Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uprava

Nestlé ima Upravni odbor na čijem čelu se nalazi predsednik Upravnog odbora, Paul Bulcke, koji je bivši glavni izvršni direktor Nestlé-a. Potpuni podaci o svakom članu i odborima u kojima rade dostupni su u odeljku Upravni odbor.

O svakodnevnom upravljanju poslovanjem Nestlé-a brine naš Izvrši odbor. Imenovani članovi Izvršnog odbora upravljaju različitim delovima globalnog poslovanja. Potpunu biografiju svakog člana možete da pronađete u odeljku Izvršni odbor.

Nestlé Grupom upravljamo prema geografskim zonama - Zone EMENA (Evropa, Bliski istok i severna Afrika), Amerika i Azija/Okeanija/podsaharska Afrika – za većinu poslovanja sa hranom i pićem, sa izuzetkom našeg poslovanja kojim se upravlja na globalnom nivou, što uključuje Nestlé vodu, Nespresso i Nestlé nauku o zdravlju. Takođe, imamo i zajedničke poduhvate kao što su Cereal Partners Worldwide i Froneri.

Opšta organizacija društva Nestlé S.A.

Predsednik Upravnog odbora
Paul Bulcke
 
Glavni izvršni direktor
Mark Schneider
 
Zona AMS: Amerika
Laurent Freixe
Zona AOA: Azija, Okeanija i podsaharska Afrika
Chris Johnson
Strateške poslovne jedinice, marketing, prodaja i Nespresso
Patrice Bula
Glavni tehnološki direktor
Stefan Palzer
Zona EMENA: Evropa, Bliski istok i severna Afrika
Marco Settembri
Glavni finansijski direktor
François-Xavier Roger
Rukovodilac poslovanja
Magdi Batato
Rukovodilac ljudskih resursa i poslovnih aktivnosti Grupe
Béatrice Guillaume-Grabisch
Glavni savetnik
Leanne Geale
Nestlé voda
Maurizio Patarnello
Nestlé nauka o zdravlju
Greg Behar
Sekretar Upravnog odbora
David P. Frick
Korporativne komunikacije
Eugenio Simioni