Sort by
Sort by

Istraživanje i razvoj

žena radi eksperiment u labosu


Istraživanje i razvoj predstavlja ključnu konkurentsku prednost pomoću koje je Nestlé postalo svetski lider prehrambene industrije u oblasti ishrane, zdravlja i zdravog života. Naša mreža od ukupno 29 centara za istraživanje, tehnologiju i razvoj zajedno sa timovima za primenu istih na lokalnim tržištima, zapošljava preko 5000 ljudi.

Dalje ojačavamo svoju mrežu centara za istraživanje i razvoj kroz inovativna partnerstva u svakoj fazi razvoja proizvoda - od rane faze saradnje sa novoosnovanim i kompanijama koje se bave biotehnologijom, do partnerstva u kasnijoj fazi sa ključnim dobavljačima.

Povezivajući sve svoje globalne resurse za istraživanje i razvoj, pružamo visokokvalitetne i sigurne proizvode za potrošače širom sveta, bilo da je reč o ishrani, zdravlju, zdravom životu, ukusu, teksturi ili podobnosti. Pored svega, Nestlé pruža svojim potrošačima proizvode vrhunskog kvaliteta, koji su neosporno bezbedni za konzumaciju.

Takođe obezbeđujemo usklađenost svojih proizvoda sa zakonskom regulativom. Nestlé lansira nove proizvode brzo i efikasno u zemljama širom sveta, uključujući službu za pravne poslove u sve svoje aktivnosti.

Uloga Nestlé istraživača je da potrošačima ukažu i na korisne uticaje Nestléovih proizvoda na zdravlje i zdrav život. Nestlé nutricionisti širom sveta osiguravaju da se na pakovanjima kao i na svoj komunikaciju upućenoj potrošačima, jasno i u skladu sa lokalnim zakonima, prikaže nutritivna vrednost proizvoda.