Politika za bezbednost, zdravlje i zaštitu životne sredine


 

Više o Nestlé politici za bezbednost, zdravlje i zaštitu životne sredine možete pročitati ovde

Bezbednost i zdravlje na radu, zaštita životne sredine su osnovni elementi koji su ugrađeni u kulturu i vrednosti naše kompanije. Naša regionalna politika bezbednosti, zdravlja na radu i zaštite životne sredine (Safety, Health and Environment – SH&E) naglašava okvir poslovnih procesa koji se vodi ka ostvarivanju cilja nula incidenata.

Podržani su pristupom naših lidera, treningom i ostalim kontinuiranim naporima, sistemamima i koracima koji su kreirani za stvaranje SH&E kulture u celom regionu.

Timski rad, uključenost, osećaj vlasništva nad procesima i podrška od strane svih, nephodni su ako želimo da ostvarimo ciljeve politike. Budite uključeni. Prihvatite odgovornost za vašu bezbednost, kao i odgovornost za vaše zdravlje i radnu okolinu.

Računam na ličnu posvećenost svakog da dostigne ove važne ciljeve:

• SHE je srž naših aktivnosti i odgovornost svakog. Postavljamo najviše prioritete po pitanju bezbednosti naših zaposlenih, ugovarača, podugovarača i posetilaca. Poštujemo životnu sredinu, podržavamo održivi razvoj i posvećeni smo integracijama ovih aspekata u bezbedne poslovne prakse
• Postupamo u skladu sa primenjivim zakonima, propisima i uredbama, kao i zahtevima od strane kompanije Nestle globalno.
• Merimo i preispitujemo naše SHE rezultate, postavljamo nove ciljeve za kontinuirano poboljšanje koje će se odraziti na blagostanje svih naših zaposlenih
• Cenimo naše zaposlene tako što ćemo im obezbediti bezbedno mesto za rad

___________________________________________________________________

More about Nestlé Safety, Health and Environment (S&E) policy you can find here.

Safety, Health and respect for Environment are essential elements of our company culture and values.  Our Regional Safety, Health and Environment (S&E) policy outlines our framework of business processes to achieve our goal of zero incidents.

 It is supported by our leadership approach, training and coaching,  and all the other on-going efforts, systems and actions that create SH&E culture throughout the Region.

Teamwork, engagement, ownership and support by all is vital if the aims and objectives of this policy are to be met. Be involved. Accept responsibility for your safety and with it responsibility for your health and your work environment.
I count on the personal commitment of each and every one of you to achieve these important objectives:

• SHE is a core element of our activities and everyone’s responsibility. We place the highest priority on protecting our people, contractors and visitors. We respect the environment, support sustainable development and are committed to safe business practices integrating these aspects.
•  We act in compliance with the applicable legislation including Nestlé requirements
•  We measure and review our SHE results and set new goals for continual improvement, particularly within the areas of sustainable development and employees wellbeing at work
• We value our people by providing them with safe place to work        

Ansgar Bornemann, Market Head
October 2013