Sort by
Sort by

Obaveštenje o privatnosti podataka

Obim ovog obaveštenja

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo obaveštenje o privatnosti podataka (dalje u tekstu "Obaveštenje") da biste razumeli naše smernice i procedure u vezi sa vašim podacima o ličnosti i kako ćemo ih tretirati. Ovo obaveštenje se odnosi na pojedince koji komuniciraju sa Nestle-om kao potrošači (dalje u tekstu "vi"). Ovo obaveštenje objašnjava kako se vaši podaci o ličnosti prikupljaju, koriste i otkrivaju od strane Nestle Adriatic S d.o.o. Beograd-Surčin, Železnička 131 (dalje u tekstu "Nestle", "Mi", "Nas"). Takođe vam govori kako možete pristupiti i ažurirati svoje podatke o ličnosti i napraviti određene izbore kada je reč o tome kako se koriste vaši podaci o ličnosti.

Ovo obaveštenje pokriva naše aktivnosti vezano za prikupljanje podataka na mreži i van mreže, uključujući podatke o ličnosti koje sakupljamo kroz naše različite kanale, kao što su veb sajtovi, aplikacije, društvene mreže trećih lica, Služba za komunikaciju sa potrošačima i događaji. Imajte na umu da možemo da prikupimo podatke o ličnosti iz različitih izvora (sa veb stranica, van mreže). Kao deo toga, mi možemo kombinovati podatke o ličnosti koje su originalno prikupila različita Nestle pravna lica ili partneri Nestlea. Pogledajte odeljak 9 za više informacija o tome.

Ako nam ne dostavite potrebne podatke o ličnosti (mi ćemo vas obavestiti kada je to slučaj, na primer, time što ćemo tu informaciju navesti jasno u našim registracionim obrascima), mi možda nećemo moći da vam pružimo naše usluge. Ovo obaveštenje može se s vremena na vreme menjati (videti Odeljak 11).

Ovo obaveštenje pruža važne informacije u sledećim oblastima:

 1. IZVORI PODATAKA O LIČNOSTI
 2. PODACI O LIČNOSTI KOJE SAKUPLJAMO O VAMA I KAKO IH SAKUPLJAMO
 3. PODACI O LIČNOSTI DECE
 4. KOLAČIĆI / SLIČNE TEHNOLOGIJE, LOG FAJLOVI I VEB PRATILICE (VEB BIKON)
 5. UPOTREBE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI
 6. ODAVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI
 7. ZADRŽAVANJE PODATAKA O LIČNOSTI
 8. ČUVANJE I / ILI PRENOS VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI
 9. PRISTUP VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI
 10. VAŠI IZBORI O TOME KAKO KORISTIMO I OTKRIVAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI
 11. PROMENE NAŠEG OBAVEŠTENJA
 12. RUKOVALAC I KONTAKT

1. IZVORI LIČNIH PODATAKA

Ovo obaveštenje se odnosi na podatke o ličnostikoje sakupljamo od vas ili o vama, putem dole opisanih metoda (pogledajte odeljak 2) iz sledećih izvora:

Nestle veb stranice. Sajtove usmerene ka korisnicima kojima upravlja Nestle, uključujući sajtove koje mi uređujemo pod našim domenima / URL-ovima i mini-sajtove koje mi koristimo na društvenim mrežama trećih lica kao što je Facebook (dalje u tekstu "Veb sajtovi").

Nestle mobilni sajtovi/ aplikacije. Mobilni veb sajtovi ili aplikacije koje su usmerene na korisnike, a kojima upravlja ili ih koristi Nestle, kao što su aplikacije za pametne telefone.

E-mail, tekst i druge elektronske poruke. Interakcije sa elektronskim komunikacijama između vas i Nestlea.

Nestle CES. Komunikacije sa našim Centrom za komunikaciju sa potrošačima (dalje u tekstu "CES").

Offline formulari za registraciju. Štampana ili digitalna registracija i slični formulari koje sakupljamo putem, na primer, obične pošte, demo-snimaka u prodavnici, takmičenja i drugih promocija ili događaja.

Reklamne interakcije. Interakcije sa našim oglasima (npr. ako reagujete na neki od naših oglasa na veb sajtu treće strane, možemo dobiti informacije o toj interakciji).

Podaci koje stvaramo. Tokom naših interakcija s vama, mi možemo da kreiramo podatke o vama (npr. evidenciju vaših kupovina sa naših veb sajtova).

Podaci iz drugih izvora. Društvene mreže trećih lica (npr. Facebook, Google), aplikacije za poruke (kao što je npr. WhatsApp), istraživanje tržišta (ukoliko se anonimno ne daju povratne informacije), agregatori podataka trećih lica, Nestle promotivni partneri, javni izvori i podaci dobijeni kada vršimo akviziciju drugih kompanija.

2. PODACI O LIČNOSTI KOJE SAKUPLJAMO O VAMA I KAKO IH SAKUPLJAMO

U zavisnosti od toga kakvu interakciju imate sa Nestle-om (putem interneta, van mreže, putem telefona itd.), sakupljamo razne vrste informacija od vas, kako je opisano u nastavku.

Vaše podatke za kontakt. Ovo uključuje sve informacije koje nam dostavite, koje će nam omogućiti da vas kontaktiramo, kao što su vaše ime, prezime, adresa, e-mail adresa ili telefonski broj.

Informacije o prijavljivanju naloga. Sve informacije koje su potrebne da vam omoguće pristup vašem profilu naloga. Primer: vaš ID za prijavu/e-mail adresa, nadimak, lozinka u nepovratnom obliku i / ili sigurnosno pitanje i odgovor.

Demografske informacije i interesovanja. Sve informacije koje opisuju vaše demografske karakteristike ili ponašanje. (primer: datum rođenja, starost ili starosno doba, pol, geografsku lokaciju, poštanski broj/zip kod, omiljene proizvode, hobije, interesovanja i informacije o domaćinstvu ili načinu života).

Informacije sa računara / mobilnog uređaja. Bilo kakve informacije o računarskom sistemu ili drugom tehnološkom uređaju koje koristite za pristup nekom od naših veb sajtova ili aplikacija, kao što je adresa Internet protokola (IP) koja se koristi za povezivanje vašeg računara ili uređaja na Internet, tip operativnog sistema i tip pretraživača i verzija. Ako pristupite Nestle-ovom veb sajtu ili aplikaciji putem mobilnog uređaja kao što je pametni telefon, prikupljene informacije će takođe uključivati, tamo gde je to dozvoljeno, jedinstveni ID uređaja, ID oglašavanja, geografsku lokaciju i druge spodatke o ličnostimobilnog uređaja.

Veb stranice/ informacije o korišćenju komunikacija. Dok se krećete i komunicirate sa našim veb sajtovima ili biltenima, mi koristimo tehnologije putem kojih prikupljamo određene informacije o vašim postupcima. Ovo uključuje informacije kao što su linkovi koje kliknete, koje stranice ili sadržaj vi pregledate i koliko dugo, kao i druge slične informacije i statistike o vašim interakcijama, kao što su vreme odgovora sadržaja, preuzimanje grešaka i dužine poseta određenim stranicama. Ove informacije se snimaju korišćenjem automatizovanih tehnologija kao što su kukiji i veb bikoni. Imate pravo da se ne saglasite sa upotrebom takvih tehnologija, za dodatne detalje pogledajte Odeljak 4.

Istraživanje tržišta i povratne informacije potrošača. Sve informacije koje dobrovoljno delite sa nama o vašem iskustvu korišćenja naših proizvoda i usluga.

Sadržaj koji kreira potrošač. Bilo koji sadržaj koji kreirate, a zatim ga delite sa nama na društvenim mrežama trećih lica ili ako ga otpremite na neki od naših veb sajtova ili aplikacija, uključujući i korišćenje aplikacija za društvene mreže trećih lica kao što je Facebook. Primeri uključuju fotografije, video zapise, lične priče ili druge slične medije ili sadržaj. Gde je to dozvoljeno, mi sakupljamo i objavljujemo sadržaj koji kreira potrošač u vezi sa različitim aktivnostima, uključujući takmičenja i druge promocije, karakteristike veb sajta, angažovanje potrošača i društveno umrežavanje trećih lica.

Informacije o društvenim mrežama treće strane. Sve informacije koje javno delite na društvenoj mreži treće strane ili informacije koje su deo vašeg profila na društvenoj mreži treće strane (kao što je Facebook) i koje dozvolite društvenoj mreži treće strane da deli sa nama. Primeri uključuju osnovne informacije o nalogu (npr. Ime, e-mail adresa, pol, rođendan, grad u kojem živite, sliku profila, korisnički ID, spisak prijatelja itd.) i sve dodatne informacije ili aktivnosti koje dozvoljavate da koriste društvene mreže trećih lica. Informacije o profilu trećih strana na društvenoj mreži (ili njegove delove) dobijamo svaki put kada preuzmete ili komunicirate sa Nestle veb aplikacijom na društvenoj mreži treće strane kao što je Facebook, svaki put kada koristite funkciju društvenih mreža koja je integrisana u okviru Nestle sajta (kao što je Facebook Connect) ili svaki put kada komunicirate sa nama putem društvene mreže treće strane. Da biste saznali više o tome kako Nestle dobija vaše informacije sa društvene mreže treće strane, ili da odaberete da ne delite informacije sa društvenih mreža, posetite veb sajt relevantne društvene mreže treće strane.

Pozivi ka Nestlé CES-u. Komunikacije sa Nestlé CES-om mogu se snimiti ili slušati u skladu sa važećim zakonima za lokalne operativne potrebe (npr. za potrebe unapređenja kvaliteta pružanja usluge). Kada to zahteva zakon, bićete obavešteni o takvom snimku na početku vašeg poziva.

Osetljivi podaci o ličnosti. Mi ne pokušavamo da prikupljamo ili da na drugi način obrađujemo posebne vrste podataka o ličnosti u običnom toku našeg poslovanja (kao što su podaci kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica). Kada je neophodno obraditi neke od ovih podataka o ličnosti iz bilo kog razloga, mi se oslanjamo na vašu prethodnu izričitu saglasnost za svaku obradu koja je dobrovoljna (npr. u svrhu marketinga). U suprotnom, osnov za takvu obradu mogu biti: (i) zaštita životno važnog interesa lica čiji podaci se obrađuju; (ii) postupanje u skladu sa važećim zakonom (na primer, u skladu sa našim obavezama izveštavanjem i sl.) i drugi slučajevi predviđeni važećim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

3. PODACI O LIČNOSTI DECE

Mi ne tražimo i ne prikupljamo podatke o ličnosti dece mlađe od 15 godina sa namerom. Ako otkrijemo da smo nenamerno prikupili podatke o ličnosti deteta mlađeg od 15 godine odmah ćemo ukloniti takve podatke iz naše evidencije. Međutim, Nestle može direktno da prikupi podatke o ličnosti o deci mlađoj od 15 godina starosti od roditelja ili staratelja, uz njihovu izričitu saglasnost.

Takođe ne tražimo i ne prikupljamo svesno podatke o ličnosti dece mlađe od 18 godina u svrhu marketinške komunikacije.

4. KOLAČIĆI / SLIČNE TEHNOLOGIJE, LOG FAJLOVI I VEB BIKONI

Kolačići / slične tehnologije. Molimo pogledajte naše Obaveštenje o kukijima kako biste saznali kako možete upravljati podešavanjima kolačića i kako biste dobili sve detaljne informacije o kolačićima koje koristimo i svrhama za koje ih koristimo.

Log fajlovi. Sakupljamo informacije u obliku log fajlova koji beleže aktivnosti veb stranice i prikupljaju statističke podatke o vašim navikama pretraživanja. Ovi unosi se generišu automatski i pomažu nam da rešimo greške, poboljšamo performanse i održavamo sigurnost naših Veb sajtova.

Veb bikoni. Veb bikoni (poznati i kao "veb bagovi") su mali stringovi koda koji isporučuju grafičku sliku na veb stranici ili u e-maliu radi prenosa podataka nazad nama. Informacije prikupljene putem veb bikona će uključivati informacije kao što su IP adresa, kao i informacije o tome kako ste odgovorili na e-mail kampanju (npr. U koje vreme je otvoren e-mail, koje linkove (veze) ste kliknuli u e-mailu itd.). Koristićemo veb bikone na našim veb sajtovima ili ih uključiti u e-mailove koje Vam šaljemo. Mi koristimo informacije veb bikona u različite svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izveštavanje o posetama na sajtu, jedinstveni broj posetilaca, oglašavanje, reviziju e-maila i izveštavanje i personalizaciju.

5. UPOTREBE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

U sledećem tekstu možete videti u koje svrhe prikupljamo i koristimo vaše podatke o ličnosti. Imajte na umu da nisu sve navedene upotrebe relevantne za svakog pojedinca.

Za šta mi koristimo vaše podatke o ličnosti

Naši razlozi

Naši

legitimni interesi

Usluge koje pružamo potrošačima. Mi koristimo vaše podatke o ličnosti za potrebe potrošačkih usluga, uključujući odgovor na vaša pitanja. Ovo obično zahteva korišćenje određenih ličnih kontakt informacija i informacija u vezi sa razlogom za vaša pitanja (npr. Status naloga, tehnički problem, pitanje proizvoda / žalba, opšte pitanje itd.).

· Ispunjavanje ugovornih obaveza

· Zakonske obaveze

· Naši legitimni interesi

 

· Unapređenje i razvoj novih proizvoda i usluga

· Unapređenje efikasnosti

 

Takmičenja, marketing i druge promocije. Sa vašom saglasnošću (gde je potrebno), mi koristimo vaše podatke o ličnosti da bismo vam dostavili informacije o robi ili uslugama (npr. marketinške komunikacije, kampanje ili promocije). Ovo se može uraditi putem e-mail-a, oglasa, SMS, telefonskih poziva, aplikacija za poruke i pisma u meri u kojoj to dopuštaju važeći zakoni. Neke od naših kampanja i promocija se pokreću na stranicama trećih lica i / ili društvenim mrežama. Ova upotreba vaših podataka o ličnosti je dobrovoljna, što znači da možete da se suprotstavite (ili povučete vašu saglasnost) na obradu vaših podataka o ličnosti u te svrhe. Za detaljne informacije o tome kako promeniti svoje preferencije o marketinškoj komunikaciji, pogledajte odeljak 9 i 10 u nastavku. Za više informacija o našim takmičenjima i drugim promocijama, molimo pogledajte zvanična pravila ili detalje objavljene o svakom takmičenju / promociji.

· Sa vašom saglasnošću (gde je ona potrebna)

· Ispunjavanje ugovornih obaveza

· Naši legitimni interesi

 

· Da utvrdimo koji od naših proizvoda i usluga vas može interesovati i da vas obavestimo o njima

· Definisanje tipova potrošača za nove proizvode ili usluge

Društvene mreže trećih lica: Mi koristimo vaše podatke o ličnosti kada komunicirate sa funkcijama društvenih mreža trećih lica, kao što su funkcije "Sviđa mi se" (Like), da bismo na vas usmerili oglase i povezali se sa vama na društvenim mrežama trećih lica. Možete saznati više o tome kako ove funkcije rade, podatke o profilu koje dobijamo o vama i da saznate kako da odustanete od toga pregledanjem obaveštenja o privatnosti relevantnih društvenih mreža treće strane. Upotrebljavamo vaše podatke o ličnosti kako bismo vam prilagodili i isporučili komunikaciju, uključujući i putem društvenih medija, na osnovu  vaših interesovanja i vaših interakcija s našim proizvodima i uslugama. Vaši podaci o ličnosti mogu biti deljeni sa trećim stranama, kao što su naši partneri/pružaoci usluga (npr. Facebook, Google) u svrhu komunikacije marketinških poruka.

Personalizacija (van mreže i na mreži). Personalizacija (van mreže i na mreži). Sa vašom saglasnošću (gde je potrebno), mi koristimo vaše podatke o ličnosti (i) da analiziramo vaše želje i navike, (ii) da predvidimo vaše potrebe na osnovu naše analize vašeg profila, (iii) da poboljšamo i personalizujemo vaše iskustvo na našim veb stranicama i aplikacijama; (iv) da bismo osigurali da je sadržaj sa naših veb sajtova / aplikacija optimizovan za vas i za vaš računar ili uređaj; (v) da Vam pružimo ciljano oglašavanje i sadržaj, i (vi) da bismo vam dozvolili da učestvujete u interaktivnim funkcijama, kada odlučite da to učinite. Na primer, zapamtili smo vaš ID za prijavu / adresu e-maila ili nadimak, tako da se možete brzo prijaviti sledeći put kada posetite naš veb sajt ili tako da možete lako povratiti artikle koje ste ranije stavili u vašu korpu za kupovinu. Na osnovu ove vrste informacija i uz Vašu saglasnost (gde je potrebno), takođe Vam pokazujemo i određeni Nestlé  sadržaj ili promocije koji su prilagođene vašim interesima. Vaši podaci o ličnosti mogu biti deljeni sa trećim stranama, kao što su naši partneri/pružaoci usluga (npr. Facebook, Google) kako bismo vam pružili personalizovano oglašavanje i sadržaj. Upotreba vaših ličnih podataka je dobrovoljna, što znači da se možete suprotstaviti obradi vaših ličnih podataka u tu svrhu. Za detaljnije informacije o tome kako da odustanete molimo pogledajte odeljak 10 dole.

· Sa vašom saglasnošću (gde je ona potrebna)

· Naši legitimni interesi

 

· Da utvrdimo koji od naših proizvoda i usluga vas može interesovati i da vas obavestimo o njima

· Definisanje tipova potrošača za nove proizvode ili usluge

Druge opšte namene (npr. unutrašnje ili tržišno istraživanje, analitika, sigurnost). U skladu sa važećim zakonima, Vaše podatke o ličnosti koristimo u druge opšte poslovne ciljeve kao što su održavanje vašeg naloga, sprovođenje internih istraživanja ili istraživanje tržišta i merenje efikasnosti reklamnih kampanja. Zadržavamo pravo, ako imate Nestle naloge, da te naloge svedete na jedan nalog. Mi takođe koristimo vaše podatke o ličnosti za upravljanje i rad naših komunikacionih, IT i sigurnosnih sistema.

· Uz vašu saglasnost (gde je ona potrebna)

· Zakonske obaveze

· Naši legitimni interesi

 

· Zaštita naših sistema, mreža i osoblja

· Usklađenost sa zakonskim obavezama

 

Pravni razlozi ili spajanje / akvizicija. U slučaju da Nestle ili njena imovina budu stečeni ili spojeni sa drugom kompanijom uključujući i putem stečaja, mi ćemo podeliti vaše podatke o ličnosti sa nekim od naših pravnih sledbenika. Takođe ćemo otkriti vaše podatke o ličnosti trećim licima (i) kada to zahteva važeći zakon; (ii) kao odgovor na sudske postupke; (iii) u odgovoru na zahtev od nadležne institucije za sprovođenje zakona; (iv) da zaštitimo svoja prava, privatnost, sigurnost ili imovinu ili javnost; ili (v) da izvršimo uslove bilo kog ugovora ili uslove našeg Veb sajta.

· Zakonske obaveze

· Naši legitimni interesi

 

· Usklađenost sa zakonskim obavezama

· Zaštita naše imovine i osoblja

 

6. OTKRIVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI TREĆIM STRANAMA

Pored Nestle pravnih lica pomenutih u odeljku o rukovaocima podacima i kontakata (pogledajte odeljak 12), Vaše podatke o ličnosti delimo sa sledećim trećim licima:

Davaoci usluga. Ovo su eksterne kompanije koje koristimo da nam pomognu da vodimo naše poslovanje (npr. rad na veb sajtu, istraživanje tržišta, usluge podrške, promocije, razvoj veb-sajta, analiza podataka, CRC itd.). Davaoci usluga i njihovo izabrano osoblje mogu da pristupaju i koriste vaše podatke o ličnosti u naše ime za određene zadatke koji su od njih zatraženi da izvrše, na osnovu naših uputstava i obavezni su da čuvaju vaše podatke o ličnosti. Možete zatražiti spisak davalaca usluga koji obrađuju Vaše podatke o ličnosti (pogledajte odeljak 12 da nas kontaktirate).

Treće strane koje koriste podatke o ličnosti za sopstvene marketinške svrhe. Mi ne dajemo dozvolu i ne prodajemo vaše podatke o ličnosti trećim stranama u njihove sopstvene marketinške svrhe, osim u situacijama kada ste dali svoju saglasnost. Njihov identitet će vam biti poznat u trenutku traženja vaše saglasnosti.
Na primer, sa kompanijom Meta Platforms Ireland Limited (“Meta”), Google Ireland Limited (“Google”) i drugim partnerima možemo podeliti određene podatke u vezi s radnjama koje preduzimate na našim web-stranicama, kao što su vaše posete našim web-stranicama, vaše interakcije na našim web-stranicama, korišćenje Facebook Connecta i informacije prikupljene putem kolačića ili slične tehnologije uključujući Facebook piksel. To nam omogućava merenje efikasnosti našeg oglašavanja, poboljšavanje naše marketinške prakse i pomaže nam da vama i ljudima poput vas isporučimo relevantnije oglašavanje (uključujući na društvenim medijima kao što je Facebook). Mi smo zajednički Rukovalac podacima  s kompanijom Meta za ovu obradu. Konkretno za ovu obradu, Nestlé  i  Meta podležu ovom ugovoru Dodatak o Rukovaocima koji određuje odgovornost svake strane u pogledu zajedničke obrade podataka o ličnosti. U skladu sa tim Ugovorom moramo vam dostaviti ovo obaveštenje, ali ako želite da ostvarite svoja prava na zaštitu podataka treba da kontaktirate kompaniju Meta. Dalje informacije, uključujući kako vam Meta omogućava  ostvarivanje prava na zaštitu podataka, te naknadno obrađuje vaše podatke kao nezavisni Rukovalac podacima, možete pronaći u Meta politici privatnosti koja je dostupna na https://www.facebook.com/about/privacy.
Slične odredbe mogu se primeniti na druge vendore npr. Google tags ili druge tehnologije. Da biste saznali više o obradi podataka o ličnosti od strane Google kompanije možete pristupiti linku Google’s Privacy & Terms site.

Treće strane koje koriste podatke o ličnosti iz zakonskih razloga ili zbog spajanja / akvizicije. Vaše podatke o ličnosti odajemo trećim licima iz zakonskih razloga u slučaju sticanja ili spajanja dve kompanije (za detalje pogledajte Odeljak 5).

7. ZADRŽAVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljila svrha u koju su vaši podaci o ličnosti prikupljeni (kako je opisano u odeljku 5 gore) ili onoliko koliko to zahteva važeći zakon. Podaci o ličnosti korišćeni u svrhu pružanja ličnog iskustva (pogledajte odeljak 5 za detaljnije informacije) biće čuvani onoliko dugo koliko dozvoljavaju važeći zakoni.

8. ODAVANJE, ČUVANJE I / ILI PRENOS VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Koristimo odgovarajuće mere (opisane ispod) kako bi vaši podaci o ličnosti bili poverljivi i sigurni. Međutim, imajte na umu da se ove zaštite ne odnose na informacije koje izaberete da delite u javnosti kao što su društvene mreže trećih lica.

Lica koja mogu da pristupe vašim podacima o ličnosti. Vaši podaci o ličnosti će biti obrađeni od strane našeg ovlašćenog osoblja ili agenata, u zavisnosti od specifičnih namena za koje su vaši podaci o ličnosti prikupljeni (npr. naše osoblje zaduženo za pitanja potrošača imaće pristup takvoj evidenciji).

Mere koje se preduzimaju u operativnim okruženjima. Mi vaše podatke o ličnosti čuvamo u operativnim okruženjima koja koriste razumne mere zaštite kako bi sprečile neovlašćeni pristup. Pratimo razumne standarde za zaštitu podataka o ličnosti. Prenošenje informacija putem Interneta nažalost nije potpuno sigurno i iako ćemo se potruditi da zaštitimo vaše podatke o ličnosti, ne možemo da garantujemo sigurnost podataka tokom prenosa preko naših Veb sajtova / aplikacija.

Mere koje očekujemo od vas. Važno je takođe i vaša uloga u održavanju vaših podataka bezbednim i sigurnim. Kada se prijavite za onlajn nalog, obavezno odaberite lozinku za nalog koju bi bilo teško pogoditi i nikada ne otkrivajte svoju lozinku nikome. Vi ste odgovorni za čuvanje ove lozinke kao poverljive i za svaku upotrebu vašeg naloga. Ako koristite deljeni ili javni računar, nikada ne birajte opciju da se sačuva vaš ID / e-mail ili lozinka i ne zaboravite da se odjavite sa svog naloga svaki put kad završite rad na računaru. Takođe bi trebalo da koristite sve postavke privatnosti ili kontrole koje vam pružamo na našem Veb sajtu / aplikaciji.

Prenos vaših podataka o ličnosti. Zbog međunarodne prirode našeg poslovanja, možda ćemo morati da prenesemo vaše podatke o ličnosti u okviru Nestle grupe, kao i trećim stranama, kao što je navedeno u Odeljku 6 gore, u vezi s svrhama navedenim u ovom Obaveštenju o privatnosti podataka. Iz tog razloga, možemo preneti vaše podatke o ličnosti u druge zemlje koje mogu imati različite zakone i zahteve usaglašenosti sa zaštitom podataka u odnosu na one koje se primenjuju u zemlji u kojoj se nalazite.

9. VAŠA PRAVA

Pristup podacima o ličnosti. Imate pravo pristupa, pregledanja i traženja fizičke ili elektronske kopije podataka o vama. Takođe imate pravo da tražite informacije o izvoru iz kog smo došli do vaših podataka o ličnosti.

Ova prava se mogu ostvariti slanjem e-maila [email protected], [email protected] ili pismenim putem slanjem zahteva na adresu Železnička 131, Surčin 11 271, uz dostavljanje vaših neophodnih podataka (kada se to traži od nas i kada je dopušteno zakonom). Ako zahtev podnosi neko lice u vaše ime, a vi ne dostavite dokaze da je zahtev zakonito podnet u vaše ime, zahtev će biti odbijen. Imajte na umu da će sve informacije o identifikaciji koje su nam dostavljene biti obrađivane samo u skladu sa važećim zakonima.

Dodatna prava (npr. pravo na izmenu, brisanje podataka o ličnosti). Kada je to predviđeno zakonom, možete (i) tražiti brisanje, ispravku ili reviziju vaših podataka o ličnosti; (ii) ograničiti upotrebu i odavanje vaših podataka o ličnosti; i (iii) opozvati bilo koju od naših aktivnosti obrade podataka.

U skladu s primenjivim zakonom, možete imati i sledeća dodatna prava u vezi s korišćenjem vaših relevantnih podataka o ličnosti:

• pravo prigovora na osnovu vaših konkretnih okolnosti za korišćenje vaših relevantnih podataka o ličnosti od strane nas ili u naše ime; i
• pravo prigovora na obradu Vaših relevantnih podataka o ličnosti od strane nas ili u naše ime, za direktne marketinške svrhe.

Imajte u vidu da, u određenim okolnostima, nećemo moći da obrišemo vaše podatke o ličnosti bez istovremenog brisanja vašeg korisničkog naloga. Možda ćemo morati da zadržimo neke od vaših podataka o ličnosti nakon što tražite brisanje, da bismo ispunili naše pravne ili ugovorne obaveze. Takođe nam može biti dozvoljeno prema važećim zakonima da zadržimo neke od vaših podataka o ličnosti kako bismo zadovoljili naše poslovne potrebe.

Kada je dostupno, naši vebsajtovi imaju posebnu funkciju pomoću koje možete pregledati i urediti podatke o ličnosti koje ste dostavili. Imajte na umu da od naših registrovanih potrošača zahtevamo da potvrde svoj identitet (npr. e-mail adresu, lozinku) pre nego što pristupe ili izmene informacije o svom nalogu ukoliko postoje nalozi potrošača u okviru naših veb sajtova. Ovo pomaže u sprečavanju neovlašćenog pristupa vašem nalogu.

U slučaju da i pored naše volje da odgovorimo na vaš zahtev, vi niste zadovoljni našim odgovorom, imate pravo da se žalite nadležnim organima za zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Brisanje naloga sa naše stranice. Ukoliko ste na nekoj našoj stranici kreirali svoj nalog isti možete obrisati na sledeći način:

Brisanje naloga direktno na platformi: Ako želite da izbrišete svoj nalog kreiran na našoj internet stranici opciju za brisanje naloga možete pronaći u okviru odeljka „Podešavanja naloga“. Klikom na dugme „izbriši nalog“ vaš nalog će biti izbrisan. Da biste izbrisali nalog na nekim stranicama će biti zatraženo od vas da ponovo unesete svoju lozinku. Imajte na umu da će nakon toga vaš nalog biti odmah trajno obrisan a gubitak podataka je nepovratan. 
-    Ako web lokacija ne pruža mogućnost brisanja naloga direktno na platformi: Ako želite da izbrišete svoj nalog kreiran na našoj stranici kontaktirajte nas (pogledajte odeljak 12). Nakon što primimo vaš zahtev, preduzećemo sve mere kako bismo izbrisali vaš nalog. Zbog internih Nestlé  procedura i tehničkih ograničenja obaveštavamo vas da će brisanje vašeg naloga biti izvršeno u roku od najviše 30 dana. Imajte na umu da je brisanje vašeg naloga trajno i da je gubitak podataka nepovratan.
 

10. VAŠI IZBORI O TOME KAKO KORISTIMO I OTKRIVAMO VAŠE PODATKE

Trudimo se da vam ponudimo izbore u vezi sa podacima o ličnosti koje nam dostavljate. Sledeći mehanizmi pružaju vam kontrolu nad vašim podacima:

Kolačići i slične tehnologije. Upravljate vašom saglasnošću putem (i) našeg rešenja za upravljanje saglasnošću ili (ii) vašeg pretraživača kako biste odbili kolačiće i slične tehnologije. Pogledajte odeljak 4 gore.

Oglašavanje, marketing i promocije. Možete dati saglasnost da kompanija Nestle koristi vaše podatke o ličnosti kako bi promovisala svoje proizvode ili usluge putem označavanja polja koje se nalaze na registracionim formularima ili odgovarajući na pitanje(a) koje su postavili naši predstavnici CES-a. Ako odlučite da više ne želite da primate takvu komunikaciju, možete kasnije da se odjavite i da ne primate pisama u vezi sa marketingom u bilo kom trenutku, prateći uputstva navedena u svakoj takvoj komunikaciji. Da biste se odjavili od marketinških komunikacija koje je poslao bilo koji medij, uključujući i društvene mreže trećih lica, možete se u bilo kom trenutku odjaviti klikom na linkove dostupne u našim komunikacijama, prijavljivanjem na Veb sajtove / aplikacije ili društvene mreže trećih lica i prilagođavanjem vaših korisničkih preferencija u profilu vašeg naloga tako što ćete ukloniti odgovarajuća polja ili pozvati naš CES.

Personalizacija (van mreže i na mreži): Ako je to potrebno prema zakonu, ako želite da vam vaši lični podaci koje koristi Nestle pruže personalizovano iskustvo / ciljano oglašavanje i sadržaj, možete to naznačiti putem označavanja polja na formularu za registraciju ili odgovarajući na pitanje(a) postavljena od strane naših predstavnika CES-a. Ako odlučite da više ne želite da koristite ovu personalizaciju, možete se u bilo kom trenutku odjaviti tako što ćete se prijaviti na Veb sajtove / aplikacije i prilagoditi svoje korisničke preferencije u profilu vašeg naloga tako što ćete ukloniti odgovarajuća polja ili pozvati naš CES.

Ciljana reklama. Mi sarađujemo sa oglasnim mrežama i drugim davaocima oglasnih usluga (dalje u tekstu "Oglašivačima") koji oglašavaju u ime nas i drugih kompanija na Internetu. Neke od tih reklama su prilagođene vašim interesovanjima na osnovu informacija koje su prikupljene na Nestle sajtovima ili na ne-povezanim veb stranicama tokom vremena. Možete posetiti sajt www.aboutads.info/choices da biste saznali više o ovakvim vrstama oglašavanja, kao i o tome kako da odustanete od vrste oglašavanja zasnovane na interesovanjima od kompanija koje učestvuju u samo-regulativnom programu Digitalni reklamni savez ("DAA"). Pored toga, možete isključiti ovu vrstu oglašavanja u mobilnim aplikacijama od kompanija koje učestvuju u aplikaciji DAA AppChoices tako što ćete preuzeti aplikaciju iz iOS ili Android prodavnice aplikacija. Takođe možete zaustaviti prikupljanje preciznih podataka o lokaciji sa mobilnog uređaja tako što ćete pristupiti postavkama usluge lokacije.

11. PROMENE OVOG OBAVEŠTENJA

Ako promenimo način na koji rukujemo vašim podacima o ličnosti, ažuriraćemo ovo Obaveštenje. Zadržavamo pravo da izvršimo izmene u našim praksama i ovom obaveštenju u bilo koje vreme, te vas molimo da često proveravate da li ima nekih ažuriranja ili izmena u našem obaveštenju.

12. RUKOVAOCI PODACIMA I KONTAKT

Da biste postavljali pitanja ili komentarisali ovo Obaveštenje i naše postupke u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti, molimo vas da nas kontaktirate na: [email protected] ili nam pišete na adresu: Železnička 131, Surčin 11 271 ili pozovite naš CES na 0800 000 100.

Takođe možete kontaktirati naš kontakt za zaštitu podataka o ličnosti putem e-pošte na: [email protected]

Mi ćemo istražiti svaku vašu žalbu uključujući i žalbu da smo prekršili vaša prava prema važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti.

Rukovalac

Odgovorni za

Nestle Adriatic S d.o.o.

Železnička 131, Beograd-Surčin

Sve aktivnosti