Izjava o privatnosti

Ključna pitanja i odgovori

Zahvaljujemo Vam se što ste posetili našu web stranicu. Nadamo se da ćete uživati u dodatnom upoznavanju sa kompanijom Nestlé i našim proizvodima.

Nestlé poštuje Vaše pravo na privatnost prilikom korišćenja web stranice i elektronske komunikacije sa nama. Preduzeli smo sve potrebne mere kako bi lične informacije koje nam dajete bile sigurne.

Važno je napomenuti da je Nestlé Adriatic d.o.o. „Kontrolor podataka“ (pogledajte objašnjenje 18.  pitanja) Vaših ličnih informacija.
Načela privatnosti navedena u ovoj izjavi odnose se na sve „Kontrolore podataka“ u Nestlé grupaciji.

Ponudili smo nekoliko ključnih pitanja na koja verujemo da želite da znate odgovor. Ovi odgovori će Vas informisati o pravima koja se odnose na Vaše lične podatke i mere koje Nestlé preduzima za zaštitu privatnosti i sigurnosti ličnih podataka. Nadamo se da će Vam ove informacije koristiti.

Ukoliko imate dodatna pitanja koja se tiču Vaših ličnih podataka ili bilo kakva pitanja vezana za raspolaganje Vašim ličnim podacima, molimo Vas da kontaktirate sektor korporativnih komunikacija kompanije Nestlé Adriatic Foods d.o.o. putem besplatnog Info broja 0800 000 100, putem e-mail adrese info@rs.nestle.com ili nam pišite na adresu Nestlé Adriatic Foods d.o.o., Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd.

Izdvojili smo najčešća pitanja koja će Vam pomoći da lakše i brže pronađete odgovore.

Klikom na bilo koje od sledećih pitanja bićete preusmereni na odgovarajući odgovor u glavnom tekstu.

 1. Koje lične podatke Nestlé prikuplja putem ove web stranice i na koji način? 
 2. Kako Nestlé obezbeđuje sigurnost Vaših ličnih podataka?
 3. U koje svrhe Nestlé  koristi Vaše lične podatke?
 4. Kome Nestlé Grupa otkriva Vaše lične podatke i zašto?
 5. Kako možete videti, proveriti, izmeniti ili obrisati lične podatke koje ste nam poslali?
 6. Kojim zemljama će Vaši lični podaci biti poslati i zašto?
 7. 'Cookies' ("tehnologija praćenja") - Kako i zašto ih Nestlé koristi?
 8. E marketing - Šta je SPAM i koji stav Nestlé zauzima kada je reč o SPAM elektronskoj pošti?
 9. Koliko dugo Nestlé zadržava Vaše lične podatke?
 10. Kakva je Nestléova politika o prikupljanju podataka koje dobije od dece koja koriste Nestlé web stranice?
 11. Da li se Nestlé web stranica povezuje sa drugim web stranicama i šta se tada dešava sa mojim ličnim podacima?
 12. Šta se dešava sa mojim ličnim podacima kada nekome pošaljem Nestlé web stranicu elektronskom poštom?
 13. Šta se dešava sa mojim ličnim podacima ako putem ove web stranice učestvujem u Nestléovoj online anketi? 
 14. Šta je jednokratna prijava? 
 15. Može li Nestlé naknadno promeniti uslove Politike privatnosti?
 16. Gde mogu pronaći više informacija o pravnim pitanjima Nestlé web stranice i mojim zakonskim  pravima i odgovornostima? 
 17. Putem kojih adresa se mogu informisati ukoliko imam dodatna pitanja o mojim ličnim  podacima?
 18. Koji su uslovi sa pravnim definicijama korišćeni u Nestléovoj izjavi o privatnosti podataka? 
 19. VAŽNO - Zašto moram da prihvatim uslove navedene u Izjavi o privatnosti?

 

1. Koje lične podatke Nestlé prikuplja putem ove web stranice i na koji način?

Prikupljamo samo one lične podatke koje Vi želite da nam date ili one koji su neophodni kako bismo Vam pružili (i unapredili) usluge. Prikupljamo direktne lične podatke kao što su ime, adresa i e-mail adresa, kao i nedirektne podatke kao što su 'Cookies' (praćenje), veza i informacije o sistemu.

Možete nam dati svoju e-mail adresu, ime, telefonski broj i sl. kako bismo Vam pružili informacije o našim proizvodima, mogućnostima učestvovanja u našim takmičenjima ili anketama ili ako jednostavno želite da  budete informisani o aktivnostima kompanije Nestlé.

Ukoliko želite da zasnujete karijeru u kompaniji Nestlé Adriatic Foods d.o.o., možete da se prijavite na konkurs za slobodno radno mesto ili da pošaljete biografiju na e-mail adresu human.resources@rs.nestle.com.

Možete biti sigurni da kompanija Nestlé Adriatic Foods d.o.o. preduzima sve neophodne mere kako bi se obezbedila sigurnost Vaših ličnih informacija.

Vrh strane

2. Kako Nestlé obezbeđuje sigurnost Vaših ličnih podataka?

Nestlé preduzima sve potrebne mere kako bi Vaše lične informacije bile sigurne. Samo ovlašćeno osoblje kompanije Nestlé Adriatic Foods d.o.o., partnerske kompanije koje su pružaoci usluga i naši poslovni partneri, to jest ovlašćeno osoblje (koje se ugovorom obavezalo da će čuvati sve informacije) ima pristup Vašim ličnim podacima.

Nestlé osoblje koje ima pristup Vašim ličnim podacima mora da se pridržava pravila Nestléove Izjave o privatnosti, a svi poslovni partneri koji imaju pristup Vašim ličnim podacima potpisali su ugovor o zaštiti podataka.

Takođe, ugovore su potpisali i partnerske kompanije koje imaju pristup Vašim ličnim podacima, kako bi bili sigurni da će te informacije i dalje biti sigurne. Kako bi obezbedili sigurnost Vaših ličnih podataka, Nestlé stalno nadograđuje svoj Informatički sistem, te na taj način ima odgovarajuće mere za sprečavanje neovlašćenog pristupa (npr. hakovanje).

Molimo pogledajte Pitanje 4 - Kome Nestlé Grupa otkriva vaše lične podatke i zašto?

Vrh strane

3. U koje svrhe Nestlé  koristi Vaše lične podatke?

Vaši lični podaci koristiće se isključivo u svrhu Nestléovog poslovanja, kao i za  upravljanje, podršku i dobijanje povratnih informacija o pruženoj usluzi i kako bi se sprečilo narušavanje sigurnosti, zakona ili uslova iz ugovora.

Vrh strane

4. Kome Nestlé objavljuje Vaše lične podatke i zašto?

Nestlé nikada neće deliti vaše lične podatke sa poslovnim saradnicima koji nameravaju da ih iskoriste u direktne marketinške svrhe, osim ako nam niste dali određeno dopuštenje za to.
Nestlé odrednice :
(i) direktni marketing putem e-maila,
(ii) Vaše je pravo da u bilo koje vreme zatražite od kompanije Nestlé prestanak kontaktiranja putem elektronske pošte u marketinške svrhe i takođe
(iii)  Imate pravo da zatražite brisanje ličnih informacija iz naših sistema - molimo pogledajte Pitanja 8 i 5.

Nestlé može da deli Vaše lične podatke sa drugim kompanijama u okviru Nestlé grupe.
Nestlé takođe može da deli Vaše lične podatke sa partnerskim kompanijama, ali samo u dole navedenim strogo ograničenim okolnostima:

 • Možemo ponuditi Vaše lične podatke partnerskim kompanijama (kao što je naš pružalac internet usluga), koje nam pomažu u održavanju ove web stranice. Neki od ovih poslovnih partnera mogu imati sedište izvan države u kojoj ste pristupili ovoj web stranici. Naš glavni pružalac usluga za internet stranice nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama. Molimo da pogledate pitanje 6 - "U koje države će Vaši lični podaci biti poslati i zašto?"
  Naše partnerske kompanije moraju u svakom trenutku da omoguće isti nivo sigurnosti Vaših ličnih podataka kao i Nestlé. U obavezi su da poštuju pravne odredbe iz ugovora o čuvanju Vaših ličnih podataka, koje obrađuju isključivo po instrukcijama od strane Nestléa.
 • Možemo da prosledimo Vaše lične podatke državnim telima i agencijama za sprovođenje zakona u sledećim situacijama:
  dužni smo da to učinimo prema zahtevima bilo kog primenjivog zakona ili ako prosudimo da je takva radnja neophodna za odvijanje pravnog procesa;
  u skladu je sa pravnim zahtevima ili radnjama ili u cilju zaštite prava Nestlé grupe ili svojih klijenata i javnosti. 
 • Možemo, u nekoliko ograničenih okolnosti, da prenesemo Vaše lične podatke potencijalnim sticaocima neke od Nestléovih poslovnih aktivnosti, ali pod uslovom da smo (i) ugovorno osigurali tajnost i sigurnost podataka, (ii) da kada prenosi lične podatke, Nestlé postupa u skladu sa važećim lokalnim zakonima. 

Vrh strane

5. Kako možete videti, proveriti, izmeniti ili obrisati lične podatke koje ste nam poslali?

Imate pravo da se u nekoliko zemalja obratite kompanijama (kao što je Nestlé) kako bi Vam pružili sve informacije koje pohranjuju o vama. Određeni državni zakoni mogu zahtevati plaćanje manje naknade za tu delatnost. Takođe, možete da obrišete, ispravite ili promenite svoje lične podatke slanjem e-maila na info@rs.nestle.com ili pisma na adresu: Nestlé Adriatic Foods d.o.o., Milutina Milankovića 11, 11070 Novi Beograd; Tel: 0800 000 100.

Vrh strane

6. U koje zemlje će Vaši lični podaci biti poslati i zašto?

Nestlé je globalna kompanija i Vaši lični podaci mogu da se prenose preko međunarodnih granica. Vaši podaci mogu da se prenesu u države koje imaju različite nivoe zaštite podataka od država u kojima ste svoje lične podatke predali. Vaši lični podaci takođe mogu da se prenose između različitih predstavništava Nestlé Grupe sa sedištem u različitim zemljama. Nestlé preduzima odgovarajuće mere za održavanje sigurnosti ličnih podataka tokom prenosa i primanja podataka.

Server ove web stranice može da se nalazi izvan zemlje u kojoj ste pristupili  web stranici. Naš glavni server za većinu Nestlé web stranica smešten je u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj server je ugovorom obavezan da osigura visoki standard zaštite privatnosti i zahteva (među ostalim odredbama) da se informacije koriste samo po uputstvima Nestléa i izvršava sve potrebne tehničke mere  na trajnoj osnovi kako bi obezbedio sigurnost Vaših ličnih podataka. 

Vrh strane

7. COOKIES ("Tehnologija praćenja") – Kako i zašto ih Nestlé koristi?

Nestlé koristi tehnologiju praćenja ("Cookies") za prikupljanje ličnih podataka kao što su vrsta preglednika i operativnog sistema, pripadajuća stranica, put preko stranice,  ISP domen i slično u cilju razumevanja kako posetioci koriste ovu web stranicu. Cookies nam pomažu u prilagođavanju ove web stranice Vašim ličnim potrebama.

Nestlé čuva sve informacije prikupljene preko 'Cookie-a'  u ne-lično identifikovanom formatu. Ovaj tip informacija dobijenih putem 'Cookie-a' neće biti prosleđen izvan Nestlé grupe ili određenim trećim stranama. Neće se koristiti za nepredviđene komunikacije.

'Cookies' smešteni na Vašem računaru ne sadrže Vaše ime, već IP adresu. Nakon što je korisnikova sesija prekinuta, informacije sadržane u 'Cookies-u' više nisu dostupne Nestléu.

Molimo da proverite da li Vaše postavke računara podržavaju mogućnost prihvaćanja 'Cookiea' ili ne? Možete podesiti vaš preglednik da vas upozori pre nego što prihvatite 'Cookie' ili ga možete podesiti da ih odbija, iako u tom slučaju nećete imati pristup svim mogućnostima ove stranice. Pod opcijom "pomoć" na Vašem pregledniku, proverite kako to možete da učinite. Ne morate da imate uključenu opciju primanja 'Cookiea' da biste koristili većinu delova ove i drugih Nestlé web stranica. Zapamtite da ukoliko koristite različite računare na različitim mestima, moraćete da proverite da li je svaki preglednik prilagođen Vašim postavkama za primanje 'Cookiea'.

Vrh strane

8. E marketing - Šta je SPAM i koji stav Nestlé zauzima kada je reč o SPAM elektronskoj pošti?

Spam predstavlja mesto gde se skladište neželjene e-mail poruke koje sadrže reklame ili marketinške materijale poslate bez vašeg pristanka.

Nestlé ne šalje SPAM e-mail poruke. Nestlé koristi anti-spam alat u cilju zaštite zaposlenih od primanja SPAM poruka. Slanje e-mail poruka bez saglasnosti druge strane je nezakonito u mnogim zemljama. Nestlé neće koristiti Vaše lične podatke (uključujući i Vašu e-mail adresu) za direktni marketing ili praćenje komunikacije osim ukoliko nam date izričitu dozvolu. Ovo se naziva „OPT-IN“ saglasnost.

Takođe, Nestlé neće deliti Vaše lične podatke sa trećim licima koja bi koristila Vaše lične informacije za slanje spam mejlova.

Nestlé web stranice pružaju priliku da dobijete informacije o marketingu putem e-maila.  Svaka e-mail poruka poslata od strane Nestléa će Vam dati mogućnost u bilo koje vreme da prestanete da primate marketinške e-mailove.

Ako iz nekog razloga verujete da ste dobili bezvrednu e-poštu od strane Nestlé Grupe molimo Vas da nas obavestite odmah preko date adrese. Za detalje o adresi pogledajte pitanje 5 - Kako možete da vidite, proverite, promenite ili obrišete lične informacije koje ste nam poslali?

Vrh strane

9. Koliko dugo Nestlé zadržava Vaše lične podatke?

Nestlé može da skladišti lične informacije koje ste nam poslali putem ove web stranice u svojim bazama podataka. Nestlé Grupa će čuvati Vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno da odgovori na pitanja ili reši probleme, obezbedi bolje i nove usluge, a u skladu sa zakonskim odredbama prema važećem zakonu. To znači da možemo da zadržimo Vaše lične informacije nakon što prestanete da koristite usluge Nestléa ili prekinete sa korišćenjem ove web stranice. Nakon ovog perioda, Vaše lične informacije će biti izbrisane iz svih sistema u okviru Nestlé Grupe.

Podsećamo Vas da imate pravo da Vaši lični podaci budu izbrisani u bilo kom trenutku.  Molimo pogledajte pitanje 5 - Kako možete da vidite, proverite, promenite ili obrišete lične informacije koje ste nam poslali?

Vrh strane

10. Kakva je Nestléova politika o prikupljanju podataka koje dobije od dece koja koriste Nestlé web stranice?

Verujemo da je veoma važno da zaštitimo privatnost dece u svetu elektronskih komunikacija i podstaknemo roditelje ili staratelje da provode vreme sa svojom decom i učestvuju i prate njihove elektronske aktivnosti.

Mi ne prikupljamo lične podatke od dece uzrasta ispod 13 godina, osim na nekim web stranicama namenjenim deci. Na tim web stranicama, prikupljamo lične informacije u skladu sa svim lokalnim zakonima i propisima o pravima privatnosti dece. Ukoliko roditelji ili staratelji daju saglasnost da dete ostavi lične podatke, mi ćemo pitati decu samo za lične informacije koje su neophodne za učešće u programu za koje se dete registruje.

Web stranice namenjene deci

Posebna napomena za decu ispod 16 godina starosti

Ukoliko ste uzrasta mlađeg od 16 godina, savetujemo da razgovarate sa Vašim roditeljem ili starateljem pre nego što ostavite lične podatke na Nestlé web stranicama. Ukoliko niste sigurni da ste razumeli nešto iz ovog odeljka, molimo da se obratite roditeljima ili starateljima za pomoć.

Posebna napomena za roditelje dece mlađe od 16 godina

Preporučujemo da roditelji / staratelji redovno prate i proveravaju elektronske aktivnosti svoje dece.
Molimo Vas da se pobrinete da Vaše dete ne daje informacije za ličnu identifikaciju elektronskim putem bez Vaše dozvole.

Svim posetiocima ispod 16 godina starosti tražićemo da dostave e-mail adresu roditelja ili staratelja, kako bismo osigurali da roditelji/staratelji dobiju kopiju svake e-mail poruke koju šaljemo njihovoj deci. Možete u bilo kom trenutku da proverite, menjate ili brišete lične podatke svog deteta. Alternativno, možete  da tražite da obrišete sve informacije Vašeg deteta tako što ćete nam poslati zahtev za brisanje na adresu navedenu u okviru pitanja br. 5 - Kako možete da vidite, proverite, promenite ili izbrišete lične podatke koje nam poslali? 

Vrh strane

11. Da li se Nestlé web stranica povezuje sa drugim web stranicama i šta se tada dešava sa mojim ličnim podacima?

Linkovi na druge web stranice Nestlé Grupe mogu Vas odvesti izvan mreže Nestlé Grupe. Nestlé Grupa ne snosi odgovornost za sadržaj, tačnost ili funkciju tih stranica. Linkovi su dati u dobroj veri i Nestlé Grupa se ne smatra odgovornom za bilo kakve kasnije promene na drugim web stranicama za koje smo dali link. Uključenje linkova na druge stranice ne označava potvrdu Nestlé Grupe. Preporučujemo Vam da budete oprezni i da pažljivo pročitate zakonska obaveštenja o privatnosti na ostalim web stranicama koje posećujete.

Vrh strane

12. Šta se dešava sa mojim ličnim podacima kada nekome pošaljem Nestlé web stranicu elektronskom poštom?

Neke od naših web stranica Vam pružaju mogućnost da putem e-maila pošaljete adresu web stranice drugoj osobi. Navedena funkcija podrazumeva da ćemo možda prikupiti Vašu e-mail adresu i / ili e-mail adrese onih kojima ste poslali web stranicu. E-mail adrese prikupljene na ovaj način se ne koriste za bilo koju drugu svrhu osim za ispunjenje Vašeg zahteva. Ove e-mail adrese se ne čuvaju i brišu se odmah nakon ispunjenja zahteva.

Vrh strane

13. Šta se dešava sa mojim ličnim podacima ako putem ove web stranice učestvujem u Nestléovoj online anketi?

S vremena na vreme, možemo pitati posetioce naših web stranica da učestvuju u anketama koje se uglavnom odnose na sadržaj sajta, naših proizvoda ili kategorije proizvoda. Možda ćemo tražiti informacije o starosnoj dobi, polu i / ili drugim ne-ličnim podacima. Za potrebe ovog istraživanja, možemo da dodamo informacije dobijene preko cookie-a, ali ne i lične informacije. Prikupljena lična informacija nije vezana za bilo koje lične informacije koje ste nam možda već dali. Lične informacije prikupljene iz ankete i istraživanja su samo za Nestlé internu upotrebu, ali generički sakupljene informacije koje ne odaju ličnu identifikaciju mogu se deliti sa drugima. 

Vrh strane

14. Šta je jednokratna prijava?

Da bi proces registracije tekao lakše, koristimo alate za jednokratnu registraciju na mnogim Nestlé web stranicama. Sa ovom alatkom, kada se registrujete na našoj web stranici, ove informacije Vam mogu biti automatski dostupne za registraciju na drugim Nestlé web stranicama. Vaši lični podaci ostaju zaštićeni, a mi ćemo uvek tražiti Vašu izričitu saglasnost ili OPT-IN da primate informacije preko Nestlé web stranice pre nego što budete dodati na bilo koju mailing listu.

Vrh strane

15. Može li Nestlé naknadno promeniti uslove Politike privatnosti?

Zadržavamo pravo izmena i ispravki ovog obaveštenja. Molimo Vas da pristupate ovoj web stranici s vremena na vreme kako biste imali pregled novih informacija.  

Vrh strane

16. Gde mogu pronaći više informacija o pravnim pitanjima Nestlé web stranice i mojim zakonskim  pravima i odgovornostima?

Za detaljnije informacije pogledajte „Uslove i pravila korišćenja“ dostupan klikom na ovaj link, ili direktno na ovoj stranici.

Vrh strane

17. Putem kojih adresa se mogu informisati ukoliko imam dodatna pitanja o mojim ličnim  podacima?

E-mail adresa: info@rs.nestle.com
Poštanska adresa: Nestlé Adriatic Foods d.o.o., Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd
Info Broj: 0800 000 100

Vrh strane

18. Koji su uslovi sa pravnim definicijama korišćeni u Nestléovoj izjavi o privatnosti podataka?

Lične informacije podrazumevaju lične podatke i svaku informaciju u vezi sa Vama koja Vas može direktno ili indirektno identifikovati. (Na web stranicama to je obično Vaša e-mail adresa).

Obrada ličnih podataka označava svaku operaciju ili niz operacija koje se vrše na osnovu Vaših ličnih podataka, uključujući prikupljanje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje ili menjanje, pretraživanje, konsultaciju, upotrebu, otkrivanje za prenos, distribuciju ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, poravnanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništenje (tj. bilo koja aktivnost koju kompanija Nestlé sprovodi, a uključuje lične informacije koje nam šaljete). 

Vrh strane

19. VAŽNO - Zašto moram da prihvatim uslove navedene u Izjavi o privatnosti?

Nestle je globalna kompanija koja koristi internet za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka. To naravno podrazumeva obradu i prenos Vaših ličnih podataka preko granica.

Ova Izjava o privatnosti Vam pruža sve neophodne informacije (na jednostavan način) kako biste mogli da izaberete da li da koristite ovu web stranicu i da pošaljete svoje lične podatke kompaniji Nestlé ili ne.
U skladu sa tim, prilikom posete naše web stranici i komunikacije elektronskim putem sa nama, saglasni ste i prihvatate da obrađujemo Vaše lične informacije na način koji je definisan u ovoj Izjavi o privatnosti.

Ako zatražite da Vam pružimo određene usluge (takmičenja, newsletter, nove detalje o proizvodu, itd.) moraćemo da tražimo dodatne direktne lične podatke (ime, adresa i e-mail adresa) od Vas. U ovom slučaju, tražićemo Vašu saglasnost za prikupljanje i korišćenje ovih ličnih podataka koji će se koristiti samo u svrhu za koju ste nam ih dostavili.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti molimo Vas da kontaktirate Nestlé putem adrese navedene u okviru pitanja 5 i biće nam zadovoljstvo da Vam odgovorimo. 

Vrh strane