Ishrana, zdravlje i zdrav život

Jedi dobro, živi dobro

Ishranu, zdravlje i zdrav život najlakše je opisati pomoću tri glavna načela a to su:

1. Ravnoteža u ishrani i fizičkoj aktivnosti te ravnoteža u unosu željenih prehrambenih namirnica i proizvoda.
2. Zadovoljstvo potrošača našim proizvodima i to ne samo na osnovu ukusa, nego i nutritivnog profila naših proizvoda.
3. Razumevanje komunikacije koju Nestlé nudi na svojim pakovanjima.

Informisanje potrošača

Nestléov Nutritional Compass [Nutritivni Kompas] jedinstven je alat za informisanje i edukaciju potrošača.

Istraživanje

Jedan od važnih alata u sklopu strategije Ishrane, zdravlja i Zdravog života je i 60/40 istraživanje.