Poslovni rezultati za 2012 godinu: dobri rezultati na svim tržištima, ponovni uspeh Nestlé poslovnog modela

Poslovni rezultati za 2012 godinu: dobri rezultati na svim tržištima, ponovni uspeh Nestlé poslovnog modela