Sort results by
Sort results by

Istraživanje i razvoj

Naša vizija

Istraživanje i razvoj predstavlja ključnu konkurentsku prednost pomoću koje je kompanija Nestlé postala svetski lider prehrambene industrije u oblasti ishrane, zdravlja i zdravog života.

Nestléova mreža od ukupno 29 centara za istraživanje, tehnologiju i razvoj zajedno sa timovima za primenu istih na lokalnim tržištima, zapošljava preko 5000 ljudi.

Nestlé dalje ojačava svoju mrežu centara za istraživanje i razvoj kroz inovativna partnerstva u svakoj fazi razvoja proizvoda - od rane faze saradnje sa novoosnovanim i kompanijama koje se bave biotehnologijom, do partnerstva u kasnijoj fazi sa ključnim dobavljačima.

Povezivajući sve svoje globalne resurse za istraživanje i razvoj, Nestlé pruža visokokvalitetne i sigurne proizvode za potrošače širom sveta, bilo da je reč o ishrani, zdravlju, zdravom životu, ukusu, teksturi ili podobnosti.

Pored svega, Nestlé pruža svojim potrošačima proizvode vrhunskog kvaliteta, koji su neosporno bezbedni za konzumaciju.

Takođe, Nestlé obezbeđuje usklađenost svojih proizvoda sa zakonskom regulativom. Nestlé lansira nove proizvode brzo i efikasno u zemljama širom sveta, uključujući službu za pravne poslove u sve svoje aktivnosti.

Uloga Nestlé istraživača je da potrošačima ukažu i na korisne uticaje Nestléovih proizvoda na zdravlje i zdrav život.

Nestlé nutricionisti širom sveta osiguravaju da se na pakovanjima kao i na svoj komunikaciju upućenoj potrošačima, jasno i u skladu sa lokalnim zakonima, prikaže nutritivna vrednost proizvoda.

Nestlé Centri za istraživanje i razvoj imaju dugoročnu viziju. Kroz ove internet stranice dat je prikaz kako Nestlé Centri za istraživanje i razvoj pomažu u oblikovanju budućnosti ishrane.