Sort results by
Sort results by

Pravila nagradne igre

U skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon, 30/2018, 95/2018 i 91/2019) i Pravilniku o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću (Službeni glasnik RS 129/2004) kao i Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i u načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi i uslugama (Službeni glasnik RS 129/2004) i Odluke direkotora od dana 28.01.2020. NESTLE ADRIATIC S d.o.o. donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA
„OSVOJI 3IN1 PUTOVANJE“

Član 1.

Priređivač

Priređivač nagradne igre je NESTLE ADRIATIC S d.o.o., Železnička 131, 11271 Surčin, PIB 107073029, matični broj 20736704.

Nagradna igra se priređuje na osnovu Odluke direktora o priređivanju nagradne igre u robi i uslugama od 28.01.2020.

Član 2.

Naziv, mesto i vreme priređivanja nagradne igre

Naziv nagradne igre je „OSVOJI 3IN1 PUTOVANJE“. Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srbije, u periodu od 02.03.2020. do 30.03.2020.

Član 3.

Svrha priređivanja nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u marketinške svrhe, u cilju promocije NESCAFÉ 3in1 i NESCAFÉ Gold Cappuccino proizvoda i povećanja prodaje. U nagradnoj igri učestvuju sledeći proizvodi NESCAFÉ 3in1 i NESCAFÉ Gold Cappuccino:

NESCAFE GOLD Cappuccino Sweet 14g
NESCAFE GOLD Double Chocolate Mocha 18.5g
NESCAFE GOLD Vanilla Late 18,5g
NESCAFE LATTE Hazelnut 17g
NESCAFE 2in1 Bag 10x8g
NESCAFE 3in1 Strong Bag 10x17g
NESCAFE 2in1 8g
NESCAFE 3in1 Strong 17g
NESCAFE 3in1 Classic Bag 10x16.5g
NESCAFE 3in1 CLASSIC 10+2 x 16.5g
NESCAFE 3in1 Classic 16.5g
NESCAFE 3in1CLASSIC 5+1 x16.5g
NESCAFE 3in1 ChocoHazelnut 16g
NESCAFE 3in1 Macchiato 15g
NESCAFE 3in1 Sweet and creamy 17g
NESCAFE 3in1 Brown Sugar 16.5g
NESCAFE 3in1 Frappe 14g

Član 4.

Pravo učestvovanja

Pravo da učestvuju u Nagradnoj igri u robi i uslugama imaju sva fizička lica, državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. U Nagradnoj igri ne mogu da učestvuju lica zaposlena kod Priređivača nagradne igre, niti članovi njihovih najužih porodica (roditelji, deca i bračni drugovi).

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice lišeno poslovne sposobnosti ili maloletno lice, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik odnosno roditelj ili staratelj, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodeljivanja nagrade, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuje važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu). Priređivač zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

Član 5.

Opis nagradne igre i uslovi učestvovanja

Uslov za učešće u Nagradnoj igri stiče svaki potrošač koji kupi bilo koje proizvode iz asortimana NESCAFÉ 3in1 i NESCAFÉ Gold Cappuccino u vrednosti minimum 150 rsd na jednom fiskalnom računu, u periodu od 02.03.2020. počevši od 00:01 časova do 29.03.2020. godine, najkasnije do 23:59 časova i pošalje prijavu putem SMS poruke na broj 5006 sledećeg sadržaja: BI broj fiskalnog računa, ime i prezime, ili ispuni formu na internet stranici www.nescafe3in1nagrade.com, u periodu od 02.03.2020. počevši od 00:01 časova do 29.03.2020. godine, najkasnije do 23:59 časova.

Slanjem ispravne poruke, sa svim potrebnim podacima ili prijavom na internet stranici www.nescafe3in1nagrade.com, učesnik prihvata Pravila nagradne igre i stiče pravo da učestvuje u jednom izvlačenju dnevnih nagrada, jednom izvlačenju nedeljnih nagrada, kao i u izvlačenju glavne nagrade.

Troškove slanja SMS-a snosi pošiljalac, odnosno učesnik u nagradnoj igri, a cena SMS poruke se naplaćuje po redovnim cenama za korisnike mobilnih mreža MTS, Telenor i VIP.

Jedno lice može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem SMS prijava ili prijava preko internet stranice, ali sa različitim fiskalnim računima. Jednom prijavom (jednim brojem fiskalnog računa) lice može biti dobitnik samo jedne dnevne, jedne nedeljne i jedne glavne nagrade. Dobitnik dnevne nagrade učestvuje i u izvlačenju nedeljne nagrade za tu nedelju, kao i u izvlačenju za glavnu nagradu. Svaki pojedini fiskalni račun može biti iskorišćen samo jednom. U slučaju da fiskalni račun s istim brojem (s istog fiskalnog isečka) bude ponovo poslat od strane istog ili drugog lica (s istog ili drugog mobilnog telefona), ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Učesnik je dužan da čuva fiskalni račun kao dokaz kupovine i provere broja fiskalnog računa prilikom uručivanja nagrade.

Član 6.

Nagradni fond, vrsta, broj i vrednost dobitaka

Nagradni fond čini ukupno457 (četiri stotine pedeset sedam) nagrada od čega:

1 glavna nagrada, 8 nedeljnih nagrada, kao i 448 dnevnih nagrada.

Ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi 2.719.204,5 dinara. Priređivač se obavezuje da ni u kom slučaju neće dodeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada.

Nagradni fond sadrži sledeće nagrade u robi i uslugama (navedenavrednost sa uračunatim PDV-om):

Naziv i vrsta nagrada Tip nagrade Količina Jedinična vrednost nagrade u RSD (sa PDV-om) Ukupna vrednost nagrada u RSD (sa uračunatim PDV-om)
1. Vaučer za putovanje koji može biti iskorišćen u periodu od 10.4. do 31.12.2020. agencije Globtour event Glavna nagrada 1 899.297,3 899.297,3
2. Apple iPhone XS 64 gb (siva – space gray) – MT9E2SE/A 5.8“, 4 gb, 12.0 Mpix 64 gb Nedeljna 4 89.999,0 359.996,0
3. Električni trotinet Xplorer green city 6,5“, black, 6907 Nedeljna 4 29.990,0 119.960,0
4. Smart watch Denver, SW-660 Dnevna 28 14.400,0 403.200,0
5. Zvučnik 1.1. Jetion JT-SBP006 6W bluetooth srebrna Dnevna 140 1725,0 241.500,0
6. NESCAFE poklon paket (NESCAFE 3in1 Classic 28 kom, NESCAFE 2in1 28 kom. NESCAFE 3in1 Strong 28 kom. NESCAFE Gold Cappuccino Sweet 8 kom. NESCAFE Gold Double Choca Mocha 8 kom. NESCAFE Gold Vanilla Latte 8 kom. NESCAFE Gold Hazelnut Latte 8 kom.) Dnevna 280 2.483,04 695.251,2
UKUPNA VREDNOST NAGRADNOG FONDA 2.719.204,5 RSD

Član 7.

Izvlačenje dobitnika nagrada

Izvlačenje dnevnih nagrada za će se održavati svakog radnog dana (ponedeljak-petak) u 12:00 časova počev od 03.03.2020. do 30.03.2020. U izvlačenju dnevnih nagrada učestvuju sve prijave pristigle prethodnog dana (od 00:00 do 23:59), osim ponedeljkom kada će se vršiti tri izvlačenja dnevnih nagrada za sve prijave pristigle u petak, subotu i nedelju prethodne nedelje.

Izvlačenje nedeljnih nagrada za prethodnu nedelju održavaće se svakog ponedeljka od 03.03.2020. do 30.03.2020. u 12:00 časova. U izvlačenju nedeljnih nagrada učestvuju sve prijave pristigle u prethodnoj nedelji od ponedeljka 00:00 do nedelje 23:59.

Izvlačenje glavne nagrade održaće se u ponedeljak 30.3.2020. u 15:00 časova. U izvlačenju glavne nagrade učestvuju sve prijave pristigle u periodu od 00:01 časova 02.03.2020. do 23:59 časova 29.03.2020. godine.

Izvlačenje dobitnika će se obaviti u prostorijama Priređivača Nagradne igre – Milutina Milankovića 11a, 11.070 Novi Beograd, u prisustvu tročlane komisije sastavljene od predstavnika Priređivača.

Nagradno izvlačenje će se obaviti automatski, putem posebnog programa na principu slučajnog kompjuterskog odabira.

Ukoliko neki učesnik bude izvučen više puta dodeliće mu se samo jedna nagrada i to ona za koju je izvučen prvi put.

Član 8.

Nadzor nad postupkom izvlačenja dobitnika Nagradne igre

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodiće se zapisnik koji mora sadržavati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja Nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena Pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja dobitnika, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime, adresu, kao i naziv i vrednost nagrade svakog dobitnika ponaosob.

Zapisnik potpisuju svojeručno svi članovi komisije, te potpisani zapisnik Priređivač dostavlja Upravi za igre na sreću. Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodiće tročlana komisija.

Nakon nagradnog izvlačenja, Nagradna igra će se smatrati okončanom.

Član 9.

Objavljivanje rezultata izvlačenja dobitnika

Po okončanju izvlačenja, imena dobitnika glavne nagrade biće objavljena u dnevnom listu „Danas“ u roku od deset (10) dana od dana izvlačenja, odnosno najkasnije 9.4.2020. kao i na internet stranici Priređivača: www.nestle.rs/nescafe3in1-nagradna-igra. Imena dobitnika dnevnih i nedeljnih nagrada biće objavljena po izvlačenju na internet stranici www.nestle.rs/nescafe3in1-nagradna-igra.

Član 10.

Obaveštavanje dobitnika, rok i način preuzimanja nagrada

U slučaju dobitka, dobitnici će telefonski biti obavešteni o tome. Dobitnici će biti pozvani telefonom radi dogovora oko preuzimanja nagrade. Pri preuzimanju nagrade će biti izvršena verifikacija fiskalnog računa dobitnika i utvrđivanje identiteta dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid lični dokument iz kojeg će se uzeti sledeći podaci: ime i prezime, adresa prebivališta.

Ukoliko se dobitnik neke od nagrada ne odazove pozivu priređivača da primi nagradu ili nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika u roku od 15 (petnaest) dana, dobitnik nema pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od priređivača.

Osim dobitnika lično, nagradu će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika overen od strane nadležnog državnog organa.

Pri preuzimanju nagrada dobitnici, odnosno osobe koje oni na to ovlaste specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade i po potrebi poseban ugovor, čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika u vezi sa preuzimanjem nagrada.

Član 11.

Odgovornost priređivača

Priređivač snosi sve troškove nabavke i čuvanja nagrada do izvlačenja nagrada i predaje istih dobitniku. Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja Nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Za nagrade jemči organizator i ne mogu biti zamenjene za novac.

Član 12.

Prekid nagradne igre

Priređivač može pre roka prekinuti Nagradnu igru usled nastupa okolnosti više sile ili drugih okolnosti koje se uobičajeno nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti i na koje se nikako nije moglo uticati. Priređivač će obavestiti javnost o eventualnom prekidu Nagradne igre i razlozima putem dnevnog lista koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Član 13.

Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri o pravilima nagradne igre

Pravila nagradne igre će u skladu sa Zakonom biti objavljena u dnevnom listu „Danas”, koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na internet stranici www.nestle.rs/nescafe3in1-nagradna-igra, 15 (petnaest) dana pre početka Nagradne igre. Pravila nagradne igre biće deponovana kod Priređivača.

Član 14.

Izveštaj o nagradnoj igri

Po okončanju Nagradne igre, Priređivač će u skladu sa zakonom u roku od 15 dana dostaviti Upravi za igre na sreću izveštaj o utvrđivanju rezultata nagradne igre sa podacima o fondu dobitaka, sa specifikacijom nagrada i dokazima o njihovoj vrednosti i podatke o dobitnicima (ime, prezime, adresa), kako je precizirano članom 15. ovih Pravila.

Član 15.

Obaveštenje o obradi ličnih podataka

Priređivač u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) upoznaje sva lica koja učestvuju u Nagradnoj igri na koji način će Priređivač obrađivati njihove podatke o ličnosti:

  • Rukovalac koji prikuplja i obrađuje podatake o ličnosti učesnika i dobitnika je Priređivač nagradne igre (Nestle Adriatic S d.o.o. Beograd-Surčin, Železnička 131)
  • podaci o ličnosti učesnika (ime, prezime, broj telefona) koji su prikupljeni putem sms poruka i web sajta dostavljeni Priređivaču u skladu sa Članom 5 ovih Pravila biće korišćeni samo u svrhu priređivanja i provođenja Nagradne igre što podrazumeva ispunjenje zakonskih obaveza Rukovaoca
  • podaci o ličnosti dobitnika dostavljaju prikupljaju se u svrhu dostavljanja Upravi za igre na sreću u formi izveštaja o utvrđivanju rezultata nagradne igre,
  • podaci o ličnosti dobitnika (ime, prezime i adresa -samo naziv mesta) biće javno objavljeni u dnevnom listu „Danas“ u skladu sa pozitivnim propisima,
  • Priređivač je dužan da vodi bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji propiše ministar finansija. Podaci o licima iz stava 1. ovog člana prikupljaju se i obrađuju u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita podataka o ličnosti. Elektronske podatke i ostalu dokumentaciju, Priređivač će čuvati 5 godina u skladu sa Članom 116 Zakona o igrama na sreću.
  • svako lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju od strane Rukovaoca može se obratiti Licu za zaštitu podataka o ličnosti slanjem poruke na email: [email protected] ili [email protected]
  • u cilju obrade prilkupljenih podataka o ličnosti Rukovalac će u okviru svojih informacionih sistema iznositi prikupljene podatke u u zemlje EU, koje u skladu sa Članom 64 st.2 Zakona o zaštiti pšodataka o ličnosti obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Pored navedenog, Priređivač može samo uz posebnu naknadnu saglasnost lica koristiti podatke o ličnosti:

  • ime, prezime, sliku i video materijal i objaviti ih u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade u svrhu daljih marketinških aktivnosti proizvoda koji učestvuju u ovoj nagradnoj igri.

Smatra se da je Učesnik slanjem SMS-a i popunjavanjem forma za prijavu na internet stranici pročitao Pravila i da je sa njima saglasan te da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka.

Učesnici i dobitnici u ovoj Nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo Priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema Priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

Član 16.

Isključenje odgovornosti u sporovima

Učešćem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju bilo kakvog spora između Priređivača i učesnika ova pravila važe kao primarna u odnosu na sve druge objave u štampanoj, elektronskoj ili drugoj formi. U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom Nagradne igre između Priređivača i učesnika, nastojaće se da se isti reše prvenstveno mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, sporove će rešavati stvarno nadležan sud u Beogradu.

Član 17.

Isključenje odgovornosti

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno proizvođaču nagrada. Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), nastalu kao posledica učestvovanja u Nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

Član 18.

Porez na dohodak građana

Priređivač se obavezuje da, umesto dobitnika, plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Član 19.

Troškovi

Troškove organizovanja Nagradne igre snosi Priređivač.

Član 20.

Stupanje na snagu

Ova Pravila nagradne igre stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija Republike Srbije.

U Beogradu, 28.01.2020
Priređivač: NESTLE ADRIATIC S d.o.o.

Dejan Maslinko, Direktor