Sort by
Sort by

Ključne brojke

 Konsolidovani izveštaj za 2012. godinu (u milionima CHF)

 
 Prodaja  92 186
 Dobit iz redovnog poslovanja  14 012
 Kao % od prodaje  15,2%
 Dobit za period pripisan deoničarima matičnog društva (Neto dobit)  10,611
 Kao % od prodaje  11,5%
 Kapital pripisan deoničarima matičnog društva pre izdvajanja za profit Nestlé S.A.  60.947
 Tržišna kapitalizacija, krajem decembra  190.038
 Operativni novčani tok*  15.772
 Slobodni novčani tok  9.879
 Kapitalni izdaci  5.368
 kao % od prodaje  5,8%
 Neto finansijski dug  18.152
 Odnos neto finansijskog duga i kapitala  29,8%

 

 Podaci po deonici (CHF)  
 Ukupna osnovna zarada po deonici  3,33
 Osnovna**  3,37
 Dividenda po predlogu Uprave društva Nestlé S.A.       2,05

 * Operativni novčani tok umanjen za kapitalne izdatke, izdatke za sticanje nematerijalne imovine, prodaju imovine, postrojenja i opremu, investicije (neto od povlačenja uloženog kapitala) u saradnike i ostale investicijske novčane tokove. 
** Dobit po deonici za godinu koja se pripisuje deoničarima matičnog društva pre uvećanih rizika, troškova restrukturiranja, stanja nakon prodaje i značajnih jednokratnih stavki. Uticaj poreza iz prilagođenih stavki takođe je prilagođen.