Učesnik je dužan da čuva fiskalni račun kao dokaz kupovine
i provere broja fiskalnog računa prilikom uručivanja nagrade.