Sort by
Sort by

Lanac snabdevanja

Stručnjaci za lanac snabdevanja u Kompaniji Nestlé igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju našim kupcima i potrošačima da dođu do kvalitetnih proizvoda. U tom cilju, sarađujemo sa komercijalnim timovima koji su zaduženi za prognozu potražnje, ali i sa našim dobavljačima širom sveta da bismo obezbedili materijale iz odgovorno izabranih izvora. U skladu sa operacijama, balansiramo nivo zaliha, na taj način da uspostavimo pravo snabdevanje naših proizvoda do potrošača. Lanac snabdevanja je dalje odgovoran za bezbedno skladištenje i transport naših proizvoda radi potpunog i blagovremenog izlaženja u susret potrebama naših kupaca i potrošača. Mi smo usklađena, agilna i prilagodljiva organizacija koja je posvećena postizanju rezultata, ne samo u okviru lanca snabdevanja, već i kroz podršku ostvarivanja prioriteta u poslovanju.

Stručno osoblje u lancu snabdevanja može odabrati mnogo različitih puteva ka izgradnji uspešne karijere u Kompaniji Nestlé. Bilo da nam se pridružite u sektoru Planiranja, potražnje i snabdevanja, Nabavke, Fizičke logistike ili Usluga kupcima, pomoći ćete nam da postanemo konkurentni u najvećoj mogućoj meri tako što ćete nas približiti našim kupcima i obezbediti da naši proizvodi budu dostupni svima u pravo vreme i u najboljem mogućem stanju.

Budući da vam je u Kompaniji Nestlé na raspolaganju veliki broj mogućnosti, imate mogućnost da menjate poslove i lokacije, čak i na globalnom nivou.

Nabavka

Kao strateški partner u poslovanju, naš tim u Nabavci pomaže Kompaniji da postigne održiv rast. Stručnjaci u Nabavci Kompanije Nestlé obezbeđuju materijal iz odgovorno izabranih izvora i stvaraju vrednost. Sa lokacijom u Švajcarskoj, Panami i Maleziji, ovo odeljenje obezbeđuje čitavu lepezu usluga, uključujući upravljanje nabavkom konkretnih sirovina, ambalaže, posrednih materijala i drugih usluga. Hub-ovi takođe podržavaju tržišta upravljanjem lokalnim troškovima.

Za vas, to će značiti priliku da postanete stvarni strateški partner – tako što ćete isporučivati održivu vrednost i raditi sa biznisom, zbog biznisa.

Ponosan sam što radim na distribuciji Nestlé proizvoda. Počeo sam da radim na privremenim poslovima, a nakon toga dobio stalno zaposlenje na radnom mestu raspoređivanja robe. Moja uloga je vezana za rukovanje različitim distributivnim centrima.
Nestlé ceni vaše iskustvo. Možete doći do pozicije koju želite na vaš način, a pri tome ćete imati na raspolaganju sve alate koji vam mogu pomoći da postignete cilj u građenju vaše karijere. A to je sve na globalnom nivou tako da čak imate mnogo opcija u pogledu mobilnosti.

Manuel photo
Manuel