Sort by
Sort by

Pravila i uslovi korišćenja Nestlé Web stranice

Dobrodošli na našu veb stranicu (dalje u tekstu „Veb stranica“). Nadamo se da ćete uživati u svom iskustvu na mreži. Niže navedeni uslovi regulišu vaše korišćenje naše Veb stranice (dalje u tekstu „Uslovi“). Korišćenjem naše Veb stranice vi prihvatate i saglasni ste da se pridržavate ovih Uslova; ako se ne slažete, nemojte koristiti našu Veb stranicu.

U ovim Uslovima izrazi „mi“, „nas“, „naš“ i „Nestle“ odnose se na Nestle Adriatic S d.o.o. Beograd-Surčin, Železnička 131, naša sestrinska društva, predstavništva, ogranke, pravne sledbenike, davaoce licence, primaoce licence i / ili agente, a „vi“ se odnosi na vas.

Ostali uslovi se takođe odnose na upotrebu naše Veb stranice i ovde su uključeni ovom referencom. Uključuju odvojene uslove koji će se primenjivati na konkurse, promocije prodaje i druge funkcije koje mogu povremeno biti dostupne na našoj Veb stranici. Slažete se da ćete se pridržavati takvih uslova. Po potrebi možete da odštampate kopiju ovih Uslova.

Sadržaj

 • Privatnost i kolačići
 • Vaša upotreba naše Veb stranice
 • Intelektualna svojina
 • Vaš Korisnički sadržaj
 • Ocene i mišljenja
 • Pristupačnost
 • [Informacije o kondiciji, ishrani i zdravlju]
 • Linkovi
 • Izjava o odricanju odgovornosti
 • Ograničenje odgovornosti
 • Odšteta
 • Kako da nas kontaktirate
 • Izmene ovih uslova
 • Geografski obim
 • Merodavno pravo, rešavanje sporova
 • Opšte

Privatnost i kolačići

Naše obaveštenje o privatnosti odnosi se na sve lične podatke koji se dele na našoj Veb stranici. Saznajte više ovde. Naše politike o kolačićima odnose se na upotrebu kolačića i slične tehnologije na našoj Veb stranici. Saznajte više ovde.

Ako vam bilo šta nije jasno ili želite da razgovarate o ovim Uslovima ili našoj Veb stranici sa Nestle-om, pogledajte kako da nas kontaktirate u nastavku.

Vaša upotreba naše Veb stranice

Da biste koristili našu Veb stranicu [ili poslali svoj sadržaj] morate imati najmanje 18 godina (ili biti pod nadzorom roditelja ili zakonskog staratelja).

Ne morate se registrovati da biste koristili našu Veb stranicu.

Slobodno istražite našu Veb stranicu i, ako je dostupno, dajte joj svoj doprinos, poput pitanja, komentara, postova, ocena i recenzija, informacija i multimedijalnog sadržaja (npr. slike, video, muzika, zvukovi, umetnička dela) („Korisnički sadržaj“ ).

Vaša upotreba naše Veb stranice i vašeg Korisničkog sadržaja mora biti zakonita i u skladu sa ovim Uslovima.

Vaša upotreba naše Veb stranice i vašeg Korisničkog sadržaja ne sme:

(a) naneti štetu, uznemiravati ili povrediti druge ljude ili kršiti prava druge osobe, uključujući privatnost, sliku i lik;

(b) zloupotrebiti ili prekršiti bilo koja prava intelektualne svojine, ili sadržati bilo šta poverljivo ili u vlasništvu vas ili bilo kog drugog lica ili pravno lice, a da za to nemate pravo da ih javno objavite;

(c) biti nezakonita, klevetnička (uključujući i prema Nestleu), nepristojna, uvredljiva, preteća, nasilnička, rasistička ili ksenofobična, promovisati ili podstići netrpeljivost, mržnju ili nasilje ili na drugi način biti uvredljiva, sadržati prigovore ili biti neprimerena;

(d) da uključuje komercijalne ili druge reklame ili promocije;

(e) da bude lažna, sadrži prevaru, obmanjujuća ili zlonamerna, ne smete da se lažno predstavljate kao bilo koja druga osoba ili da lažno predstavljate svoj identitet ili date bilo koje druge podatke o sebi;

(d) distribuirati virus, crv ili drugi štetni računarski kod, testirati ranjivost naše Veb stranice, dovesti do bezbednosnih problema, oštetiti, onemogućiti ili preopteretiti našu Veb stranicu ili na drugi način ugroziti, poremetiti, preopteretiti, naštetiti, narušiti ili ometati funkcionisanje ili integritet naše Veb stranice ili sistema ili mreža povezanih sa našom Veb stranicom ili bilo kojom drugom osobom koja koristi našu veb lokaciju.

Ne smete pokušavati: (a) da pravite masovne, automatizovane ili sistematske ekstrakcije sa naše Veb stranice ili ih koristiti unutar ili za stvaranje drugog veb sajta, usluge ili baze podataka, ili pokušati da ga ponovo prodate ili ponovo distribuirate; (b) da dekompilirate, koristite reverzni inženjering, da rastavite ili na neki drugi način smanjite kod koji se koristi u bilo kojem softveru na našoj veb lokaciji u čitljiv oblik; ili (c) koristiti bilo koji deep link, vršiti ekstrakciju podataka sa stranice, veb popisivače, indeksiranje, Internet agenta ili drugi automatski uređaj, program, algoritam ili bilo koju sličnu metodologiju za upotrebu, pristup, kopiranje, sticanje informacija, generisanje utisaka, ulaznih informacija, čuvati informacije, pretraživati, generisati pretrage ili nadgledati bilo koji deo naše veb stranice ili sadržaja.

Imajte na umu da Nestle može odmah i bez prethodnog obaveštenja ukloniti bilo koji od vašeg Korisničkog sadržaja i / ili obustaviti ili prekinuti vaše korišćenje Veb stranice ako verujemo da niste poštovali ove Uslove. Mi možemo, ali nismo u obavezi, da u bilo kom trenutku nadgledamo i pregledavamo kao i uređujemo, uklanjamo ili odbijamo da objavimo bilo koji vaš Korisnički sadržaj po sopstvenom nahođenju.

U svakom slučaju, vi ste odgovorni za i trebalo bi da vodite računa prilikom kreiranja i objavljivanja vašeg Korisničkog sadržaja. Obećavate da ćete se pridržavati ovih Uslova. Možete imati zakonsku odgovornost prema nama i trećim licima ako to ne uradite. Mi možemo, ali nismo dužni da prijavimo relevantna kršenja ovih Uslova regulatornim i organima za sprovođenje zakona.

Obavestite nas odmah ako imate bilo kakvih primedbi na bilo koji Korisnički sadržaj, vidite kako nas kontaktirati u nastavku.

Intelektualna svojina

Svi sadržaji na našoj Veb stranici, uključujući bez ograničenja, tekstove, fotografije, grafike, umetnička dela, zaštićene znakove odniosno žigove, brendove, logotipe, video snimke, zvuk, muziku, korisnički interfejs i kod (zbirno, „Sadržaj“), kao i izgled i prezentacija Sadržaja, u vlasništvu su nas ili naših davalaca licence i zaštićeni su autorskim pravima, žigom, patentom, prepoznatljivim izgledom, pravima sui generis / baza podataka i drugim pravima intelektualne svojine.

Zaštićeni znakovi ili žigovi, logotipi, karakteri i uslužne oznake prikazane na našoj Veb stranici ili nazivi domena (pod zajedničkim nazivom „Zaštićeni znaci“) pripadaju Societe des Produits Nestle S.A koji nam licencira njihovu upotrebu ili se isti koriste sa dozvolom.

Ništa se na našoj Veb stranici i u ovim Uslovima ne može tumačiti kao davanje bilo kakve licence ili prava na korišćenje bilo kojeg Zaštićenog znaka. Obaveštavamo vas da će Nestle koristiti sva zakonom dozvoljena sredstava radi zaštite svojih prava intelektualne svojine.

Možete pristupati i reprodukovati pojedine sadržaje sa naše Veb stranice isključivo za svoju privatnu i nekomercijalnu upotrebu pod uslovom da u svim slučajevima poštujete integritet Sadržaja i zadržite (i ne uklonite) bilo kakvo obaveštenje o autorskim pravima na takav Sadržaj (npr. © 2019 Nestle. Sva prava zadržana.) kao i obaveštenje o zaštićenom znaku u nastavku:

[® Reg. Zaštićeni znak kompanije Societe des Produits Nestle S.A. Sva prava zadržana.]

Nijedan deo naše Veb stranice i nikakav Sadržaj ne smeju se koristiti, kopirati, reprodukovati, ponovo objavljivati, postavljati, objavljivati, javno prikazivati, emitovati, objavljivati, šifrovati, prevoditi, prenositi ili distribuirati na bilo koji način na bilo koji drugi računar, server, veb sajt ili bilo koji drugi medijum u komercijalne svrhe, bez izričitog pismenog pristanka Nestle-a.

Sva ostala prava su zadržana. Osim ako nije izričito navedeno drugačije u ovim Uslovima, upotreba naše Veb stranice, zaštićenih znakova ili sadržaja je strogo zabranjena. Morate dobiti našu prethodnu dozvolu za bilo kakvu drugu upotrebu naše Veb stranice ili Sadržaja, uključujući bilo kakvu komercijalnu upotrebu koju mi možemo odobriti, odbiti ili usloviti po sopstvenom nahođenju.

Vaš Korisnički sadržaj

Da biste mogli da pošaljete svoj sadržaj, morate imati najmanje 18 godina (ili pod nadzorom roditelja ili zakonskog staratelja).

Obećavate Nestle-u da: (a) ste autor i vlasnik vašeg Korisničkog sadržaja i / ili da na neki drugi način imate mogućnost da nam date dogovorena prava korišćenja u nastavku, jer ste dobili dozvolu od strane autora / vlasnika vašeg Korisničkog sadržaja i bilo čega što je sadržano u njemu ili bilo koje osobe u vašem Korisničkom sadržaju (i ako su autor / vlasnik ili osoba maloletnik, njihov roditelj ili staratelj); i (b) da je vaš Korisnički sadržaj na drugi način u skladu sa ovim Uslovima.

Ako radite za Nestle ili neku drugu firmu koja i sama radi sa Nestle-om, morate obelodaniti taj odnos.

Dajete nama i našim sestrinskim kompanijama sva prava, dozvole i saglasnosti širom sveta, neekskluzivno, bez naknade, trajno, neopozivo i potpuno prenosivo licencu za korišćenje, kopiranje, reprodukciju, modifikaciju, prilagođavanje, prevod, objavljivanje, javno prikazivanje, distribuiranje, prodavanje, uključivanje u druge materijale i stvaranje izvedenih radova iz svog Korisničkog sadržaja (sa ili bez vašeg imena ili drugih imena koja ste poslali uz svoj Korisnički sadržaj) u bilo kojem obliku i medijumu u komercijalne svrhe ili druge svrhe (uključujući, ali ne ograničavajući se na oglašavanje, marketing i promotivni materijali) bez ograničenja ili kršenja, uključujući u cilju izmene i prilagođavanja vašeg Korisničkog sadržaja i bez odobrenja ili saglasnosti ili bilo kakvog plaćanja ili zasluga vama ili bilo kojoj drugoj osobi.

Sve povratne informacije, sugestije, informacije, podatke, predloge, ideje, materijale, pitanja ili komentare koje nam dajete na našoj Veb stranici smatraće se da nisu poverljive i vlasničke. Sve što pošaljete ili objavite postaje naše vlasništvo i Nestle će slobodno koristiti takve povratne informacije i materijale neograničeno u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, reprodukciju, otkrivanje, prenos, objavljivanje i emitovanje. Konkretno, slobodni smo da koristimo bilo koje ideje, pojmove, know-how ili tehnike sadržane u bilo kojoj komunikaciji koju pošaljete Veb stranici u bilo koje svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na, razvoj, proizvodnju, reklamiranje i marketing proizvoda koristeći takve informacije. Svako takvo korišćenje je bez naknade prema onima koji daju informacije, i bilo kome drugom. Imajte na umu da Nestle može slobodno da odluči da li će upotrebljavati vaš Korisnički sadržaj ili ne i da je Nestle možda već razvio (ili će ubuduće možda razviti) sličan sadržaj ili je takav sadržaj nabavio iz drugih izvora, u kom slučaju sva prava intelektualne svojine na ovaj sadržaj ostaju kod Nestle-a i njegovih davalaca licence.

Ocene i mišljenja

Ako vaš Korisnički sadržaj podržava ili kritikuje proizvode ili usluge, bez obzira na to da li daju neke specifične ocene ili mišljenja na deo naše Veb stranice,

(a) morate imati najmanje 18 godina ili pod nadzorom roditelja ili zakonskog staratelja;

(b) ne smete dobiti nikakvu naknadu, nadoknadu ili ponudu nadoknade ili naknade od bilo kojeg pravnog lica u zamenu za vaš Korisnički sadržaj ili ako imate ili ste imali bilo kakav oblik komercijalnog odnosa ili ste dobili ili vam je obećan bilo koji oblik nagrade ili podsticaj (kao što su novac, popusti, besplatni proizvodi ili usluge ili drugi pokloni), čak i ako nije tražen, u vezi sa predmetom vašeg Korisničkog sadržaja (npr. sa ili od dobavljača proizvoda ili usluge ili njihovog konkurenta), to morate navesti vrlo jasno u vašem korisničkom sadržaju;

(c) vaš Korisnički sadržaj ne sme biti dostavljen zato što imate ugovor ili aranžman da to učinite ili ste pod kontrolom treće strane (bilo da je dobavljač proizvoda ili usluge ili njegov konkurent) ili ne; i

(d) vaš Korisnički sadržaj, uključujući i podatke o vama, mora u suprotnom biti iskren i tačan, pružajući vaše dobronamerno mišljenje o vašem stvarnom iskustvu proizvoda ili usluge, i ne sme da lažno izražava ili nagoveštava da vaš Korisnički sadržaj sponzoriše ili podržava naš sajt.

Ako radite za Nestle ili neku drugu firmu koja i sama radi sa Nestle-om, verovatno ste otkrili taj odnos.

Vaš korisnički sadržaj ne sme sadržavati nikakve podatke koji upućuju na druge veb stranice, adrese, adrese e-pošte, podatke za kontakt ili brojeve telefona.

Podnošenjem adrese e-pošte u vezi sa vašom ocenom i mišljenjem prihvatate da Nestle i njeni treći dobavljači usluga mogu koristiti vašu adresu e-pošte da vas kontaktiraju u vezi sa statusom vašeg mišljenja i drugim administrativnim svrhama.

Pristupačnost

Nestle je posvećen tome da našu Veb stranicu učini što dostupnijom za sve korisnike, uključujući one sa invaliditetom. Vaše iskustvo pregledavanja može se poboljšati promenom softvera i postavki uređaja (npr. Za promenu veličine teksta) ili instaliranjem dodatnih pomoćnih tehnologija. Ako imate pitanja o pristupačnosti, obratite nam se.

Informacije o kondiciji, ishrani i zdravlju

Informacije na našoj Veb stranici imaju za cilj pružanje opštih informacija o kondiciji, ishrani i zdravlju i nisu namenjene dijagnostici ili lečenju. Nestle nije angažovan u pružanju medicinskih saveta ili usluga. Treba da se posavetujete sa lekarom radi lekarskog saveta ili usluga, uključujući traženje saveta pre nego što preduzmete novu dijetu ili program vežbanja. Dalja konsultacija sa lekarom je posebno važna ako ste mlađi od osamnaest (18) godina, trudni, dojite ili imate zdravstvenih problema. Nikada ne zanemarujte profesionalni medicinski savet ili ne odlažite njegovo traženje zbog nečega što ste pročitali na ovoj Veb stranici.

Imajte na umu da je nekoliko Nestle veb sajtova jasno usmereno prema medicinskim radnicima i informacije sadržane na tim veb stranicama nisu namenjene široj publici.]

Linkovi

Naša Veb stranica može da sadrži veze (linkove) do veb stranica drugih kompanija, platformi društvenih medija, mobilne aplikacije i druge proizvode i usluge (poput oglašavanja trećih strana) („platforme trećih strana“). Mi nemamo kontrolu nad takvim platformama trećih strana, ne podržavamo ih nužno i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njih, uključujući njihov sadržaj, tačnost ili funkciju. Kao rezultat, morate pažljivo pregledati pravna obaveštenja i obaveštenja o privatnosti takvih platformi trećih strana, uključujući i informisanje o svim njihovim izmenama. Vaša interakcija sa ovim povezanim platformama je na vaš rizik. Nestle ne snosi nikakvu odgovornost za takve platforme trećih strana i njihove uslove i odredbe.

Ako koristite platformu treće strane i želite da se povežete na našu veb lokaciju, možete da na svojoj početnoj stranici uključite hipervezu do početne stranice naše veb stranice (koristeći obični tekst našeg veb sajta); pod uslovom da to radite na način koji je u skladu sa ovim Uslovima, a da: (a) ni na koji način ne navedete da ste povezani ili podržani ili sponzorisani od strane Nestle-a, (b) ne prikažite hipervezu ili našu Veb stranicu na bilo koji način koji predstavlja omalovažavanje za Nestle, (c) ne uspostavite deep link (duboku vezu) na bilo koju drugu stranicu našeg Veb sajta, ili (d) ne uokvirite našu Veb stranicu ili bilo koji Sadržaj ili na drugi način prouzrokujete da se naša Veb stranica ili sadržaj pojave u prozoru sa bilo kojim drugim materijalom. Svako odobrenje za povezivanje možemo u bilo koje vreme povući po sopstvenom nahođenju. Nećete koristiti ime, logotip, slogane, zaštićene znakove ili bilo koje druge reči ili kodove Nestle-a koji identifikuju Nestle kao dugme za hipervezu, u metatagu ili na bilo koji način bez izričite pismene saglasnosti Nestle-a.

Izjava o odricanju odgovornosti

Mi možemo promeniti ceo ili bilo koji deo naše Veb stranice uključujući i dodavanje, uklanjanje ili promenu bilo kog Sadržaja, uključujući Korisnički sadržaj, u bilo koje vreme po sopstvenom nahođenju. Možemo vas prethodno obavestiti, ali ne moramo to da učinimo. Naša Veb stranica neće biti dostupna uvek. Mi možemo da izmenimo, obustavimo ili povučemo rad ili pristup našoj Veb stranici u bilo koje vreme po sopstvenom nahođenju, bilo na privremenoj ili trajnoj osnovi, uključujući i održavanje i druge tehničke razloge. Možemo vas prethodno obavestiti, ali ne moramo.

Kao i sve usluge zasnovane na softveru, mi ne možemo da obećamo da naša Veb stranica ne sadrži greške ili kvarove. Nećemo biti odgovorni za održavanje sadržaja i naše Veb stranice ili za pružanje ispravki, ažuriranja ili izdanja u vezi s tim.

Toplo vam preporučujemo da vodite računa i da proverite pogodnost i kompatibilnost računarskog sistema pre upotrebe naše veb stranice, uključujući razumne mere predostrožnosti da biste se zaštitili od bezbednosnih problema, na primer, instaliranjem antivirusnog softvera. Ako odlučite da preuzmete ili kopirate materijal s naše veb stranice, to radite na svoj rizik. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili virus koji bi mogao uticati na vašu računarsku opremu ili drugu imovinu zbog vašeg pristupa, korišćenja ili preuzimanja bilo kog materijala sa njegovih veb lokacija ili zbog bilo kakvog ilegalnog upada ili intervencije u njegove sisteme.

Naša Veb stranica je dinamično okruženje i povremeno se mogu pojaviti netačnosti i greške. Nismo odgovorni za (i nužno se ne slažemo i podržavamo) vaš ili bilo koji drugi Korisnički sadržaj na našoj veb stranici i trebalo bi da budete oprezni kada ga koristite. Uvek potražite savete stručnjaka kada je to potrebno. Svako oslanjanje na materijale na našoj Veb stranici biće na vaš rizik.

Naša Veb stranica nije usluga skladištenja i trebalo bi da čuvate kopije celog svog Korisničkog sadržaja.

Našu Veb stranicu i njen Sadržaj isporučujemo na principu „u viđenom stanju“ i „ dostupan“. U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom ne dajemo nikakve garancije ili izjave, izričite, podrazumevane, zakonske ili na neki drugi način, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakve garancije za tačnost, mogućnost prodaje i podobnost za određenu svrhu, ne-kršenje, bilo kakve garancije da će naša veb stranica ili sadržaj biti potpuni, tačni, pouzdani, blagovremeni, bez grešaka, neprekinuti, bezbedni ili bez virusa ili da je svaki savet ili mišljenje dobijeno od Nestle-a putem naše veb stranice tačno ili da se na njega treba osloniti, a mi isključujemo sve uslove, garancije, izjave i uslove bilo koje vrste koji se mogu odnositi na našu Veb stranicu ili sadržaj i vaše korišćenje ili oslanjanje na njih.

Ograničenje odgovornosti

Ništa u ovim Uslovima ne isključuje ili ne ograničava našu odgovornost u vezi sa našom Veb stranicom i vašom upotrebom ili oslanjanjem na nju ako je to nezakonito, uključujući i za prevaru, lažno predstavljanje ili smrt ili lične povrede prouzrokovane našim nemarom. Ništa u ovim Uslovima ne utiče na vaša zakonom propisana prava kao potrošača.

Osim ako nije zakonom predviđeno, ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakvu indirektnu, posledičnu, uzornu, posebnu, slučajnu ili kaznenu štetu, troškove ili gubitke, uključujući bez ograničenja izgubljene podatke, izgubljeni profit ili prekid poslovanja.

Odšteta

Slažete se da ćete obeštetiti i da neće smatrati Nestle, njegove službenike, direktore, akcionare, prethodnike, naslednike u interesu, zaposlene, agente, sestrinske kompanije i pravne sledbenike, odgovornim za bilo kakve zahteve, gubitke, štete, odgovornosti, potraživanja ili troškove (uključujući advokatske naknade), koje je protiv Nestle-a podnela bilo koja treća strana zbog ili što proizilazi iz ili u vezi sa vašim korišćenjem naše Veb stranice ili vašim kršenjem ovih Uslova.

Kako da nas kontaktirate

Ovom veb stranicom upravlja Nestle Adriatic S d.o.o. Beograd-Surčin, Železnička 131, Srbija, mat.br. 20736704. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa našom Veb stranicom, slobodno nas kontaktirajte putem (i) e-maila na [email protected], (ii) telefona na 0800 000 100

Izmene ovih uslova

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku menjamo ove Uslove po sopstvenom nahođenju. Možemo vas prethodno obavestiti, ali ne moramo to da učinimo. Odgovorni ste za redovno čitanje ovih Uslova. Ako nastavite sa korišćenjem naše Veb stranice posle objavljivanja promena ovih uslova, takvi uslovi će značiti da prihvatate i prihvatate izmene.

Teritorijalno važenje

Naša Veb stranica i proizvodi prilagođeni su korisnicima na teritoriji Republike Srbije i možda nisu pogodni za upotrebu na drugom mestu. Molimo kontaktirajte našeg lokalnog distributera kako biste dobili više informacija o proizvodima i uslugama u vašoj zemlji. Nestle ne izjavljuje da su proizvodi, usluge i sadržaj na našoj veb stranici prikladni ili dostupni na lokacijama osim na teritoriji Republike Srbije. Ako pristupite našoj Veb stranici sa druge teritorije, odgovorni ste za poštovanje svih važećih zakona.

Merodavno pravo, rešavanje sporova

Vi i Nestle se slažete da će svaki zahtev ili spor koji se odnosi na našu Veb stranicu biti regulisan zakonom Republike Srbije bez obzira na njegove odredbe o sukobu zakona, i podložan je isključivoj nadležnosti sudova u Beogradu, Srbija.

Opšte

Ovi Uslovi predstavljaju ceo ugovor između vas i Nestle-a u pogledu upotrebe naše Veb stranice i sadržaja, i zamenjuju sve i sve ostale pisane ili usmene sporazume ili dogovore koji su prethodno postojali između vas i Nestle-a u vezi s takvom upotrebom. Ako neku od odredaba ovih Uslova sud smatra nevažećom ili neizvršnom, takve odredbe se menjaju ili brišu u meri u kojoj je to potrebno i zamenjuju važećom odredbom koja najbolje prikazuje nameru ovih Uslova, tako da ovi Uslovi ostaju u punoj snazi i važeći. Svaki neuspeh ili odlaganje kompanije Nestle u sprovođenju (u celini ili delimično) bilo koje odredbe ovih Uslova neće se tumačiti kao odricanje od prava ili pravnih lekova kompanije Nestle. Ovi Uslovi se ne mogu tumačiti tako da daju bilo kakva prava ili pravne lekove bilo kojoj trećoj strani.

Copyright ©2019 Société des Produits Nestlé ili Nestlé Adriatic S d.o.o. Beograd-Surčin. Sva prava su zadržana.