Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Greenpeace izveštaj o oslobađanju od plastike

Izveštaji Greenpeace - Oslobađanje od plastike The Greenpeace / Break Free from Plastic i  Kriza interesa - A Crisis of Convenience, ukazuju na štetu koju plastična ambalaža za hranu i piće nanosi morima, okeanima i plovnim putevima, s naglaskom na važno pitanje životne sredine.

Društvo Nestlé je u potpunosti posvećeno smanjenju uticaja ambalaže na prirodnu sredinu. Naša vizija je da nijedno od proizvodnih pakovanja, uključujući plastiku, ne bi trebalo da završi na deponiji ili kao otpad.

Da bismo to postigli, ambicija nam je da se do 2025. 100% naše ambalaže ponovo upotrebi ili reciklira 100% of our packaging will be reusable or recyclable by 2025.

Sarađujemo sa našim industrijskim partnerima na iznalaženju različitih rešenja za pakovanja proizvoda kako bismo smanjili upotrebu plastike, olakšali recikliranje i razvili nova rešenja za uklanjanje otpada.

Društvo Nestlé se takođe obavezalo da će pomoći u efikasnijem pružanju informacija o reciklaži na našoj oznaci na proizvodima da bi pomoglo potrošačima da na pravi način odlože ambalažu.

Jedini način da se ozbiljno pozabavimo problemom zagađenja plastikom je da radimo zajedno i putem saradnje unapredimo upravljanje ambalažnim otpadom.