Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Šta je sa mikro plastikom koja postoji u flaširanoj vodi?

Mikro plastika se može naći svuda; u vazduhu koji udišemo, u odeći koju nosimo, hrani koju jedemo i u vodi koju pijemo. To nije deo opšteg problema plastičnog otpada, koji je jedan od najvažnijih izazova za održivost sa kojim se danas suočava društvo.

Iz razloga što nam je najviši prioritet da naši proizvodi budu kvalitetni i bezbedni, mi proizvode testiramo na sadržaj mikro plastike još od 2015. godine prilikom čega koristimo najsavremenije uređaje i tehnologije. Ova opsežna testiranja nisu otkrila sadržaj mikro plastike iznad dozvoljenog nivoa (tj. ništa prema dozvoljenom maksimumu od 12 mikro čestica po litri).

Uz tako neznatne količine pronađene putem naših analiza, nije moguće odrediti da li su ti tragovi rezultat procesa flaširanja vode ili prosto rezultat slučajne kontaminacije iz laboratorijskog okruženja.

2018. počinjemo sa korišćenjem mnogo osetljivije, najsavremenije metodologije za testiranje koja kombinuje elektronski mikroskop i mikro Raman spektroskopske analize.

Rukovodeći se izveštajem iz publikacije Orb Media od 15. marta, koristimo ovu tehnologiju za testiranje uzoraka smese za poređenje sa onim koji se koriste u njihovim analizama. Naši rezultati se značajno razlikuju od rezultata iz Orb Media i kreću se od nule do maksimalnih 12 mikro čestica po litri.

U prepisci sa Orb Media smo razmenili rezultate. Takođe smo ih pozvali da analiziramo naše posebne metodologije testiranja i objavimo naše različite rezultate. Kao sledeći korak, razmatramo dijalog o potencijalnim izvorima zagađenja mikro plastikom.

Nestlé podržava dalja istraživanja na eventualni uticaj mikro plastike na ljudsko zdravlje. spremni smo da pružimo stručnu podršku radi što boljeg razumevanja ovog problema.