Sort by
Sort by

Naš korporativni tim za komunikacije igra važnu ulogu kao pokretačka snaga u srcu Kompanije Nestlé. On radi u tesnoj saradnji sa drugim funkcijama i odeljenjima da bi se usaglasili odnosi kompanije sa eksternim pogledima, da bi doneo konstruktivne izazove i pomogao nam pri utvrđivanju agende angažovanja naše kompanije. 

Tim za komunikacije nam pomaže u postizanju naših poslovnih ciljeva razvojem i sprovođenjem proaktivnih eksternih i internih programa komunikacija. 

Oni daju savete, predlažu strategiju i planiranje i obezbeđuju konzistentnu i kredibilnu komunikaciju sa ključnom internom 
i eksternom javnošću preko uspešnih stručnjaka za komunikacije širom Kompanije. 

Cilj naših aktivnosti je širok raspon kada je javnost u pitanju, uključujući medije, NGO, međunarodne organizacije, 
ključne lidere u formiranju mišljenja, zaposlene, potrošače i širu javnost. 

Ovo su neke od oblasti gde biste mogli produbiti vaše stručno znanje u pogledu komunikacija – bilo na lokalnom ili međunarodnom nivou. 

Odnosi sa medijima: nastupaju kao glas Kompanije ka spoljnom svetu, nose odgovornost za online kontakte, radiodifuzne  i štampane medije. 

Odnosi sa javnošću: bave se odnosima Kompanije Nestlé sa spoljnim zainteresovanim stranama, u cilju obezbeđivanja razvoja polisa u skladu sa društvenim promenama.

Korporativni sadržaj i digitalna oblast: upravljanje korporativnim veb-sajtovima i kanalima društvenih mreža, dopiranje do miliona potrošača, online “influensera” i zainteresovanih strana svakog dana. Fokus internih komunikacija je ka angažovanju zaposlenih.

Korporativni poslovi u industriji: imaju odgovornost za koordinaciju i usklađivanje angažovanja Kompanije Nestlé u eksternim organizacijama u industriji i trgovinskim organizacijama u cilju jačanja našeg položaja i uticaja na sadašnju i buduću situaciju u industriji. Podsticanje i davanje doprinosa dijalogu u industriji , kao i saradnja u pogledu razvoja i sprovođenja relevantne nekompetitivne najbolje prakse i standarda u cilju kolektivnog obogaćivanja vrednosti potrošača i kupaca na svim tržištima. Da biste uspeli, morate biti jako zainteresovani za sadašnje poslove, biznis, digitalne medije i društvene mreže.