bilo kojem obliku isključivo za internu upotrebu.

Član 7

Organizator će pregledati sve poslate prijave te zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalifikuje Učesnika ako:

 • Učesnik prekrši Pravila;
 • Učesnik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 96 sati ili ostavi netačne lične podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
 • Je takav sadržaj već prijavljen na Konkursu;
 • Prijavljeni sadržaj se ne pridržava teme Konkursa;
 • Jedna ili više osoba koje su označene u prijavljenom sadržaju zatraže uklanjanje sadržaja iz Konkursa iz bilo kojeg razloga;
 • Prijavljeni sadržaj nije autorsko delo Učesnika koji prijavljuje;
 • Učesnik se koristi lažnim profilom za prijavu na Konkurs. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji osnovana sumnja da su kreirani isključivo u svrhu učestvovanja u Konkursu;
 • Prijavljeni sadržaj ima uvredljiv ili vulgaran sadržaj, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom;
 • Ako se ustanovi da je dao netačne podatke o sebi ili roditelju (staratelju) ukoliko je maloletan;
 • Učesnik ne pruži dokaz o potrebnim saglasnostima osoba posebno maloletnika za korišćenje njegovih podataka o ličnosti u roku od 24 sata na upit Organizatora;

Član 8

Pre prijave na Konkurs Učesnik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uslovima prikupljanja i obrade njegovih ličnih podataka. Organizator će za potrebe učešća na Konkursu od Učesnika prikupljati ime i prezime. Svi podaci o ličnosti Učesnika koji se  prikupe u toku Konkursa isključivo se koriste u svrhu sprovođenja i realizacije Konkursa. Organizator će od dobitnika prikupiti i dodatne podatke: adresa i broj telefona kako bi osvojenu nagradu mogao da isporuči dobitniku. Podaci o ličnosti Učesnika i Dobitnika  čuvaju se najduže 2 meseca od završetka Konkursa, nakon čega se trajno brišu. Organizator će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru bez vremenskog i prostornog ograničenja. Učesnik je slobodan u svakom trenutku da zatraži od Organizatora da prestane sa obradom njegovih podataka o ličnosti slanjem maila na [email protected] i prihvata da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću učestvovanja u Konkursu. Podatke o ličnosti Učesnika će u ime Organizatora obrađivati Agencije Poliplan d.o.o., Vuka Karadžića br.49, Plandište, PIB 106104861, koje pomažu Organizatoru u realizaciji Konkursa, na bazi ugovora koji je zaključen između Organizatora i Agencija. Organizator će preduzeti sve potrebne korake u organizacionom i tehničkom smislu da zaštiti podatke o ličnosti Učesnika u skladu s važećom regulativom. Organizator može podatke o ličnosti Učesnika prenositi u okviru Nestle grupe što podrazumeva i zemlje izvan teritorije EU ukoliko je obezbeđen adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti u skladu sa važećim lokalnim zakonima. Organizator ne može snositi odgovornost za podatake o ličnosti trećih lica koja nisu direktni učesnici konkursa a koje je Učesnik dostavio u okviru postavljenog sadržaja. Smatra se da je Učesnik prikupio saglasnost trećih lica čije podatke o ličnosti je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da ta lica nisu Učesnici konkursa.

Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontakt  podatke o sebi. Učesnik je saglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Učesnika iz bilo kojeg razloga, uključujući netačne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupiće se u skladu s odredbom člana 7 Pravila.

Učesnik je slanjem prijave na Konkurs potvrđuje da je obavešten o prikupljanju i obradi njegovih podataka o ličnosti. Učesnik se detaljinje o obradi podataka o ličnosti koju vrši Organizator može informisati kroz Obaveštenje o zaštiti podataka koje je objavljeno na zvaničnoj internet stranici Organizatora.

Član 9

Organizator zadržava pravo da prekine Konkurs, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obaveza prema Učesniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne zavise od Organizatora. Učesnik koji učestvuje u Konkursu prihvata prava i obaveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promene Pravila, o čemu će svi Učesnici biti blagovremeno obavešteni objavom na www.nestle.rs stranici. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika nadležan je Osnovni sud u Beogradu.

Pravila se primenjuju počev od dana 03.07.2023. godine i biće objavljena na www.nestle.rs.