Sort results by
Sort results by

Zašto sprovodite klinička istraživanja?

Zašto Nestlé sprovodi klinička istraživanja?

Naš rad na kliničkim istraživanjima pruža nam naučne dokaze o tome da li naši sastojci, novi proizvodi i izmene na proizvodima pružaju hranljive vrednosti i klinički potvrđuju zdravstvenu dobrobit našim potrošačima. Imamo veliku zabeleženu istoriju o sprovedenim kliničkim istraživanjima i objavljivanjima rezultata širom sveta.

Koliko kliničkih istraživanja izvršite svake godine?

U 2015. godini smo imali više od 60 kliničkih istraživanja.

Kako obezbeđujete kvalitet i sigurnost vaših kliničkih istraživanja?

Prihvatamo ,,Helsinšku Deklaraciju” Svetskog medicinskog udruženja World Medical Association’s 'Declaration of Helsinki', koja opisuje etičke principe istraživanja koja uključuju ljudske subjekte. Mi sprovodimo sva naša klinička istraživanja prema dobroj kliničkoj praksi Good Clinical Practice (GCP), međunarodno priznatom standardu kvaliteta.

Članovi smo radne grupe za klinička istraživanja Clinical Research Working Group (pdf, 490 Kb). CRWG su osnovali članovi vodećih društava za proizvodnju hrane sa ciljem da usklade  standarde kliničkih istraživanja u industriji i izgrade svest o naučnoj vrednosti i kredibilitetu kliničkih istraživanja koje sponzoriše prehrambena industrija.

Da li objavljujete rezultate svih vaših kliničkih istraživanja?

Mi podržavamo princip transparentnosti u pogledu kliničkih istraživanja. Sva naša klinička istraživanja registrujemo u bazi podataka Clinicaltrials.gov. Cilj nam je da predstavimo rezultate svih naših istraživanja na naučnim konferencijama, ili da ih objavimo u naučnoj literaturi. Ovo se takođe odnosi i na proizvode koje istražujemo, koje još nismo komercijalizovali, ili smo prekinuli njihov razvoj.