Vodite dnevnik ishrane

Vođenje dnevnika ishrane može da vam pomogne da utvrdite koje su vaše navike u ishrani, da li su recepti koje spremate dovoljno raznovrsni i kako unaprediti vaš kuvar.

1. Utvrdite pravi razlog zbog kojeg osećate glad. Da li ste zaista gladni kada jedete? Ako ne, da li jedete kako biste zadovoljili neke emotivne potrebe? 

2. Beležite dan i vreme vaše užine ili obroka.

3. Uporedite vrste hrane i porcije koje jedete sa preporukama datim u piramidi pravilne ishrane. Da li jedete uravnotežene obroke i porcije pravilne veličine?

4. Obratite pažnju na vaše navike u ishrani. Da li redovno jedete, da li jedete malo ili se prejedate?

5. Beležite gde konzumirate užinu ili obroke i koji su najčešči recepti koje spremate. Da li jedete kod kuće ili u restoranima brze hrane?

6. Koristite gore navedene stavke kako biste utvrdili koja su problematična područja i kako poboljšati navike u ishrani i recepte koje spremate