Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kako da obezbedite poštovanje ljudskih prava bilo gde da poslujete?

U našem poslovanju, poštovanje ljudskih prava je jedan od principa korporativnog upravljanja Corporate Business Principles. Mi u potpunosti podržavamo nova Uputstva Ujedinjenih Nacija i Vodič kroz principe poslovanja i ljudskih prava i imamo nameru da obezbedimo najbolje praktične primere o tome kako se u poslovanju odnosimo prema poštovanju ljudskih prava u okvirima i kompanije i tržišta.