Sort by
Sort by

Strategija

U skladu sa našim sloganom 'Dobra hrana, dobar život', poboljšavamo kvalitet života i doprinosimo zdravijoj budućnosti. Dobar odnos sa potrošačima izvor je naše održive finansijske uspešnosti i način na koji stičemo poverenje i održavamo vodeću poziciju na tržištu. Na osnovama pouzdane strategije ishrane, zdravlja i dobrobiti, naša kompanija pruža održivu vrednost, kako kratkoročno, tako i dugoročno.

Nestlé ima brojne karakteristične prednosti koje nas održavaju u vrhu naše privredne grane. Naši zaposleni su naša najveća snaga. Imamo atraktivan portfolio proizvoda u rastućim kategorijama sa vodećim pozicijama na tržištu. Mi smo globalna kompanija sa dubokim lokalnim korenima, što nam omogućava jedinstvenu sposobnost razumevanja lokalnih potrošača i brzo prilagođavanje njihovim zahtevima. Imamo snažne, vredne marke u koje potrošači veruju. Naši proizvodi svakodnevno dolaze do više od milijardu potrošača širom sveta. Takođe, imamo vodeće sposobnosti za istraživanje i razvoj u industriji, koje pružaju podršku našoj strategiji ishrane, zdravlja i dobrobiti, kao i našim inovativnim inicijativama.

Naša strategija ishrane, zdravlja i dobrobiti

Naš uspeh zasnovan je na našoj strategiji ishrane, zdravlja i dobrobiti. Hrana i piće su srž Nestlé-a. Naš cilj je da pružimo najukusnije i najzdravije izbore za svako doba dana i sve faze života, na praktičan način. Trudimo se da iskoristimo prilike za premiumizaciju, a na drugoj strani spektra, da ponudimo pristupačnu i visokokvalitetnu hranu. Našim brendovima i proizvodima dodajemo vrednost kroz osmišljenu diferencijaciju i inovacije. Ovo postižemo kontinuiranim poboljšanjem ukusa, praktičnosti i nutritivnog kvaliteta naših proizvoda. Takođe, imamo dobru poziciju za nadgradnju i deljenje svog nutricionističkog znanja, od prvih 1000 dana života do zdravog starenja, i sve veći interes da ishranu koristimo da bismo podržali dobro zdravlje.

Kako stvaramo dugoročnu vrednost?

Naš model stvaranja dugoročnih vrednosti zasniva se na uravnoteženoj potrazi za rastom od vrha i dna poslovanja, uz efikasno korišćenje resursa. Stvaramo vrednost kroz:

  • Povećanje rasta kroz inovacije, diferencijaciju i relevantnost za naše potrošače. Obavezali smo se da do 2020. godine dostignemo jednocifren organski rast.
  • Poboljšanje poslovne efikasnosti sa ciljem povećanja osnovne marže poslovne dobiti na 17,5% i 18,5% (sa 16,0% u 2016.), i
  • Raspoređivanje naših resursa i kapitala uz disciplinu i jasne prioritete, uključujući akvizicije i restrukturiranje.

Povećanje rasta

Naš portfolio je dobro pozicioniran za rast. U prošlosti smo dosledno postizali organski rast na vrhu privredne grane. Imamo jasan put do srednjeg jednocifrenog organskog rasta do 2020. godine.

Ulaganje u kategorije i regije sa visokim rastom

Identifikovali smo pet visokorastućih kategorija hrane i pića sa atraktivnim stopama rasta: kafa, nega kućnih ljubimaca, hrana, voda i Nestlé nauka o zdravlju. Zajedno čine 57% prodaje i 61% pripadajuće dobiti iz poslovanja*. U 2018. godini organski rast iznosio je +4,0%. U ovim ključnim kategorijama imamo snažnu poziciju na tržištu i visoko diferenciranu ponudu. One dobijaju posebnu pažnju u smislu dodele kapitala, uz značajna ulaganja u istraživanje i razvoj, marketing, kapitalne izdatke i spoljni rast, kad god je to potrebno. Ostale kategorije i dalje su važni učesnici, pa su u 2018. godini postigli organski rast od 1,9%. Ovim kategorijama upravljamo sa ciljem postizanja kombinacije rasta i vrednosti.

Takođe, usmereni smo na širenje našeg prisustva u regijama sa visokim rastom. Tržišta u nastajanju predstavljaju 42% prodaje. U 2018. godini postigli smo organski rast od +4,9%, tri puta brži nego na razvijenim tržištima i sa većom osnovnom maržom iz poslovne dobiti. Na većini ovih tržišta u nastajanju Nestlé je prisutan više decenija, a naši brendovi uživaju visok nivo poverenja i s pravom se smatraju lokalnim proizvodima.

Popravljanje kategorija sa slabijim poslovanjem

Preduzeli smo odlučne aktivnosti u cilju poboljšanja poslovanja ovih kategorija kroz inovacije, bolje razumevanje potrošača i, po potrebi, promene u upravljanju i kroz restrukturiranje. U 2018. godini primeri preokreta su Nestlé Skin Health i Yinlu u Kini.

Inovativni proizvodi i poslovni modeli

Brze inovacije i brže uvođenje proizvoda na tržište ključne su dimenzije našeg ciljanog rasta. Istovremeno, nastavljamo sa ulaganjima u vrhunska naučna dostignuća i tehnologije, u cilju rešavanja rastućih očekivanja potrošača prema novim ponudama i preoblikovanju proizvoda. Inovacije nam pomažu u premiumizaciji naše ponude i doprinose poboljšanju marži. U 2018. godini 22% naše prodaje je iz kategorije premium proizvoda. Inovacije se ne odnose samo na nove proizvode, već i nove poslovne modele. Naročito smo usredsređeni na personalizovane i direktne ponude potrošačima. U 2018. godini 8,2% naše prodaje ostvareno je poslovnim modelom direktne prodaje potrošačima. 

Prihvatanje digitalnih mogućnosti

Naša digitalna transformacija usmerena je na isporuku personalizovanih poruka, usluga i proizvoda potrošačima u velikom obimu. Pomoću podataka i tehnologije modernizujemo svoje postojeće brendove i poslovanje, dok istovremeno razvijamo nove, digitalno usmerene poslovne modele. Već sada je personalizovano 10% svih naših kontakata sa potrošačima. Pored toga, u 2018. godini naša prodaja putem e-trgovine rasla je pet puta brže od proseka Grupe i dostigla 7,4% ukupne Nestlé prodaje.

Upravljanje našim portfolijom

Nastavljamo sa aktivnim razvojem našeg portfolija prema atraktivnim, brzorastućim kompanijama. U 2018. godini ojačali smo svoju poziciju u sektoru kafe, sticanjem trajne globalne licence na Starbucksovu robu široke potrošnje i prehrambene proizvode. Takođe, povukli smo ulaganja u poslastičarske delatnosti u SAD i delatnosti Gerber životnog osiguranja. Iako smo obavili mnogo posla, još nismo završili. Svesni smo da akvizicije mogu da pruže pristup novim tehnologijama, brendovima, kategorijama i geografskim područjima. Isto tako, male i srednje velike akvizicije mogu da ponude brz i isplativ način usvajanja novih sposobnosti ili poslovnih modela. Takođe, aktivno povlačimo ulaganja iz delatnosti koje su sporedne i u kojima imamo ograničene mogućnosti uspeha. To vršimo disciplinovano i sa ciljem minimizacije potencijalnih teškoća i maksimizacije vrednosti postojećih delatnosti.

Poboljšanje poslovne efikasnosti

Pored našeg plana rasta, preuzeli smo obavezu da povećamo osnovnu maržu poslovne dobiti sa 16,0% u 2016. godini na 17,5% - 18,5% do 2020. godine.

Smanjenje troškova

Aktivno sprovodimo nekoliko inicijativa za smanjenje troškova, kao i za smanjenje strukturnih troškova koji nisu vezani za potrošače za 2,0 do 2,5 milijardi CHF. Ove inicijative primarno su usredsređene na oblasti upravljanja, nabavke i proizvodnje.

Nastavili smo da jačamo fokus svog poslovanja kroz Nestlé program poslovne izvrsnosti, da bismo pojednostavili i standardizovali procese, što je pomoglo u smanjenju administrativnih troškova. Povećali smo domet naših deljenih centara usluga sa 17% na 35% i na dobrom smo putu da do 2020. godine dostignemo 50%. Takođe, postigli smo efikasnost u upravljanju objektima i nekretninama kroz zatvaranje lokacija i konsolidaciju.  

U nabavci smo ostvarili značajne uštede primenom naše veličine i razmera na tri globalna centra za kupovinu. Sada kroz ove centre zadovoljavamo 55% naših potreba, a do 2020. godine planiramo povećanje na 60%.

U proizvodnji smo dodatno pojednostavili svoj fabrički otisak i povećali iskorišćenost kapaciteta.

Uštede ostvarene u ove tri oblasti do sada su značajno doprinele poboljšanju naše osnovne marže dobiti od trgovine za 50 baznih poena, na 17,0% u 2018. godini, a sledi još mnogo toga.

Oslobađanje resursa

Takođe, nastavljamo sa povećanjem efikasnosti u oblasti istraživanja i razvoja, kao i marketinga. Primarni cilj ovih programa je oslobađanje resursa, koji će poslužiti kao osnova za rast i inovacije. Na primer, u posljednje tri godine u izgradnju naših brendova uloženo je 500 miliona CHF ostvarenih iz ušteda u marketingu.

Uravnotežen model stvaranja vrednosti

U Nestlé-u verujemo da je najbolji način obezbeđenja dugoročnih održivih vrednosti zasnovan na uravnoteženom rastu, profitabilnosti i kapitalnoj efikasnosti. Rast je glavni pokretač stvaranja vrednosti. Istovremeno radimo na efikasnosti i profitabilnom rastu, jer prepoznajemo da je naša konkurentnost ono što obezbeđuje našu održivost. Disciplinovani smo u raspodeli kapitala i posvećeni povećanju prinosa akcionara, dok smo usmereni na dugoročna ulaganja i stvaranje zajedničke vrednosti. 

Prilagođavanje upravljačkih struktura i sistema

Nastavili smo da prilagođavamo našu organizaciju, kako bi bila jednostavnija i brža. Osnažujemo naše marketinške i regionalne timove, kako bi podsticali rast.  Da bismo ih podržali, implementirali smo inicijative za raslojavanje naše organizacije i ubrzavanje donošenja odluka na lokalnom nivou. Paralelno s tim, prilagodili smo kompenzaciju kako bismo prioritet dali profitabilnom rastu i poboljšanu efikasnost kapitala. 

Disciplinovana raspodela kapitala i jasni prioriteti

Pridržavamo se razumnih politika, koje su osmišljene za postizanje odgovarajuće ravnoteže između raspodele kapitala i fleksibilnog pristupa finansijskim tržišta. U tom pogledu imamo dobro definisane prioritete.

Ulaganje u organski rast

U svoje poslovanje ulažemo kroz istraživanje i razvoj, podršku brendovima i kapitalne izdatke za podržavanje rasta na najvišem nivou. Naš pristup je rigorozan i razuman.  Dodeljujemo više resursa onim delatnostima koje imaju najveći potencijal za stvaranje ekonomske dobiti. Takođe, nastavljamo da se fokusiramo na smanjenje obrtnog kapitala. Prosečan obrtni kapital u pet tromesečja u procentima prodaje dostigao je 1,4% na kraju 2018. godine, -20 indeksnih poena u odnosu na isti iznos u 2017. godini.

Isplata dividendi

Za 2019. godinu Upravni odbor je predložio 24. uzastopno povećanje dividendi u iznosu od 2,45 CHF. To naglašava našu obavezu kontinuiranog vraćanja kapitala akcionarima.

Disciplinovani pristup akvizicijama

Ove aktivnosti zasnivaju se na strateškom i kulturološkom pristupu, kao i na finansijskim prinosima. Primenjujemo disciplinovanu politiku akvizicije, naročito u pogledu cene koju smo spremni da platimo. Prednost dajemo kategorijama i regijama visokog rasta, naročito kafi, hrani, nezi kućnih ljubimaca, vodi i Nestlé nauci o zdravlju. Za preduzeća koja smo stekli imamo solidne planove integracije, sa jasnom odgovornošću i preciznim ciljevima.

Otkup udela

U 2018. godini akcionarima smo vratili 6,8 milijardi CHF kapitala kroz otkup akcija. To je deo trogodišnjeg programa otkupa udela u iznosu od 20 milijardi CHF najavljenog u julu 2017. godine. Ukupno vraćeni iznos akcionarima u poslednjih deset godina iznosi 104 milijarde.

Takođe, redovno revidiramo strukturu našeg kapitala, da bismo osigurali njenu prikladnost u kontekstu tržišnih uslova i naših strateških prioriteta.

Stvaranje zajedničke vrednosti

Stvaranje zajedničke vrednosti ključno je za naše poslovanje. Verujemo da će naša kompanija biti dugoročno uspešna isključivo stvaranjem vrednosti za naše akcionare i za društvo.

Poslovne koristi i pozitivan društveni uticaj međusobno jačaju. U praksi, naši proizvodi moraju da pruže potrošaču nutritivnu korist. Takođe, moraju da doprinose razvoju lokalnih zajednica u kojim poslujemo i da čuvaju životnu sredinu za buduće generacije kroz praksu očuvanja resursa.

Pre nedodeljenih stavki.