Sort by
Sort by

Naš globalni tim za Informacione sisteme /Informacionu tehnologiju (IS/IT) obezbeđuje u celokupnom poslovanju Kompanije Nestlé širom sveta jedinstven, integrisan i standardizovan sistem koji omogućava efikasno poslovanje. Ovi sistemi predstavljaju ključnu pomoć u vršenju veoma složenih poslovnih funkcija u svemu, od logistike do proizvodnje, ljudskih resursa, finansija, marketinga i prodaje.

Kao deo IS/IT tima radićete na implementaciji odgovarajućih, bezbednih tehnologija, procesa, podataka i sistema, u skladu sa propisima koji omogućavaju nove poslovne modele, kao i digitalne i analitičke platforme sa kojima se suočavaju kupci. To će podrazumevati unapređenje vaših SAP veština, rad sa kolegama koji imaju širok spektar iskustava i formiranje našeg razmišljanja zajedno sa vašim.

Na našem je digitalnom timu da razvija, sprovodi i održava vodeća rešenja, od mobilnih aplikacija do brendiranih veb-sajtova. Ovaj tim nam pomaže da pobedimo i maksimalno koristimo tehnologiju kao deo stvaranja sjajnih brendova, angažovanja i oduševljavanja potrošača.

Ukoliko nam se pridružite, možete imati karijeru punu izazova u digitalnoj i IS/IT oblasti, gde se u podjednakoj meri radi o upravljanju uslugama i pružanju racionalnih, isplativih usluga i tehničkoj ekspertizi. Dobićete priliku da radite sa najnovijim konfiguracijama u SAPu, Microsoft-u i sa partnerima poput kompanija Google, Facebook.