Sort by
Sort by

Inovacije su u srži naše Kompanije od samog početka. Bilo da su u pitanju praktični razlozi, zdravlje ili zadovoljstvo, naš tim za istraživanje i razvoj kreira proizvode, sisteme i usluge u koje možete imati poverenja i koji mogu doprineti unapređenju kvaliteta u životu ljudi.

Naravno, postoji čitava lepeza projekata za naučnike, inženjere, nutricioniste, prehrambene tehnologe, dizajnere, stručnjake u oblasti zakonodavstva, predstavnike zaštite potrošača, koji mogu da učestvuju u tome.

Naša mreža za istraživanje i razvoj je najveća mreža te vrste u prehrambenoj industriji sa 23 centara za istraživanje i razvoj, 4.800 naučnika i istraživača koji rade širom sveta. Možete nam se pridružiti u različitim oblastima:

Nestlé centri proizvodne tehnologije: obezbeđuju ekspertizu tehničkog razvoja za naše procese proizvodnje i pakovanja. Svaki je usklađen sa određenim biznisom i određenim kategorijama proizvoda – kao takav, svaki centar nastupa kao globalni hub. Na primer, švajcarski centar proizvodne tehnologije nudi know-how o kafi, osvežavajućim napicima, žitaricama, mlečnim i nutritivnim proizvodima širom sveta.

Nestlé aplikacione grupe: kao deo Nestlé fabrika, vode računa o tome da naši proizvodi odražavaju ukuse na lokalnom nivou. Oni takođe rade sa centrima proizvodne tehnologije za ispitivanje naučne primene. Ovde ćete dobiti široko znanje u mnogim oblastima, od nege kućnih ljubimaca sa Purinom do čokolade sa KitKat proizvodima.

Osnovni interni istraživački centri: Nestlé institut zdravstvenih nauka obezbeđuje prevođenje biomedicinskog istraživanja u personalizovanu ishranu na bazi nauke. Nestlé Centar za istraživanje obezbeđuje naučno znanje i istraživačku bazu za obnavljanje proizvoda i inovacije. Klinička razvojna jedinica obezbeđuje medicinsku ekspertizu i upravlja kliničkim ispitivanjem za Kompaniju širom sveta.

Najomiljeniji su mi projekti koji obuhvataju rešavanje problema. Radim u inženjering grupi i grupi za istraživanje i razvoj i jedna od najuzbudljivijih stvari na kojima sam radila jeste rukovođenje kvalifikacionim protokolom na novoj proizvodnoj liniji velike brzine.
Na mom poslu se upoznajem sa novim tehnologijama i veštinama. Doprinos koji, svojim znanjem, dajem kompaniji Nestlé, dok u isto vreme unapređujem sopstvene tehničke veštine je 'win-win' situacija. Mogu da predvodim druge tehničke eksperte i učim od njih.

Joany photo
Joany