Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Istorija

Naša istorija počinje 1866. godine sa osnivanjem anglo-švajcarske kompanije za proizvodnju kondenzovanog mleka. Henri Nestlé je 1867. godine napravio proboj u proizvodnji hrane za odojčad, a 1905. kompanija koju je osnovao spaja se sa anglo-švajcarskom kompanijom, rezultat je formiranje danas poznate Nestlé Grupe. 

Naš osnivač Henri Nestlé

Smisao Henrija Nestléa za naučne inovacije, u kombinaciji sa njegovim marketinškim instinktom i ambicijom da uspe u globalnim razmerama, i danas i dalje oblikuje poslovanje Kompanije i vodi je napred. Henri Nestlé je počeo kao apotekarski pomoćnik, a kada je u svojoj šezdesetoj godini prodao Kompaniju koja je nosila njegovo ime, ona je već uživala međunarodni ugled, prvenstveno zbog prodaje na pet kontinenata njegove čuvene hrane za odojčad na bazi mleka – Farine Lactee. Henri Nestlé je od samog početka prepoznao značaj brendiranja. Njegov logo na kome se nalaze ptičice koje se hrane u gnezdu na hrastovoj grani, zasnivao se na njegovom porodičnom grbu. Mada je logo usavršavan tokom godina, i danas je ostao prepoznatljiv i karakterističan logo Kompanije.

Evolucija Nestlé logoa

Henri Nestlé je bio jedan od prvih švajcarskih proizvođača koji je izgradio svoj brend koristeći logo. Originalni Nestlé žig je nastao na osnovu grba njegove porodice na kome se nalazila ptica koja sedi na gnezdu. To je upućivalo na porodično prezime koje znači ‘gnezdo’ na nemačkom jeziku. Henri Nestlé je prilagodio taj grb tako što je dodao tri ptića koje hrani majka, kako bi se stvorila vizuelna veza između njegovog imena i proizvoda od žitarica za odojčad njegove kompanije. Počeo je da koristi tu sliku kao svoj žig 1868. godine. 
Danas poznati logo sa ptičjim gnezdom, u nešto izmenjenom obliku, i dalje je prisutan na Nestlé proizvodima širom sveta. 

Rezultati govore više od reči - Nestlé u brojkama