Kakav je vaš odgovor na lažne priče da Nestlé ima nameru da privatizuje vodu sa brazilskog izdana Gvarani?

Nestlé ne eksploatiše vodu ni jednog dela Gvarani izdana u Južnoj Americi, uključujuči i Brazil.

Nemamo ni plan za činjenje tako nečeg, a ni nameru da o tome raspravljamo sa brazilskim vlastima.

Sugestije koje se mogu naći u navedenim pričama na Internetu su netačne. Činjenica je da su sledeći mediji objavili članke kojima se ističe da su tvrdnje o privatizaciji u stvari lažne vesti:

Gde god da se bavimo flaširanjem vode, preduzimamo studije o vodnim resursima i stalnu kontrolu o utrošku, da bi obezbedili da ne dođe do negativnog uticaja na lokalne slivove i izdane.

U potpunosti smo posvećeni domaćinskom upravljanju i poštovanju prava ljudi na vodu.