Sort results by
Sort results by

Kakva je priroda odnosa Nestlé i L’Oréal?

Učešće društva Nestlé u L'Oréal traje mnogo godina uz obostranu korist. Društvo L'Oréal je svesno činjenice da ima punu podršku svojih najvećih akcionara, Nestlé i porodice Bettencourt, pri čemu Nestlé već dugi niz godina ostvaruje veoma dobar povrat investicija po ovom osnovu. Štaviše, Nestlé i L'Oréal stiču korist od saradnje preko dva veoma uspešna zajednička ulaganja – Galderma i Laboratoires Innéov, kao i od zajedničkih istraživanja.

Uslovi sporazuma između Nestlé i porodice Bettencourt su javno dostupni. Prema osnovnim uslovima, strane ne mogu da povećaju svoj udeo u društvu L’Oréal za života gđe Lilijan Betenkort (Liliane Bettencourt) kao ni šest meseci nakon njene smrti. Od 29. aprila 2009. Strane mogu slobodno da prodaju svoje deonice, a u obavezi su da jedno drugom ponude pravo preče kupovine do 28. aprila 2014. Nakon tog datuma, Strane mogu da ponude deonice bilo kojoj zainteresovanoj strani.

Nakon objave o prodaji radi otpisa 48.5 miliona akcija L’Oréal u korist L’Oréal-a 11. februara 2014. Nestléov udeo u L’Oréalu je umanjen sa 29.4% na 23.29%. Vlasništvo porodice Bettencourt poraslo je sa 30.6% na 33.31%. Broj predstavnika društva Nestlé u Upravnom odboru društva  L’Oréal je umanjen sa 3 na 2.

15. februara 2018., Nestlé je objavilo sledeće: „Naš udeo u društvu L’Oréal nastavlja da predstavlja značajnu investiciju za nas i ostajemo privrženi kompaniji koja nam je pružila mnogo dobrog tokom niza godina. Imamo puno poverenje u upravljanje i strategiju društva L’Oréal. Sporazum o udelu između društva Nestlé i porodice Bettencourt će isteći 21. marta 2018.godine. U cilju zadržavanja svih dostupnih opcija i korist akcionara društva Nestlé, Upravni odbor je odlučio da ne obnavlja ovaj ugovor. Ne nameravamo da povećavamo naš udeo u društvu L’Oréal, a u isto vreme smo odlučni da održavamo konstruktivne odnose sa porodicom Bettencourt."