Sort by
Sort by

Prijavite moguće odstupanje

Recite nam ukoliko Vas nešto zabrinjava

Nestléova korporativna načela poslovanja odražavaju našu posvećenost snažnoj kulturi pravilnog postupanja kao neizostavnoj osnovi našeg načina poslovanja.

Više od pukih reči na papiru, naši principi su delotvorni I spremni smo da uradimo sve što je potrebno kako bi smo osigurali poslovanje naše kompanije u skladu sa našim ciljevima. Vi nam možetepomoći u ostvarivanju tog cilja. Naš Sistem za izveštavanje o usklađenosti sa propisima i poslovnimprincipima, “Recite nam“,  pruža Vama i svim drugim deoničarima kanal za komunikaciju namenjen prijavljivanju potencijalnih slučajeva nepoštovanja naših Korporativnih načela poslovanja.

VAŽNO: Molimo Vas, imajte u vidu da bise žalbe, koje se odnose na proizvode ili usluge, trebale prijavljivati putem kontaktnog obrazca ili kontaktiranjem korisničkog servisa.

 

Kako prijaviti moguće odstupanje?

“Recite nam”, naš Sistem za izveštavanje o usklađenosti sa propisima i poslovnim principima je dostupan u svako vreme (24 sata dnevno, 365 danagodišnje).

1. Možete birati između popunjavanja obrasca nainternetu i I ostavljanja poruke na besplatnom broju telefona. 
Način postupanja sa prijavama je isti u oba slučaja.

  • Preko ove internet stranice: website
       

2. U oba slučaja ćete primiti pojedinačni broj prijave. Molimo Vas, zapišite broj I čuvajte ga na sigurnom.

3. Pomenuti broj prijave je Vaš lični ključ za pristup Sistemu za izveštavanje o usklađenosti sa propisima i poslovnim principima kao I za prijavu koju ste poslali. On Vam omogućava da pratite napredak Vašeg slučaja I da pruži dodatne informacije. Od Vas će se tražiti da unesete taj broj svaki put kada se budete pristupali sistemu.

4. Svakom problemu pristupamo ozbiljno I preduzimamo odgovarajuće mere za svaku prijavu. Obaveštavaćemo Vas o napretku celog procesa obrade Vašeg slučaja.

5. U svakom trenutku se možete vratiti na internet stranicu, i pratiti napredak Vašeg slučaja koristeći se Vašim brojem prijave.

6. Posvećeni smo poboljšanju našeg Sistema za izveštavanje o usklađenosti sa propisima i poslovnim principima I zadržavamo pravo na buduće izmene.