Sort by
Sort by

Različitost i inkluzija

Kompanija Nestlé podstiče različitost i inkluziju vršeći uticaj na sledeće:

Culture
Kulturu
Kulturu

građenjem inkluzivne kulture i korišćenjem razlika među zaposlenima u zajedničkom radu kao naše prednosti

Drštvo
Društvo
Društvo

nastupanjem i angažovanjem na inkluzivan način u društvu i sa zainteresovanim stranama u različitim oblastima poslovanja u čitavom lancu vrednosti

Inovacije
Inovacije
Inovacije

razmišljanjem o potrebama različitih potrošača i kupaca kada su u pitanju naši proizvodi i usluge, kao I njihova pristupačnosti – kad god, gde god, koliko god

Različitost

Poštovanje različitosti znači poštovanje drugog načina razmišljanja, druge kulture i svih društvenih aspekata, što zahteva otvorenost i inkluzivnost u svim našim akcijama i unutar i izvan naše kompanije.

Različitost i inkluzija su sastavni deo Nestlé kulture. Naš cilj je da obezbedimo takvu kuturu radnog mesta koja stvara jednake prilike za sve, gde se sa ljudima postupa dostojanstveno i uz uvažavanje. Trudimo se da osnažimo ovu inkluzivnu kulturu. To nam pomaže da kao našu najveću prednost iskoristimo jedinstvene veštine, znanje i iskustva svih naših zaposlenih.

Inkluzija

Ravnopravnost polova je naš prioritet od 2008. godine, što nam je pomoglo da povećamo broj žena na svim nivoima u organizaciji. Želimo da budemo rodno ravnopravna kompanija stvaranjem uslova u našem radnom okruženju za postizanje godišnjeg povećanja broja žena menadžera i viših lidera u procentima. Naše globalne i lokalne inicijative u pogledu rodne ravnopravnosti obuhvataju sledeće:

  • Razvojne prilike: programi mentorstva i koučinga
  • Fleksibilno radno okruženje koje pruža podršku
  • Organizovanje događaja koji predstavljaju model ponašanja, okruglih stolova i diskusija na mreži
  • Obuka za razvoj liderstva i radionice posvećene nesvesnoj pristrasnosti
  • Politika za zaštitu materinstva (pdf, 1Mb)

 

 

 

 

Ravnopravnost polova nije samo za nas kao organizaciju. Znamo da rodna ravnopravnost, ženska prava, obrazovanje žena i devojaka širom sveta, kao i osnaživanje žena, jeste od ključne važnosti za stvaranje zajedničke vrednosti za naše poslovanje i za društvo.

Stvaranje inkluzivnog radnog mesta za ljude sa invaliditetom

Kao najvećoj kompaniji za proizvodnju hrane i bezalkoholnih osvežavajućih pića i napitaka na svetu, uključivanje ljudi sa invaliditetom je naš prioritet. Zapošljavamo 2.696 ljudi sa invaliditetom*. Naš cilj je da promovišemo kulturu koja se gradi na našim snagama i fokusira se na sposobnosti.

Za sva naša tržišta je razvijena globalna procedura samoocenjivanja da bi se odredio nivo inkluzije i vrste aktivnosti za ljude sa invaliditetom na radnom mestu. Cilj je pratiti najbolje prakse i akcije u sledećim oblastima:

Obuka i svest Povratak na radnu praksu Pristupačnost sajtova i uređenje radnog mesta

* Zbog propisa u pogledu privatnosti, ova brojka odražava stanje samo u onim zemljama koje su mogle da podnesu izveštaj o tome.