Sort results by
Sort results by

Šta je FTSE4Good?

FTSE4Good je odgovoran investicioni indeks kreiran da pomogne investitorima da ustanove koja društva zadovoljavaju svetski priznate standarde korporativne odgovornosti. To je jedini indeks odgovornog investiranja koji je definisao objektivne kriterijume o odgovornom reklamiranju zamena za majčino mleko (ZMM).

FTSE4Good angažuje PricewaterhouseCoopers (PwC) da nezavisno vrši proveru naše prakse reklamiranja ZMM na osnovu skupa od 104 kriterijuma u zemljama sa visokom stopom mortaliteta i neuhranjenosti.

Uvedeni smo u Indeks FTSE4Good u martu 2011. godine nakon što smo pokazali da smo zadovoljili Inkluzivne kriterijume marketinga zamene za majčino mleko (kriterijumi marketinga ZMM) FTSE4Good, kao i druge Inkluzivne kriterijume FTSE4Good. Ovi kriterijumi obuhvataju oblasti poput životne sredine, ljudskih prava i lanca snabdevanja.

Društvo Nestlé je ponosno što je bilo prvi proizvođač ZMM u Indeksu FTSE4Good i što stalno zadovoljava njihove rigorozne kriterijume za odgovorno reklamiranje zamena za majčino mleko.

Ostali smo u indeksu i nakon najnovije ocene u junu 2017. godine, kada nam se priključilo Društvo Danone. Sada kada su dva najveća proizvođača ZMM usvojila kriterijume FTSE 4Good, nadamo se da će nas i drugi pratiti. Uvereni smo  da bi svi proizvođači ZMM trebalo da ga primenjuju kao minimum standarda.

Pored Indeksa Pristup Ishrani (ATNI), FTSE4Good je jedini nezavisni, transparentni evaluator treće strane koji vrši ocenjivanje marketinške prakse za zamene za majčino mleko (ZMM).